czwartek, 22 lutego, 2024

Mieszanki poplonowe na deficyt paszy

spot_img

Długotrwała susza odbija się negatywnie na uprawach kukurydzy oraz użytkach zielonych. Deszcze, które występują po kwitnieniu kukurydzy nie wpłyną na dalszy przyrost masy. Także, TUZ na lekkich i średnich glebach bardzo ucierpiały podczas suszy. Wiele gospodarst będzie zmagało się z deficytem pasz. Jest to już widoczne po rosnących cenach siana i sianokiszonki, a za chwilę i zielonki z kukurydzy.

Życica westerwoldzka źródłem dodatkowej paszy

W celu uzupełnienia bazy paszowej możemy  wysiewać międzyplony. Popularnymi roślinami, które często trafiają na pola są mieszanki złożone z owsa, gorczycy białej, facelii, a czasem też i żyta jarego. Najczęściej, osoby uprawiające takie mieszanki kierują się wyłącznie niską ceną nasion, która zazwyczaj mieści się w granicach 100 zł. Wadą tych roślin je brak przystosowania do wczesnych siewów np. po zbiorze jęczmienia ozimego bądź wczesnych ziemniaków. Długi dzień prowokuje te rośliny do wytwarzania kwiatów, co sprawia, że rośliny bardzo szybko starzeją się zwiększając udział włókna w paszy oraz wydają  bardzo niski plon.

Życica westerwoldzka jest jarym gatunkiem trawy o bardzo szybkim i intensywnym rozwoju. Najwyższy plon uzyskuje się już w pierwszym pokosie. Trawa występuje m. in w mieszance traw Futtertrio od DSV, w której są oferowane aż trzy gatunki życicy westerwoldzkiej. W mieszance występują dwie odmiany diploidalne oraz jedna tetraploidalna. Dzięki uprawie mieszanki z trzech odmian uzyskuje się wysoki oraz stabilny plon w różnych warunkach środowiskowych.

Mieszanka Futtertrio podczas zbioru

Mieszanka Futtertrio podczas zbioru

Wysiew dla życicy westrwoldzkiej

Norma wysiewu dla życicy westrwoldzkiej wynosi około 45 kg nasion na hektar. Można ją wysiewać po przedplonach wcześnie schodzących z pola do około 15 sierpnia. Bardzo intensywnie się rozwija. Przy sprzyjających warunkach wilgotnościowych już w ciągu czterech dni od siewu można obserwować wschody. W ciągu 6 tygodni od siewu nadaje się do wypasania, a po 8 tygodniach można zebrać pierwszy pokos. Wczesny siew (w pierwszej połowie lipca) pozwala zebrać dwa pokosy, natomiast plantacje zakładane na przełomie lipca i sierpnia dają jeden pokos. Zazwyczaj plon z mieszanki Futtertrio w pierwszym pokosie wynosi 20 bel co daje 15 – 17  ton przewiędniętej zielonki. Mieszanka ma duże zapotrzebowanie na azot, które wynosi około 100 kg azotu w czystym składniku. Mimo, że życica westerwoldzka jest trawą jarą, 90% upraw w bardzo dobrym stanie zimuje, dzięki czemu może dać jeszcze jeden pokos wiosną na przełomie kwietnia i maja. Trawa pozostawia po sobie dobre stanowiska zarówno pod zboża ozime jak i np. kukurydzę sianą po pierwszym pokosie wiosną.

Trawa z koniczyną perską

Warto zastanowić się nad uprawą mieszanki życicy westerwoldzkiej wraz z koniczyną perska. Obecność koniczyny zwiększa zawartość białka w paszy, dodatkowo pozostawia azot w glebie oraz pomaga wywiązać się z obowiązku zazielenienia. Wadą koniczyny perskiej jest niska tolerancja na ujemne temperatur i najczęściej zimą wymarza. DSV oferuje mieszankę Country 2053 Turbo, która zawiera mieszankę trzech odmian życicy westerwoldzkiekj oraz 20% dodatek koniczyny perskiej. Country 2053 można wysiewać na koniec czerwca bądź w lipcu i umożliwia nam to zbieranie dwóch dobrych pokosów. Wysiewana później daje jeden pokos. Mieszankę wysiewa się w ilości do 40 kg/ha. Można ją pozostawić do wiosny, jednak ze względu na wysokie ryzyko wypadnięcia koniczyny obsada roślin nie będzie pełna.

Koniczyna perska

Koniczyna perska

Mieszanka Gorzowska daje dobry plon wiosną

Trzecią opcją jest wysiew mieszanki gorzowskiej, która została ułożona jeszcze przed wojną w 1928 roku.  Nadaje się na gleby średnie i słabsze. Wysiewana jest na przełomie sierpnia i września (optymalny termin do 15 września). Dobrze wykorzystuje wodę po zimie. Daje jeden pokos na początku maja. Bez problemu można zebrać 20 ton przewiędniętej masy o zawartości 30 – 35% suchej masy i zawartości białka wynoszącej 20%.

Wzrost wydajności mleka u krów

Mieszanka Gorzowska wpływa u krów na wzrost wydajności mleka. Norma wysiewu wynosi 50 kg /ha. Pozostawia po sobie dobre stanowisko pod kukurydzę, bogate w azot o dobrej strukturze gleby. W skład tej mieszanki wchodzi 50% udział  życicy wielokwiatowej, 30 % koniczyny inkarnatki  i 20 % wyki ozimej.

 

Mieszanka Gorzowska

Mieszanka Gorzowska składa się z życicy wielokwiatowej i roślin motylkowych dzięki czemu daje wysoki plon zielonki bogatej w białko oraz pozostawia stanowisko zasobne w azot

spot_img

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników