piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Rusza Program „AgroEnergia”

Dotacje i preferencyjne pożyczki na wdrażanie technologii zmniejszających zużycie wody i poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych, a także wsparcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach wiejskich, to główne cele nowego Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą  „AgroEnergia”.
Program priorytetowy „AgroEnergia” stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: „Ciepłownictwo powiatowe”, „Energia Plus”, „Polska Geotermia Plus” oraz „Czyste powietrze” i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE). Celem programu „AgroEnergia” jest też kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

200 milionów złotych

Budżet programu zamyka się w kwocie 200 milionów złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, natomiast  80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.

 

Zakładany wzrost poziomu życia

Zgodnie z założeniami rządu, pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na podniesienie poziomu życia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz zapóźnienia względem miast. Natomiast dzięki zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, rolnicy zyskać mają dodatkowe wpływy finansowe do domowych budżetów.
Zaletą Programu ma być też, wsparcie wytwarzania w gospodarstwach rolnych energii odnawialnej. Dotyczy to zarówno wykorzystania odpadowej biomasy, jak również instalowania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kogeneracyjnych kotłów, a także wiatraków.

 

Ministerialna współpraca

W ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Program „AgroEnergia” wpisuje się w przyjętą niedawno przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o odnawialnych źródłach energii. MRiRW, przy wdrażaniu Programu, współpracuje z Ministerstwem Środowiska pod kierownictwem Ministra Henryka Kowalczyka, a także z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |Robert Gorczyński

fot. pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników