niedziela, 16 czerwca, 2024
spot_img

Produkcja żywca w Polsce. Ile kg wieprzowiny i wołowiny produkują polskie gospodarstwa?

spot_img

Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o rzeczywistych wartościach produkcji podstawowych produktów zwierzęcych w 2019 roku. Z urzędowego raportu wynika, że produkcja żywca rzeźnego utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2018 roku, produkcja mleka wzrosła o 2,3 proc., a jaj kurzych wzrosła o 2,1 proc.

Produkcja zwierzęca – podsumowanie GUS


W roku 2019 produkcja żywca rzeźnego ogółem wyniosła 7107,3 tys. ton i spadła o 0,1 proc w stosunku do 2018 r.
Natomiast produkcja mleka wyniosła 14089,9 mln litrów, tj. o 2,3%  więcej niż w 2018 r.
Produkcja jaj kurzych wyniosła 12056,5 mln sztuk, tj. wzrost o 2,1%  w porównaniu do poprzedniego roku.
Dodajmy, że produkcja żywca rzeźnego ogółem (w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem) wyniosła 483,8 kg. Natomiast mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r.

Wzrosła wydajność krów i niosek

W 2019 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5803 litrów i w stosunku do 2018 r. wzrosła o 1,0% (o 56 litrów).
Nieśność kur wzrosła w skali roku o 1,4 % i wynosiła 220 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w poprzednim roku i wynosiła 3,3 kg.

Spadek produkcji żywca rzeźnego

W 2019 r. ogółem wyprodukowano 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego, czyli o 4,2 tys. ton (tj. o 0,1%) mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła), produkcja ogółem wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton, tj. o 0,1%.
W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6298,2 tys. ton żywca, tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5% więcej) niż w 2018 r. Dodajmy, że produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6% produkcji krajowej.

Więcej drobiu mniej żywca

W porównaniu z rokiem 2018, w 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego o 2,1 p. proc. wzrósł udział żywca drobiowego o 2,1 p. proc. O 1,9 p. proc. zmalał natomiast udział żywca wieprzowego. Zmalał też udział żywca  wołowego, łącznie  z cielęcym o 0,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc. Natomiast udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

Wyprodukowano więcej mleka

W 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 322,1 mln litrów, tj. o 2,3%. Odnotowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,0% z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów w 2019 r. Zaobserwowano także zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3%, tj. z 6258 litrów w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r.

Pogłowie bydła mlecznego


Średnioroczny stan krów zwiększył się o 32,5 tys. sztuk (tj. o 1,4%), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do  poprzedniego roku.
W ubiegłym roku w gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano 13172,0 mln litrów mleka (tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,5% krajowej produkcji.
Natomiast produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów, tj. o 2,1% więcej niż w 2018 r.

Wzrost produkcji jaj

Według badań GUS produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 12056,5 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (tj. o 2,1%).
Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 90,1 mln sztuk (tj. o 5,4%) do poziomu 1765,9 mln sztuk. Natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 152,1 mln sztuk (tj. o 1,5%) w stosunku  do  poprzedniego  roku  i  w  2019  r.  wynosiła  10290,6 mln sztuk.
Ponadto, wydajność jaj od 1 kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 1,4%, tj. z 217 jaj w  2018 r. do 220 jaj w 2019 r. 
Natomiast gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2019 r. 7989,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 11,0% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 66,3% całej produkcji krajowej.
W 2019 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 821 sztuki, czyli o 2,0% więcej niż w 2018 r.

Spadek produkcji wełny

Jak podaje GUS produkcja wełny owczej niepranej w 2019 r. wyniosła 891 tony i w porównaniu z 2018 r. zmniejszyła się o 11,7 tony, tj. o 1,3%.
Natomiast roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w 2018 r. i wynosiła  3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec spadł o 0,5 tys. sztuk, tj. o 0,2%.
W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 867 ton wełny (o 0,3% więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 97,4% całej produkcji krajowej.
W 2019 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,1 kg, tj. o 1,3% mniej niż w roku poprzednim.
Są to oczywiście dane dotyczące roku przed kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Miejmy zatem nadzieję, że w tym roku producenci szybko odrobią straty i przyszłoroczne porównania nie będą dla rolnictwa aż tak niekorzystne jak mogłyby być.

Źródło: GUS

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x