niedziela, 16 czerwca, 2024
spot_img

Zielony ład przyjęty… Nowe ograniczenia dla rolnictwa

spot_img

Zielony ład – KE wprowadza ograniczenia

Komisja Europejska zaprezentowała dziś dwie Strategie: „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”, będące ważną składową Nowego Zielonego Ładu.
W ogłoszonych dokumentach znalazły się min. zapisy o: objęciu ochroną 30% powierzchni Unii Europejskiej do końca obecnego dziesięciolecia, o zmniejszeniu o połowę zużycia środków ochrony przeciw drobnoustrojom w hodowli, czy o przeznaczeniu 1/4 powierzchni gruntów pod uprawy ekologiczne.

Podczas prezentacji członkowie Komisji Europejskiej stwierdzili, że pandemia koronawirusa to tylko jeden z argumentów przemawiających za rewizją, jak to ujęto: „stosunku człowieka do natury”.

Etykiety i zakaz cukru

Za ogłoszonymi strategiami w ciągu najbliższych miesięcy mają pójść projekty zmian prawa UE i działania mające zapewnić ochronę zdrowia.
KE chce min. zmienić sposób etykietowania żywności by konsumenci dokonywali bardziej świadomych wyborów. Zdaniem Komisji, Europa ma iść w kierunku ekologicznych upraw, by w dłuższej perspektywie ¼ upraw była pod nie przeznaczona.
Zakłada się też min. wprowadzenie:
– przejrzystych etykiet z przodu opakowań z informacjami o wartościach odżywczych produktów,
– działań na rzecz zmiany składu i tzw. profili składników odżywczych, z docelowym obniżeniem spożycia: tłuszczów, soli i cukrów,
– wprowadzenie zakazu spożywania cukru dla dzieci,
– zapewnienie lepszej informacji o pochodzeniu produktów.

 

30 proc. ziem i 10 proc. pól

Ponadto, do 2030 roku co najmniej 30 % europejskich ziem i obszarów morskich miałoby być chronione. Natomiast 10% pól miałoby się stać krajobrazami o dużej różnorodności. Zmiany te opierałyby się na istniejących Obszarach Natura 2000. A ich celem byłaby min. ochrona siedlisk zwierząt.
Celem ma być również przywrócenie swobodnego przepływu co najmniej 25 tysięcy km rzek. Zakłada się także odwrócenie spadkowego trendu populacji ptaków i owadów, a zwłaszcza zapylaczy (pszczół). Planuje się także nasadzenie co najmniej 3 miliardów drzew.

 

Zielony ład – ograniczenie stosowania pestycydów

Natomiast do roku 2030 zakłada się też ograniczenie o 50% stosowania chemicznych pestycydów z jednoczesnym równoważeniem ich zastosowania preparatami zawierającymi biologiczne substancje czynne.

 

Wniosek o analizę skutków

W związku z powyższym, już wcześniej organizacje rolnicze skupione w COPA (Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych) domagały się od Komisji Europejskiej natychmiastowego przedstawienia skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”.

Bardzo ostro domagamy się przedstawienia skutków Nowego Zielonego Ładu. Chcemy wiedzieć jak to się odbije na bezpieczeństwie żywnościowym, konkurencji rolnictwa europejskiego oraz dochodach rolników. Tymczasem Komisja Europejska chce zmiany wprowadzić na siłę. Tak ma być i koniec – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprezydent COPA.

 

Zmniejszenie produkcji żywności?

Europejskie organizacje rolnicze zwracały także uwagę na to, że wprowadzenie zasad strategii „Od pola do stołu” oznaczać będzie zmniejszenie produkcji europejskiej żywności, której niedobory na półkach sklepowych trzeba będzie uzupełnić importem z innych krajów, z którymi Bruksela podpisuje umowy o wolnym handlu i z krajów, gdzie farmerów nie obowiązują tak ostre wymogi środowiskowe przy produkcji.

 

Środki ochrony roślin

Zdaniem COPA W efekcie ograniczeń zastosowania pestycydów unijni producenci rolni nie będą mogli osiągać tak wysokich i dobrych jakościowo plonów jak obecnie.

 

– Niestety Komisja Europejska nie zwraca uwagi na straty jakie ponosi rolnictwo w związku z epidemią koronawirusa. Komisarz Franz Timmermans odpowiedzialny za Nowy Zielony Ład chce wprowadzić nowe zasady i nie interesują go koszty i skutki – stwierdził Marian Sikora przewodniczący FBZPR i wiceprezydent COPA.

 

Niedawno członkowie Prezydium COPA zobowiązali się do powiadomienia o problemie swoich ministrów rolnictwa, którzy powinni podjąć działania skłaniające Komisję Europejską do tego by opracowała prognozę skutków wprowadzenia swoich reform.
Do tematu z pewnością powrócimy gdy tylko znane będą prawne regulacje dotyczące strategii Od pola do stołu.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: PAP FBZPR
Foto: Pixabay

Europa pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie?

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników