wtorek, 25 czerwca, 2024
spot_img

Wraca nabór wniosków na dofinansowanie usuwania folii i innych odpadów z gospodarstwa

spot_img

Już od stycznia wraca nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Dla kogo, na jakich warunkach w jakiej wysokości przewidziane jest dofinansowanie?

Wraca nabór wniosków dla gmin na dofinansowanie usuwania folii i innych odpadów z gospodarstwa

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania folii i innych odpadów z gospodarstwa – dla kogo?

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje 1.11.2022 r. do 31.12.2023 r.

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
  • Kwalifikowane koszty przedsięwzięcia to: transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  • W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Warunki dofinansowania

1)  dofinansowanie w formie dotacji:

a) wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,

b)  w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;

2)  w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.

W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie

Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w niniejszym naborze realizowana będzie do 31.03.2024 r.

W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie

Termin składania  wniosków

Termin naboru trwa od 02.01.2023 r. do 31.03.2023 r. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” albo złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 

  • Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Ocena wniosków rozpocznie się po zakończeniu naboru wniosków.
  • Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.

wir.org.pl

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kris
Kris
1 rok temu

O ile odpady nie zostały już zutylizowane czytaj spalone

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

1
0
Would love your thoughts, please comment.x