poniedziałek, 4 marca, 2024
spot_img

Pomoc suszowa 2023 – dopłaty – do kiedy, jakie stawki? [AKTUALIZACJA: 22.02.2024] 

spot_img

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy. Wkrótce ruszy oczekiwany nabór wniosków o pomoc suszową. Jakie stawki pomocy będą dostępne dla gospodarstw rolnych i od kiedy będzie można się o ubiegać suszowe?

Dla kogo przeznaczona jest pomoc suszowa?

O dopłaty suszowe będą mogli ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wynoszące powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

ARiMR suszowe dotyczy suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

ARIMR suszowe 2023 – jakie są stawki pomocy?

Stawki pomocy suszowej wynoszą:

  1.  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka arimr suszowe nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka arimr suszowe nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  3.  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Pomoc suszowa 2023

Do kiedy suszowe za 2023 r?

Termin naboru na dopłaty suszowe jest bardzo krótki. Jak poinformowała ARiMR wnioski można składać od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

Gdzie złożyć wniosek o pomoc suszową? 

Wnioski o udzielenie pomocy suszowej należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc suszowa a ubezpieczenie

Kwota pomocy suszowej dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Susza w Polsce pogłębia się

Sytuacja rolników w Polsce jest niepokojąca, ze względu na rosnące problemy z suszą, której skutki są coraz bardziej dotkliwe dla produkcji roślinnej. Choć istnieje pomoc dla rolników w przypadku przekroczenia 30% strat, dedykowana aplikacja suszowa dostarczała danych znacznie niższych niż faktyczne szkody, co świadczy o nieefektywnym monitorowaniu sytuacji.

Co gorsza, najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli ukazał braki w działaniach rządu w walce z suszą i zapobieganiu jej skutkom. Planowane inwestycje mające zwiększyć retencję korytową o imponującą ilość 100 mln m3 osiągnęły jedynie 10,1 mln m3, co stanowi niewiele ponad 10% zamierzonej wielkości. Warto zauważyć, że szczególnie niska skuteczność dotyczyła działań inwestycyjnych, gdzie z zaplanowanych 161,7 mln zł wydano jedynie 71,9 mln zł.

źródło: MRIRW

spot_img

Napisz komentarz

1 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marsza
Marsza
1 miesiąc temu

Nie a temat

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

1
0
Would love your thoughts, please comment.x