piątek, 31 maja, 2024
spot_imgspot_img

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw

spot_img

Z początkiem października rozpoczyna się jesienna kampania ubezpieczeń upraw ozimin. Ubezpieczenia upraw z dotacjami z budżetu państwa pozwalają rolnikom na zakup polis ubezpieczeniowych w stosunkowo przystępnych cenach. Bez takiego wsparcia wiele gospodarstw nie byłoby stać na ubezpieczenie swoich upraw. | Dariusz Śmigielski

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich funkcjonują od 2006 r. i są regulowane ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Do 2016 r. właściciele gospodarstw mogli liczyć na dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw na poziomie 50% wysokości składki, mimo to wielu rolników wskazywało ceny ubezpieczeń jako główny powód niezawierania umów ubezpieczenia upraw. Obecnie dopłata do zawieranych polis obowiązkowego ubezpieczenia upraw wynosi 65% składki za ubezpieczenie. Taka wysokość wsparcia jest atrakcyjna dla wielu rolników, co było choćby widać w jesiennej kampanii ubezpieczenia upraw w 2016 r. Wtedy zakłady wykorzystały przyznane limity zaledwie w ciągu dwóch dni i część gospodarzy nie mogła skorzystać z ubezpieczeń z dopłatami. Obecnie nie powinno być takiego problemu, ponieważ pula środków w budżecie państwa w 2017 r. przeznaczona na dopłaty do ubezpieczeń upraw to około 900 mln zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały rolnikom w wysokości do 65% składki w wypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. Na słabszych glebach limit dla stawki taryfowej wynosi do 12% na glebach klasy V oraz do 15% na glebach klasy VI. W wypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka przy przekroczenia powyższych stawek taryfowych dopłaty nie będą przysługiwały. W wypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9, 12, 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny.

Co można ubezpieczyć i w jakim zakresie? 

W ramach systemu ubezpieczeń dotowanych można ubezpieczyć uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych od następujących ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Zarówno lista upraw oraz ryzyk objętych ochroną pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Można zawrzeć umowę ubezpieczenia upraw zarówno od pojedynczego ryzyka, pakietu kilku ryzyk oraz od wszystkich dziesięciu ryzyk. Zawierając umowę ubezpieczenia, warto zapoznać się nie tylko z zapisami określającymi zakres ochrony i wyłączenia. Bardzo istotne są definicje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (owu), to one często kształtują faktyczny zakres ochrony. Zakłady ubezpieczeń mogą stosować w owu definicje zawarte w ustawie (np. PZU S.A.) lub swoje definicje (np. Concordia TUW) pod warunkiem, że nie ograniczają swojej odpowiedzialności względem zapisów ww. ustawy. Z tego powodu zestawiamy dla Państwa definicje zawarte w ustawie (tab. 1.) O tym, jak ważne są zapisy w umowach ogólnych warunkach ubezpieczenia, świadczą choćby problemy rolników, którzy mimo wykupionych polis od deszczu nawalnego nie otrzymają odszkodowania za zalane uprawy. Duże i intensywne opady nie zniszczyły roślin, lub zrobiły to w nieznacznym stopniu, a woda zalegała na polach przez tygodnie uniemożliwiała rolnikom skoszenie zbóż. W tym czasie zboże stało w wodzie i gniło, a ziarno porastało i traciło parametry, w skrajnych wypadkach zamiast kombajnu musiał wjechać ciągnik z broną talerzową. Niestety, zakłady ubezpieczeń wyłączają szkody spowodowane zastoiskami wodnymi i do odpowiedniej klauzuli trzeba dopłacić.

Sumy ubezpieczenia

W 2017 r. wprowadzono nowe limity sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych. Wspomniane limity można uznać za zdecydowanie wystarczające nawet dla intensywnie prowadzonej produkcji.

W jakim zakładzie kupić polisę? 

Ubezpieczenia upraw z dotacjami z budżetu Państwa można zawrzeć obecnie z pięcioma zakładami ubezpieczeń, tj.:

– PZU S.A.,
– Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
– Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
– Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
– InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników