niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Po kilkaset tysięcy złotych dla rolników!

spot_img

Od 31 grudnia br. do 31 stycznia 2022 r. potrwa V Nabór wniosków na „Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Nawet 325 000 zł!

Pomoc przyznawana jest w wysokości 325 000 zł, w przypadku gdy projekt przewiduje zakup środka transportu,lub 280 000 zł – dla innych inwestycji ujętych w regulaminie naboru. 
Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na:

• budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury,

• zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,

• zakup lub instalację tzw. wartości niematerialnych i prawnych, czyli np. oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych,

• zakup usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

• odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia oraz nieruchomości 

• zakup środków produkcji,

• pokrycie kosztów bieżących. 

Powyższe koszty muszą być uzasadnione zakresem wnioskowanego projektu, a suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, nie może być niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na finansowanie wnioskowanego projektu.

Kto może się ubiegać? 

O wsparcie mogą się ubiegać tzw. Grupy Operacyjne EPI, jeżeli: w skład grupy wchodzi co najmniej 5 Rolników i każdy z nich spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności: w ramach dostaw bezpośrednich lub przy wytwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), lub w ramach tzw. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rolnicy z wnioskującej grupy EPI mogą też wykonywać działalność gospodarczą, do której stosują się wskazane regulaminem naboru przepisy. Przy czym, regulamin naboru określa też szczegółowo inne uprawnienia, które winni posiadać Rolnicytworzący grupy EPI.

Co trzeba zrobić? 

Celem operacji jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, obejmujących ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę dla lokalnego rozwoju gospodarczego zajmujących się przetwórstwem i sprzedażą na zasadach płatności zryczałtowanej. Grupa operacyjna EPI zobowiązana jest opracować i przedłożyć AgencjiRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa plan działania uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy dofinansowania. Plan winien też zawierać liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej EPI, liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty, asortyment produktów oferowanych do sprzedaży i wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu. Regulamin naboru określa też zasady rozliczania się grup z efektów pomocy. 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie wsparcia składać należy w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście albo przez upoważnioną osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce uprawnionego operatora. 
Szczegółowy regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Agencji. 

Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x