wtorek, 28 listopada, 2023
spot_img

Strefy ASF – nowe obostrzenia

spot_img

Pisaliśmy niedawno o reakcji Ministerstw Rolnictwa i Zdrowia Polski, Niemiec i Czech, które zdecydowały się usystematyzować i przyspieszyć międzypaństwową współpracę dotyczącą zwalczania kolejnej już zmasowanej fali ASF w naszych krajach. Obecnie reaguje Komisja Europejska, która przygotowuje się do wprowadzenia restrykcyjnych środków bezpieczeństwa biologicznego. Przy czym KE kładzie nacisk na wzmocnienie wewnętrznych zasad ochrony hodowli. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 21 kwietnia 2021 roku. 

Nowe regulacje transporotowe

Zmiany dotyczyć będą gospodarstw utrzymujących świnie w strefach ASF, w przypadku dozwolonego przemieszczania:
– świń pochodzących z gospodarstw utrzymujących świnie w strefach żółtej, czerwonej i niebieskiej – poza te strefy;
– materiału biologicznego pochodzącego od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę;
– ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń utrzymywanych w strefie czerwonej – poza tę strefę
– świeżej wieprzowiny oraz produktów wieprzowych (w tym osłonek) uzyskanych od świń utrzymywanych w strefie czerwonej i niebieskiej – poza te strefy. 

Ostrzejsze regulacje transportowe

Gospodarstwa prowadzące fermy trzody chlewnej zlokalizowane w strefach żółtej, czerwonej oraz niebieskiej, w przypadku dozwolonego przemieszczania poza te strefy, zapewnić muszą stosowanie następujących wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach. Obostrzenia mają polegać na: 
– zapewnieniu braku kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach);
– stosowaniu odpowiednich środków higienicznych, takich jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
– wymogiem ma być mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
– konieczne będzie zapewnienie braku kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
– kolejny wymóg to zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu;
– gospodarstwa prowadzić muszą odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie. 

Wymogi dotyczące pomieszczeń

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami KE budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:
– być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;
– należy zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;
– umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;
– należy posiadać odpowiednie przebieralnie do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
– posiadać ogrodzenie (odporne na sforsowanie przez zwierzęta) co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka;
– ponadto w hodowlach musi istnieć plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe; ten plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:
– trzeba też zadbać o ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu z dostosowaniem do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
– wymagane będzie tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
– wymogiem będzie również przygotowanie  i realizacja procedur czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
– koniecznością stanie się przygotowanie i wdrażanie zasad dotyczących spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
– gospodarstwo będzie też zobowiązane zadbać o specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
– wymogiem będzie także tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
– należy też zadbać o procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
– wymogiem będzie także audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Źródła: KZP-PTCh POLPIG, KE
Foto: Pixabay

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x