środa, 24 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Nowy harmonogram PROW na 2018r.

spot_img

Z początkiem roku rusza nabór na modernizację gospodarstw rolnych. W lutym rolnicy w ramach modernizacji będą mogli składać wnioski na obszar d umożliwiający, m.in. zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz budowę budynków garażowych, magazynowych czy utwardzenie placów manewrowych.
Nabory w obszarze a,b,c na rozwój produkcji prosiąt, bydła opasowego i produkcji mleka odbędą się w czerwcu br. W obszarach a,b,c pieniędzy zapewne wystarczy dla wszystkich chętnych, którzy złożą kompletny i poprawny wniosek, ponieważ te obszary cieszą się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem rolników, co pokazują poprzednie nabory. Warto dodać, że weryfikacja wniosków na tzw. budowlankę jest bardzo drobiazgowa i ARiMR odrzuca sporo wniosków.
W marcu możemy spodziewać się naborów na program „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. W maju dla młodych rolników zostanie uruchomiony nabór w ramach działania „Premie dla młodych rolników”, pozytywną zmianą w tym działaniu jest wydłużenie okresu urządzania gospodarstwa przez młodego rolnika przed dniem złożenia wniosku z 18 do 24 miesięcy.
Od 15 marca do 15 maja 2018 r. będzie można składać wnioski w ramach działań pro-środowiskowych:
• „Działania rolno – środowiskowo- klimatyczne”
• „Rolnictwo ekologiczne”
• „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
• „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
Z 2018 r. ARiMR wprowadza sporo zmian w swoich działaniach pomocowych, min.
• dla działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:
– rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników i małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek,
– skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
• Dla działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”:
– zwiększenie kwoty pomocy z 50 tys. PLN do 100 tys. PLN.

• Dla działania „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”:
– obniżenie minimalnej obsady zwierząt w gospodarstwach uprawnionych do skorzystania z pomocy z 300 do 50 świń,
– rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych o urządzenia do dezynfekcji.

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
– rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników i małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek oraz skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
– zmiana warunków dostępu do pomocy polegająca na objęciu wsparciem rolników i małżonków rolników, bez względu na wielkość ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa (dotychczas 15 tys. SO). |DŚ

Harmonogram planowanych naborów wniosków dla gospodarstw rolnych w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

lp. Nazwa działania/ poddziałania / typu operacji Planowany termin naboru wniosków*
1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c i d luty 2018 r. – obszar d

czerwiec 2018 r. – obszar: a, b, c

2. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF marzec 2018 r.
3. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF
4. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” maj 2018 r.
5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2018 r.

listopad 2018 r.

6. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” wrzesień 2018 r.
7. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.
8. poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” wrzesień 2018 r.
9. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” wrzesień 2018 r.**
10. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” grudzień 2018 r.
11. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” Termin naboru podawany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w związku z proponowanymi zmianami PROW 2014-2020 oraz w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od wykorzystania środków w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 r.

 

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x