sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Takich zbiorów kukurydzy jeszcze nie było. Wielkopolska zajęła 1 miejscu w rankingu

spot_img

Zbiory kukurydzy w 2021 r. w Polsce były rekordowe, kształtując się na poziomie około 7,5 mln ton wobec 6,8 mln ton w 2020. W 2021 r. Polska może stać się trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej (po Francji i Rumunii), z przewidywanym 11% udziałem w unijnej produkcji. – poinformował KOWR.

Wyjątkowy rok

Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w przypadku Polski kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, o 21% więcej niż w 2020 r. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. (według GUS) wyniosła blisko 1 mln ha i była o 5,5% większa niż przed rokiem, co przełożyło się na znaczący wzrost zbiorów. GUS ocenił, że zbiory kukurydzy w 2021 r. były rekordowe, kształtując się na poziomie około 7,5 mln ton wobec 6,8 mln ton w 2020 r. Najwięcej kukurydzy uprawiano w województwach: wielkopolskim (20% powierzchni zasiewów w 2020 r.), kujawsko-pomorskim (14%),mazowieckim (11%) i dolnośląskim (10 %).

Natomiast zbiory kukurydzy w samej UE-27 (według Komisji Europejskiej) mogą ukształtować się na poziomie blisko 70 mln ton, o około 2% wyższym niż w 2020 r., w którym susza rolnicza wpłynęła na obniżenie plonów w niektórych krajach Europy Południowej. W 2021 r. większe zbiory przewidywane są przede wszystkim w Rumunii (o 14%), we Francji (o 13%), w Bułgarii (o 11%) oraz Niemczech (o 4,5%)

Rekordowy wolumen eksportu

W bieżącym sezonie 2021/2022 dobre zbiory oraz utrzymujące się duże zapotrzebowanie na kukurydzę ze strony importerów, pomimo dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, skutkowało wzrostem krajowego eksportu tego zboża. W okresie lipiec–listopad 2021 r. z Polski wyeksportowano 883 tys. ton ziarna kukurydzy, o 68% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W biorąc pod uwagę cały sezon 2020/2021 (od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.) wolumen eksportu kukurydzy był rekordowy osiągając ponad 1,9 mln ton. Przychody z eksportu tego zboża osiągnęły poziom 395 mln EUR, o 47% wyższy niż sezonie 2019/2020. Warto przypomnieć, że Polska od sezonu 2016/2017 eksportowała po około 1,0–1,4 mln ton ziarna kukurydzy stąd też miniony sezon okazał się wyjątkowy.

Co stymulowało wzrost cen przy dużej podaży?

Od początku 2021 r. światowe ceny kukurydzy wykazywały tendencję wzrostową. Wzrost cen stymulowany był utrzymującym się popytem importowym na zboża paszowe ze strony krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin i Wietnamu. Kraje te, po kryzysie związanym z afrykańskim pomorem świń, rozpoczęły odbudowę pogłowia zwierząt gospodarskich. Ceny zbóż w Polsce podążały za zmianami na rynkach zagranicznych. W lipcu 2021 r. według GUS przeciętna cena kukurydzy osiągnęła poziom 1012 zł/t, o 3% wyższy niż przed miesiącem i o 35% wyższy niż przed rokiem. Prognozy dobrych zbiorów kukurydzy wyhamowały wzrost cen tego zboża w okresie poprzedzających żniwa. W październiku 2021 r. średnia cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 688 zł/t, o 30% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 32% niższa niż w lipcu br., ale o 35% wyższa niż w październiku 2020 r.

W listopadzie 2021 r. duży popyt importowy na kukurydzę, przy opóźniających się zbiorach, zwłaszcza na Ukrainie i Argentynie przyczynił się do wzrostu cen na rynku światowym. Jednocześnie nawracające opady deszczu w Europie wywoływały niepokoje o jakość ziarna wywierając dodatkowo presję na wzrost cen kukurydzy, również w Polsce. W listopadzie 2021 r., pomimo szczytu dostaw kukurydzy z nowych zbiorów, za zboże to według GUS średnio w kraju uzyskiwano 793 zł/t, o 15% więcej niż w październiku 2021 r. i o 46% więcej niż rok wcześniej.

W grudniu 2021 r. brak opadów deszczu w Brazylii oraz duży popyt na to zboże na rynkach zagranicznych były czynnikami wpływającymi prowzrostowo na ceny, również w niektórych krajach UE. Ceny ziarna kukurydzy w Polsce kształtowały się przede wszystkim pod wpływem sytuacji na rynku unijnym. Według danych ZSRIR MRiRW przeciętna cena zakupu kukurydzy w grudniu 2021 r. wyniosła 1044 zł/t i była o 4% wyższa niż przed miesiącem i o 36% wyższa niż przed rokiem.

Co przyniesie sezon 2021/2022?

Przewiduje się, że światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2021/2022 będą większe niż w sezonie poprzednim. Jak ocenia KOWR  w pierwszym kwartale 2022 r. decydujący wpływ na ceny kukurydzy będzie miał popyt na to zboże. Ceny kukurydzy w Polsce będą podążały za zmianami na rynkach zagranicznych, a ich górny poziom będzie ograniczany ceną ziarna pochodzącego z importu.

źródło: KOWR/Biuro Analiz i Strategii
Zdj:unsplash

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x