sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Koniec desmedifamu

spot_img

Pod koniec czerwca ukazało się rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/1100 zgodnie z którym nie zostaje odnowione zatwierdzenie dla substancji czynnej desmedifam, składnik wielu herbicydów, w tym buraczanych.

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r. Komisja europejska podała do wiadomości, że zatwierdzenie substancji czynnej desmedifam, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa 31 lipca 2020 r. Do tego czasu należy wykorzystać wszystkie zapasy desmedifamu, a jego sprzedaż możliwa jest tylko do 1 styczna 2020 roku.

 

Zastrzeżenia do substancji

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) sformułował szereg konkretnych zastrzeżeń co do desmedifamu. Po pierwsze i najważniejsze nie można było wykluczyć narażenia konsumentów i zwierząt gospodarskich na pozostałości, które mogą zawierać wolną lub skoniugowaną anilinę (sklasyfikowaną jako mutagen kategorii 2 i substancja rakotwórcza kategorii 2), a także na pozostałości, które zawierające również 4-aminofenol (sklasyfikowany jako mutagen kategorii 2) przez produkty pochodzenia zwierzęcego.

Wśród zastrzeżeń znalazły się również takie, że w przypadku wszystkich reprezentatywnych zastosowań występuje wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków (z wyjątkiem ssaków owadożernych) oraz wysokie długoterminowe ryzyko dla ptaków w przypadku reprezentatywnych zastosowań na buraku cukrowym/buraku pastewnym,(w przypadku dwóch lub trzech zastosowań).

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników