wtorek, 27 lutego, 2024

Susza 2019: Znany jest termin składania wniosków

spot_img

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosił że w dniach od 3 do 31 października 2019 roku, producenci rolni, których gospodarstwa poniosły szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy, huraganów, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Przy czym, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dotyczy to tych przypadków, w których szkody powstałe na powierzchni upraw obejmują co najmniej 30% danej uprawy.

 

Warunki udzielania wsparcia

Zgodnie z ministerialnymi warunkami udzielania wsparcia, wysokość pomocy uzależniono od poniższych kryteriów:

  1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Dodajmy że, wsparcie będzie udzielane, poza formułą pomocy de minimis dla szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo w ramach formuły pomocy de minimis, dla szkód nie większych niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Warto też wiedzieć, że kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych, polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmują kierownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę zainteresowanych producentów rolnych.
Należy też pamiętać, by do wniosku o udzielenie pomocy, obowiązkowo dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy udostępniony zostanie na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Fot/Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników