czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

spot_img

Do 20 grudnia 2019 roku, trwa nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W lipcu pisaliśmy o podpisaniu umów z siedmioma gminami. Obecnie program przeszedł już fazę pilotażową i zyskał zasięg ogólnopolski.

 

Beneficjenci programu

O wsparcie, w ramach Programu, mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, jednakże ostatecznymi adresatami pomocy będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, jak również opakowań po nawozach, a także opakowań typu „Big Bag”, czyli elastycznych kontenerów przeznaczonych do przechowywania i transportowania materiałów sypkich, pylących się oraz granulowanych, takich jak np.: piasek, gruz, węgiel, chemikalia.

 

Forma i wysokość dofinansowania 

Dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji, w wysokości do 100 procent kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w miligramach masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Cel i stopień realizacji

Celem Programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Stopień realizacji celu programu określany jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masy odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [mg].
Przy czym, planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania, wynosi co najmniej 200 000 mg.

Budżet programu

Budżet na realizację programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 100 000 tys. zł.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2020, przy czym:
–  zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 30.06.2020 r.;
– środki wydatkowane będą do 31.12.2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Więcej informacji znaleźć można no oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło:  https://www.nfosigw.gov.pl
Fot. firmowe

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników