niedziela, 2 kwietnia, 2023
spot_img

Pomoc dla producentów wieprzowiny – będą nowe nabory?

spot_imgspot_img

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do postulatów Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wsparcia producentów wieprzowiny w Polsce. Minister wyjaśnił, że działania Ministerstwa i  Głównego Lekarza Weterynarii służą ograniczeniu obowiązujących restrykcji sanitarnych.

Dopłaty do przechowywania

Minister Ardanowski wspomniał też, że podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w trakcie którego rozmawiano o kryzysowej sytuacji w rolnictwie związanej z pandemią COVID-19, strona polska, wskazując na odnotowany na przełomie kwietnia i maja br. gwałtowny spadek cen skupu żywca wieprzowego stwierdziła, że należy niezwłocznie uruchomić dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny w ramach interwencji rynkowej przewidzianej w przepisach w sprawie  wspólnej organizacji rynku produktów rolnych.

Postulat ten został również zgłoszony na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w Brukseli. Jednak stanowisko Komisji Europejskiej było odmowne.

PROW pomoże rolnikom?

W tej sytuacji, jak informuje J.K. Ardanowski, Ministerstwo prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nowego działania tj. instrumentu wsparcia p.n.: Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

„Instrument ten jest jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem wsparcia będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości prowadzonej działalności rolniczej w sektorach najbardziej poszkodowanych w wyniku tego kryzysu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, pomoc w ramach ww. instrumentu wsparcia może trafić do kilku sektorów, w tym do producentów świń utrzymujących lochy w gospodarstwie. Zakłada się, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia zostanie uruchomiony w II połowie 2020 roku.” – wyjaśnił Minister Ardanowski.

Pieniądze na zapobieganie ASF

Ponadto, jak zaznaczył Minister Ardanowski, w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rolnicy, prowadzący produkcję świń w ilości co najmniej 50 sztuk, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje, które zabezpieczają gospodarstwo przed przeniesieniem wirusa ASF.

Wsparcie na zabezpieczenie chlewni

Przypomnijmy: pomoc obejmuje: wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń, utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, zakup urządzeń do dezynfekcji, wykonanie inwestycji umożliwiających utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc stanowi refundację do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Natomiast w przypadku inwestycji dotyczących wykonania ogrodzenia, zastosowano uproszczoną formę kosztów. Pomoc przyznaje się na podstawie standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia, które wynoszą:

  • 1 metra bieżącego ogrodzenia 200 zł;
  • bramy— 1 820 zł;
  • furtki —6 10 zł.

Kwotę pomocy w przypadku standardowych stawek jednostkowych wypłaca się do wysokości 80% ustalonych stawek.

 

Zachowanie genów i obszary zagrożone

Minister poinformował też, że wprowadzone zostaną zmiany w ww. poddziałaniu 5.1 PROW, polegające na możliwości przyznawania wsparcia rolnikom, uczestniczącym w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Natomiast odnosząc się do kwestii pomocy dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami, na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń, Minister stwierdził, że pomoc ta mogła być udzielana (zgodnie ze zgłoszeniem do Komisji Europejskiej) do 31 grudnia 2019 r. I w konsekwencji, w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na 2020 r. nie zostały zaplanowane środki na udzielanie tego rodzaju pomocy.

 

Jeśli będą oszczędności

Minister Ardanowski zapewnił jednak, że:

„W przypadku wygospodarowania oszczędności w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozważona zostanie możliwość uruchomienia pomocy dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń.”

Ponadto Minister odniósł się do kwestii tzw. regionalizacji stref zagrożenia ASF (o co także pytała KRIR). W tym przypadku szef resoru zaznaczył, że tego rodzaju regulacje leżą w gestii KE, a informacje są na bieżąco przekazywane. Natomiast Główny Lekarz Weterynarii monitoruje sytuację i na w sposób  kieruje wnioski o zmiany oznaczeń stref.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR, MRiRW

 

spot_imgspot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników