sobota, 15 czerwca, 2024
spot_img

Wydłużono nabór do Rady Kobiet w rolnictwie

spot_img

Kobiecy głos jest równie istotny jak i męski! Obecnie trwa nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie, która zajmuje się między innymi analizą bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacją problemów w tym zakresie. Zainteresowane kandydatki mają czas na zgłoszenie się do 19 maja br.

Czym zajmuje się Rada Kobiet w rolnictwie?

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
  • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
  • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
  • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, ekologicznej żywności,  dziedzictwa i kultury wsi, pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych i podejmowania innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Cel naboru uzupełniającego

W wyniku naboru uzupełniającego zostaną wyłonione:

  • przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
  • przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  • skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl;
  • oryginał na adres Ministerstwa:

 Departament Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa z dopiskiem: Rada Kobiet w rolnictwie

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: MRIRW
Zdj:pixabay

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x