czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

Powołano Fundusz Promocji Roślin Oleistych

spot_imgspot_img

Z początkiem sierpnia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 z późn. zm), powstał  Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Celem Funduszu Promocji Roślin Oleistych jest wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji: roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi oraz przetworów pochodzących z ich przetworzenia lub produktów pszczelich, tj.: miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego.

Zakres wsparcia

Zakłada się wsparcie działań, dotyczących: roślin oleistych, przetworów pochodzących z ich przetworzenia oraz pasz w rozumieniu przepisów o paszach oraz produktów pszczelich, Przy czym, tego rodzaju pomoc nie może przekroczyć odpowiednio: 85% i 15%, maksymalnej kwoty środków finansowych Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku.

Fundusz Promocji Roślin Oleistych służyć będzie wsparciu działań mających na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach roślin oleistych, przetworów nasion oleistych a także produktów pszczelich, działania mające na celu promocję spożycia tych produktów, udział w wystawach i targach związanych z ich produkcją lub przetwórstwem, badania rynkowe dotyczące spożycia oraz badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia.

 

Kto jest zobowiązany?

Do naliczania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa, odpowiednio: roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie), lub zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, owies oraz gryka), bez względu na ich przeznaczenie (cele konsumpcyjne czy cele paszowe). Dlatego też, w celu wspierania marketingu rolnego, w ramach obydwu funduszy w ustawie przyjęto także możliwość wspierania działań mających na celu informowanie o cechach i zaletach pasz w rozumieniu przepisów o paszach, pochodzących z przetworzenia roślin ujętych w powyższych funduszach.

 

Nabór do Komisji Zarządzającej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło też nabór kandydatów na członków dziewięcioosobowej Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
W skład Komisji wejdzie: 5 członków reprezentujących producentów, w tym 4 reprezentujących producentów roślin oleistych i jednego reprezentującego producentów produktów pszczelich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych producentów; 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste; 1 członek reprezentujący izby rolnicze, wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy, tj. od 1 sierpnia 2019 r. Zgodnie z tym wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia 2019 r. włącznie, ze względu na przypadający 15.08 dzień wolny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu dostępnym między innymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi : www.minrol.gov.pl

Autor: Robert Gorczyński
fot. firmowe

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników