czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Wybory do Izb Rolniczych

spot_img

Dzień głosowania w tegorocznych wyborach do izb rolniczych został wyznaczony na niedzielę 28 lipca br. Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 w lokalu komisji okręgowej lub obwodowej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”. W bieżącym roku głosowanie w wyborach do izb rolniczych odbędzie się w 55 gminach województwa wielkopolskiego. W pozostałych 171 gminach głosowanie nie odbędzie się, ze względu na zarejestrowanie mniejszej lub równej liczby kandydatów w stosunku do mandatów.

Przebieg głosowania

Po otwarciu lokalu i rozpoczęciu pracy, komisja okręgowa przekazuje informację komisji wojewódzkiej. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwaj członkowie komisji. W lokalu mogą znajdować się także tzw. mężowie zaufania, upoważnieni pisemnie przez kandydatów.

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość (np. prawo jazdy, paszport). Następnie otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnoręcznym podpisem. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.

Nieważność głosu

Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku „X” w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu. Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.

O godz. 18:00 przewodniczący komisji zarządza zamknięcie lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed godziną 18:00. Komisja może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy objęci spisem wzięli udział w głosowaniu.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania do wzięcia udziału w tych wyborach! Tym prostym gestem można pokazać poparcie dla idei samorządu rolniczego, który jest bardzo potrzebny polskiej wsi. Samorząd rolnicy potrzebuje pilnego wsparcia i zmian legislacyjnych. O to będą zabiegać wybrani delegaci w kolejnej VI już kadencji izb rolniczych od momentu reaktywowania ich działalności w 1996 roku.

źródło/fot.: wir.org.pl

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników