środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

spot_img

Sprawdź nowe wymagania! 

Już od 1 lutego br. Rolnicy i producenci rolni, będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Trochę się jednak w tej kwestii zmieniło. Żeby więc uniknąć niemiłych sytuacji należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wnioskowania i wymaganej dokumentacji. Warto też wiedzieć, że wnioskowanie obejmuje m.in. paliwo zakupione w terminie do 31 stycznia 2022 r. włącznie. Można więc jeszcze dokonać zakupu, zanim wniosek z załącznikami złożymy w gminie!

Terminy składania wniosków 

W 2022 r. obowiązują dwa terminy, w których Rolnicy (i szerzej producenci rolni), składać mogą wnioski o zwrot podatku akcyzowego tj.:
– w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego wraz fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.,
– i w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.

Kiedy wypłata?

Wypłata przyznanej przez gminy kwoty zwrotu podatku powinna nastąpić w terminach:
– od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2022r;
– od dnia 3 października do dnia 31 października 2022r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2022r

Warto też wiedzieć, że wypłata zwrotu, w zależności od decyzji wnioskującego rolnika lub producenta rolnego, może nastąpić gotówką w kasie właściwego terenowo urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit 110 litrów/ha i 1 zł za 1 litr!

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują też nowe limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2022 wynosi 110 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz 40 litrów do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

Natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2022 rok ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

A zatem producent rolny za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 110,00 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na podstawie faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.

Zwrot dla hodowców bydła

Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła, którzy poza kwotą 110,00 złotych do każdego hektara użytków rolnych, również będą mogli starać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku w Rozporządzeniu Rady Ministrów, liczby 40 oraz średniej rocznej ilości bydła, które posiadał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Natomiast liczba bydła będzie podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP).

W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 40,00 złotych.

Hodowcy bydła – dokumentacja

We wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producenci rolni winni podać średnią roczną liczbę bydła w DJP, którą posiadali na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Załącznikami do wniosku mają być natomiast nie tylko faktury lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego, ale także dokument potwierdzający średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), bydła na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 
Przy czym wymaganym dokumentem potwierdzającym średnią roczną liczbę bydła jest zaświadczenie, które należy wcześniej uzyskać u kierownika właściwego terenowo biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Utrudnienia z uwagi na COVID-19

Dodajmy też, że w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID – 19 wprowadzono dodatkową procedurę wydania wyżej opisanego zaświadczenia, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, który będzie przesłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e-puap wnioskodawcy (producenta rolnego, rolnika). O szczegóły należy pytać w biurach powiatowych Agencji.

Kto się może ubiegać?

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może się ubiegać każdy producent rolny/rolnik, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy jednak współmałżonków.

Gdzie składać wnioski?

Każdy uprawniony rolnik (producent rolny), który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT dokumentującymi wydatki poniesione na olej napędowy, a w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli bydła także zaświadczenia z ARMIR o średniej rocznej liczbie bydła w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Przy czym, formularzami wniosków dysponują gminy.
Tego rodzaju wnioski przyjmuje też gmina (Urząd Gminy), na obszarze której położone są grunty wnioskodawcy i to gmina wypłaca przyznany decyzją wójta lub burmistrza (lub prezydenta miasta), zwrot podatku. Więcej szczegółowych informacji na temat zwrotu akcyzy za paliwo znaleźć można na stronie internetowej MRiRW w specjalnej zakładce: „Rolnictwo”.

Źródło: MRiRW
Foto: Pixabay  

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x