sobota, 24 lutego, 2024

Zazielenienie ugorów i międzyplonów – Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie derogacji

spot_img

W odpowiedzi na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Sprawa ma związek z suszą, która wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w obecnym roku. Natomiast odstępstwa służą zwiększaniu dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Wyznaczanie obszarów dotkniętych suszą

W związku z powyższym, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wskazywania obszarów dotkniętych klęską suszy.
Realizację tego działania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powierzono Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG).
W tej kwestii, Instytut działa w oparciu o kryterium deficytu klimatycznego bilansu wody (KBW), w poszczególnych gminach Polski, z uwzględnieniem okresu od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Natomiast, do obszarów dotkniętych klęską suszy zalicza się gminy z deficytem KBW poniżej – 200 mm. Oznacza to, że rolnicy posiadający grunty na tych terenach będą mogli skorzystać z niżej wymienionych derogacji.

Derogacje, czyli odstępstwa

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w ramach pierwszego odstępstwa, grunty ugorowane będą uznawane za odrębną uprawę w ramach dywersyfikacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA). Nawet w przypadkach, jeżeli grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych.  Ponadto, odstępstwo nie dotyczy gruntów ugorowanych deklarowanych do EFA, na których uprawiane są rośliny miododajne. Za obszary EFA będą też uznawane międzyplony utworzone z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, podczas gdy dotychczas obowiązkowa była uprawa mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin. Na uwagę zasługuje także to, że do międzyplonów EFA, w ramach derogacji, zaliczy się również rośliny ozime uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub pod wypas.

Międzyplon ścierniskowy

Ponadto, rolnicy, którzy zgodnie z praktykami EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni. Warunkiem jest jednak to, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Rozporządzenia i konsultacje

Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów dotkniętych w 2019 r. klęską suszy, zostaną sprecyzowane w treści rozporządzeń zmieniających wcześniejsze rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, a także w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne i warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Obecnie, sprawa weszła w fazę uzgodnień i konsultacji.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl

spot_img

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników