poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img

Rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za kukurydzę mogą już składać wnioski. Czasu jest nie wiele!

spot_img

Od dnia 26 września 2023 roku do dnia 6 października 2023 roku Agencja przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w 2022 lub 2023 roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Na jakich warunkach można ubiegać się o wsparcie?

Rolnicy, którzy nie otrzymali zapłatę za kukurydzę mogą już składać wnioski. Czasu jest nie wiele!

Kto może ubiegać się o pomoc?

Pomoc finansowa jest dostępna dla producentów rolnych spełniających określone kryteria, w tym:

  • Posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  • Są mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją załącznika I do odpowiedniego rozporządzenia.
  • W roku 2022 uprawiali kukurydzę i otrzymali płatności z tego tytułu.
  • Zagraża im utrata płynności finansowej z powodu ograniczeń na rynku rolnym wynikających z agresji Rosji wobec Ukrainy.
  • Na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniają warunków ubiegania się o rekompensatę na mocy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.
  • Przynajmniej raz w 2022 lub 2023 roku nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę w związku z postanowieniem o ogłoszeniu upadłości, postępowaniem restrukturyzacyjnym lub likwidacją nabywcy kukurydzy.

Jak składać wniosek?

Aby ubiegać się o pomoc finansową, producent rolny musi złożyć wniosek w Biurach Powiatowych Agencji, które są właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Termin składania wniosków upływa 6 października 2023 roku. Wniosek można składać osobiście w kancelarii BP, za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczta Polska) lub przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel na stronie gov.pl.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków za sprzedaną kukurydzę. W zależności od statusu podatkowego producenta, pomoc jest udzielana w formie netto lub brutto.

Limit budżetu programu

Całkowity budżet programu wynosi 200 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy tę kwotę, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Warto również pamiętać, że pomoc ta może być kumulowana z innymi pomocami udzielanymi na podstawie „Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”

Kto nie może ubiegać się o wsparcie?

Ograniczenia dotyczą kwot pomocy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej tzn.

  • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
  • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
  • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Wnioski i szczegóły wsparcia dostępne są na stronie AGENCJI.

źródło: ARIMR

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x