sobota, 15 czerwca, 2024
spot_img

Rolniku! Uprawiasz chmiel? Możesz ubiegać się o wsparcie w wymianie słupów

spot_img

W ramach jednego z działań KPO i Zwiększania Odporności, rolnicy uprawiający chmiel mogą ubiegać się o wsparcie  z zakresu wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Sprawdziliśmy kto może się ubiegać o pomoc i w jakiej jest wysokości.

Rolniku! Uprawiasz chmiel? Możesz ubiegać się o wsparcie w wymianie słupów
zdj: Archiwum AP

Wymiana słupów nośnych na plantacjach chmielu – kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli:

 1. wykonuje działalność w zakresie produkcji chmielu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 z późn. zm.),
 3. jest pełnoletnia – w przypadku osób fizycznych.

Wsparcia udziela się na:

 • wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu, w tym demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem,
 • nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych wolnych od kreozotu, na powierzchni nie większej niż 5 ha.

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia:

 1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
 2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia (tj. podmiotem realizującym przedsięwzięcie objęte wsparciem) i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Jaka jest wysokość wsparcia w wymianie słupów nośnych na plantacjach chmielu?

Wsparcie udzielane jest w wysokości:

 1. 70% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu – w przypadku Wnioskodawców do 40 lat włącznie.
 2. 50% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej  i powierzchni w ha, na której wymieniono słupy nośne impregnowane kreozotem na plantacji chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu – w przypadku pozostałych Wnioskodawców.

Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardowe stawki jednostkowe.

Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi:

 1. 146 025 zł/ha – w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe,
 2. 168 088 zł/ha – w przypadku wymiany słupów impregnowanych kreozotem na słupy betonowe.

Gdzie i jak złożyć wniosek, aby uzyskać wsparcie w wymianie słupów na plantacjach chmielu?

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/. Złożenie wniosku w inny sposób, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wsparcia udziela się:

 1. jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki;
 2. jeżeli Wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia wynikające z przepisów dotyczących udzielania takiego wsparcia;
 3. jeżeli Wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w § 6 Regulaminu;
 4. z uwzględnieniem kolejności składania wniosków do wyczerpania kwoty przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach działania, 

Ile będzie trwała ocena wniosków?

 • do 30 dni (do tego okresu nie wlicza się czasu na uzupełnienia i  wyjaśnienia);
 • do 60 dni – w przypadku, gdy przedsięwzięcie zostało skierowanie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu jego realizacji.

Po dokonaniu oceny wniosku Agencja niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o jej wyniku. Wszelkie potrzebne dokumenty i szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się na stronie ARIMR – OTWÓRZ.

źródło: ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x