wtorek, 5 grudnia, 2023
spot_img

Paliwa pod lupą Inspekcji Handlowej

spot_imgspot_img

Jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w ubiegłym roku zostało zakwestionowanych 2,34% skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. Jest to minimalnie mniej niż w 2016 r. Zastrzeżenia częściej obejmowały olej napędowy niż benzyny.

Kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową podlegają niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku tj. olej napędowy, benzyna, gaz LPG czy biopaliwa. Pierwsza kontrola została przeprowadzona w 2003 r. i wtedy odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30% W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadała, a od 2015 r. utrzymuje się już na poziomie poniżej 3%. – W efekcie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2017 r. norm nie spełniało już tylko 2,34%. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych – stwierdza Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrole jakości paliw ciekłych odbywają się w dwojaki sposób: na stancjach wybranych losowo oraz u tych przedsiębiorców, wobec których wpłynęły skargi lub informacje od organów ściągania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości.

Losowo wybrane stacje

W roku 2017 inspektorzy przebadali łącznie 939 próbek losowo pobranych na 939 stacjach. W przypadku paliw ciekłych wymagań nie spełniało 2,34%, dla porównania w roku poprzedzającym było ich 2,36%. Podobnie jak w 2016 r. nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego (3,44 %) niż benzyny (1,5%).

Wśród województw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: śląskim – 5,68 %, podlaskim – 5,56% i warmińsko-mazurskim – 5% zbadanych próbek. Natomiast w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i opolskim Inspekcja Handlowa nie zakwestionowała żadnej z losowo pobranych próbek.

Natomiast na podstawie przeprowadzonych w 2017 r. losowych badań jakości gazu skroplonego (LPG) stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 2,14% sprawdzonych próbek. Warto dodać, że w 2016 było ich 1,42% badanych prób.

Kontrole na stacjach ze skargami

W tym przypadku inspektorzy pobrali 718 próbek oleju napędowego i benzyny na 624 stacjach, a w wyniku ich badania zostało zakwestionowanych 3,76%. W roku 2016 było 5,63 takich próbek, więc oznacza to znaczną poprawę. Znacznie częściej zastrzeżenia te dotyczyły oleju napędowego – 4,49% próbek, zaś rok wcześniej było ich 5,94%. Znacznie mniej nieprawidłowości wykryto w przypadku benzyny. W 2017 r. było 2,56% takich prób i w porównaniu z 2016 r. (4,88%) nastąpił znaczny spadek nieprawidłowych prób. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych odnotowano w województwach: lubuskim (22,73%), podlaskim (13,64%) i lubelskim (8%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowanych zostało 4,55% próbek i jest to poprawa względem 2016 r., gdy było to – 5,36%.

Na co inspektorzy zwracają uwagę

W przypadku oleju napędowego pod lupę brane są parametry: stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20 h) oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Objawem utleniania jest mętnienie paliwa i powstawanie osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Może to się przyczynić m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Natomiast zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

W przypadku benzyny badania najczęściej wykrywały: zbyt dużą zawartość węglowodorów aromatycznych oraz niewłaściwe parametry destylacji, która określa stopień lotności benzyny. Zbyt duża zawartość węglowodorów aromatycznych w paliwie przyczynia się do niewłaściwego spalania, co ma wpływ na emisję szkodliwych produktów do atmosfery oraz powstawania ozonu i smogu. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy, a nieprawidłowości przyczyniają się do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.

W przypadku gazu LPG badania ujawniły złe wyniki działania korodującego na miedź oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Trwają kontrole

Od początku roku do 31 marca 2018 r. inspektorzy pobrali i zbadali łącznie 349 próbek paliw ciekłych, w tym 206 próbek oleju napędowego i 143 próbki benzyn. Kontrole te dotyczyły zarówno losowo wybranych stacji, jak również tych ze skargami. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 13 próbek paliw ciekłych (3,72%) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym 12 próbek oleju napędowego (5,82%) i 1 próbka benzyny (0,70%).

Gdzie szukać informacji?

Listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK można znaleźć na stronie internetowej urzędu na specjalnie przygotowanej mapie. Pod mapą umieszczono legendę wyjaśniającą symbole i litery użyte w tabelach. Literą D oznaczono próbkę spełniającą wymagania jakościowe (parametry) określone w przepisach prawa.

Źródło: UOKiK

 

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x