piątek, 21 czerwca, 2024
spot_img

Nowe deklaracje w skupie mleka

spot_img

Od 1 lutego 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór formularza pod nazwą: „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0. dla podmiotów skupujących surowe mleko krowie.

Według nowych zasad, na powyższym formularzu, regularnie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, podmioty skupujące deklarować będą Dyrektorowi Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego) następujące parametry:

  • ilość skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego, w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu (i tu uwaga: do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030);
  • zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (uwaga: ponieważ badanie zawartości tłuszczu odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości tłuszczu jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
  • zawartość białka w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (uwaga: ponieważ badanie zawartości białka odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości białka jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);
  • ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu (uwaga: do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030).

Nowe unijne przepisy 

Jak informuje KOWR, powyższa zmiana zakresu raportowania wynika z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1746 z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1185 ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach (Dz.U. UE L.2019.268.6).

Badanie łańcuchów żywnościowych 

Dodajmy, że tego rodzaju parametry służą unijnym instytucjom m.in. do monitorowania intensywności i struktury łańcuchów żywnościowych oraz przepływu produktów rolno-spożywczych. Ma to szczególne znaczenie np. podczas obecnego kryzysu związanego z COVID-19, a także w obliczu zmian planowanych w związku z wdrażaniem założeń nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Na uwagę zasługuje też informacja o ilości mleka ekologicznego, którego jak szacują specjaliści w Polsce wytwarza się zbyt mało.

Do 15 lutego za styczeń br. 

W praktyce, szerszy zakres przekazywanych danych w odniesieniu do mleka surowego na nowym formularzu KOWR po raz pierwszy podmioty skupujące zgłoszą w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. za mleko dostarczone im w styczniu 2021 r. Więcej informacji na temat comiesięcznego raportowania mleka przez podmioty wpisane do Rejestru Pierwszych Podmiotów Skupujących surowe mleko krowie – dostępne jest na stronie internetowej KOWR: w zakładce: inwentaryzacja/mleko-i-przetwory-mleczne/rejestr-pierwszych-podmiotów-skupujacych. 

Źródło: KOWR
Foto: Pixabay  
 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x