niedziela, 26 maja, 2024
spot_imgspot_img

Pieniądze na inwestycje chroniące przed zanieczyszczeniem azotanami

spot_img

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020. Nabór jest już rozpoczęty a wnioski można składać do 25 lutego 2019 r.
O pomoc może starać się rolnikowi / przedsiębiorca rolny jeżeli m.in.:
– jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.
– w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

Pomoc przyznawana będzie na operację polegającą na realizacji inwestycji, które zapewnią:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód wynikających z warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie;
– kiszonek.
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.
Niestety dofinansowanie inwestycji ograniczających zanieczyszczenie środowiska azotanami ma poważne ograniczenia. Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania kiszonek będzie przyznawana wyłącznie młodym rolnikom. Pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych będzie przyznawana, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na gospodarstwo, ARiMR rozpatrzy wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy.
O kolejności przysługiwaniu pomocy decyduje suma punktów przyznanych podczas oceny wniosków. Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach zostanie opublikowana przez Prezesa ARiMR oraz na stronie internetowej agencji w ciągu 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. / DŚ

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x