czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Nestlé przedstawia plany wsparcia regeneracyjnych systemów żywnościowych

spot_img

Nestlé będzie współpracować z partnerami, w tym ponad 500 tys. rolników i 150 tys. dostawców, aby rozwijać praktyki rolnictwa regeneracyjnego. Firma zainicjuje nowe programy, które pomogą sprostać społecznym i ekonomicznym wyzwaniom transformacji. Plany te są ogłaszane w przededniu Szczytu ONZ ds. Systemów Żywnościowych w Nowym Jorku jako element wkładu Nestlé w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Są zarazem spójne z ostatnim raportem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ, alarmującym o nasilaniu się kryzysu klimatycznego.

„Wiemy, że rolnictwo regeneracyjne odgrywa kluczową rolę w poprawie stanu gleby, przywracaniu obiegów wodnych i zwiększaniu bioróżnorodności w perspektywie długoterminowej” – powiedział Paul Bulcke, Przewodniczący Rady Nadzorczej Nestlé. „Elementy te stanowią podstawę zrównoważonej produkcji żywności i, co istotne, przyczyniają się również do osiągania naszych ambitnych celów klimatycznych”.

Już w grudniu 2020 roku, Nestlé, jako jeden z pierwszych spośród sygnatariuszy deklaracji UN Business Ambition for 1.5°C, przedstawiło szczegółowy plan działania w ramach tego zobowiązania. Firma podejmuje kroki, które do 2030 roku pozwolą jej o połowę ograniczyć emisję CO2 i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

„Dzięki długoletnim partnerstwom ze społecznościami rolniczymi z całego świata chcemy wzmacniać zaangażowanie na rzecz praktyk rolniczych przyjaznych środowisku i ludziom” – powiedział Mark Schneider, CEO Nestlé. „W duchu zapewnienia sprawiedliwej transformacji, istotne jest wspieranie rolników na całym świecie – jako, że to oni ponoszą ryzyko i koszty związane z przejściem na rolnictwo regeneracyjne”.

Nestlé w ciągu 5 lat zainwestuje 1,2 mld CHF w programy mające na celu popularyzację rolnictwa regeneracyjnego w całym łańcuchu dostaw firmy. Obejmie to 3 grupy działań mających zachęcić rolników do praktyk regeneracyjnych:

  • Najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, pomoc techniczna: wykorzystując rozległą sieć ekspertów ds. badań i rozwoju oraz agronomów, Nestlé opracowuje wysoko wydajne odmiany kawy i kakao o mniejszym wpływie na środowisko. Firma analizuje nowatorskie rozwiązania w celu zmniejszenia emisji w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich. Nestlé będzie oferować szkolenia i pomagać rolnikom w wymianie informacji i najlepszych praktyk do lokalnego wdrażania.
  • Wsparcie inwestycyjne: przejście na rolnictwo odnawialne wiąże się początkowo z ryzykiem i nowymi kosztami. Nestlé będzie wspierać rolników, współfinansując inwestycje, ułatwiając wypożyczanie sprzętu lub pomagając uzyskać kredytowanie. Firma będzie współpracować z partnerami, aby sfinansować projekty pilotażowe mające na celu wypróbowanie optymalnych rozwiązań z zakresu rolnictwa regeneracyjnego.
  • Premie za produkty rolnictwa regeneracyjnego: Nestlé będzie oferować premie za wiele surowców wytwarzanych przy użyciu praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Firma będzie nabywać większe ich ilości. Oznacza to nagradzanie rolników nie tylko za ilość i jakość płodów rolnych, ale także za korzyści, jakie zapewnią środowisku poprzez ochronę gleby, gospodarkę wodną i sekwestrację dwutlenku węgla.

Nestlé wskazuje najważniejsze praktyki rolnictwa regeneracyjnego, które będzie promować. Należą do nich m.in. zwiększanie bioróżnorodności, ochrona gleb, regeneracja obiegów wodnych oraz zarządzanie hodowlą zwierząt i uprawą roślin tak, by się wzajemnie uzupełniały. To właśnie rolnictwo odpowiada za blisko 2/3 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw Nestlé, z czego niemal połowę stanowią emisje związane z wytwarzaniem nabiału i hodowlą zwierząt. Z tego względu Nestlé analizuje najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, aby ograniczyć emisje na poziomie gospodarstw. Firma nawiąże współpracę z 30 referencyjnymi gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji mlecznej z 12 państw. Celem współpracy będzie wdrażanie skalowalnych, przyjaznych klimatowi, regeneracyjnych praktyk rolnych, które pomogą osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Nestlé współpracuje z rolnikami także nad wyborem i uprawą odpowiednio zbilansowanych pod względem żywieniowym i smacznych odmian roślin strączkowych, z których powstawać mogą alternatywy do mleka. Więcej informacji o działaniach Nestlé znaleźć można pod linkiem.

Wspieranie społeczności rolniczych poprzez nowe źródła dochodów i programy dla młodych rolników

Rolnictwo regeneracyjne wspiera regeneracyjny system żywnościowy, który powinien być sprawiedliwy i przejrzysty dla wszystkich uczestników. Nestlé, dzięki swoim programom zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do wyższych i zróżnicowanych dochodów rolników. Aby uczynić rolnictwo bardziej atrakcyjnym, firma wdroży nowe programy uzyskiwania dochodów rolników w swoim łańcuchu wartości. Jeszcze w tym roku Nestlé przedstawi konkretne plany dotyczące łańcuchów dostaw kawy i kakao.

Z kolei aby wesprzeć młodych rolników, Nestlé uruchomi w listopadzie nową platformę szkoleniową. Jej celem będzie przyciągnięcie i przeszkolenie kolejnych generacji rolników. Szkolenia skoncentrują się na praktykach rolnictwa regeneracyjnego i poprawie odporności gospodarstw na zmiany klimatu. Weźmie w nich udział ponad 40 000 rolników.

Inicjatywy regeneracyjne w Polsce

Działania wspierające rozwój regeneracyjnych systemów żywnościowych są wdrażane także na poziomie lokalnym. W Polsce już dziś firma realizuje projekty z zakresu rolnictwa regeneracyjnego, ochrony bioróżnorodności czy odnowy zasobów wodnych.

We współpracy z ekspertami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN firma prowadzi pilotażowy program badania emisji gazów cieplarnianych w jednym z gospodarstw, dzięki któremu zdefiniowane zostaną dobre praktyki do wdrożenia w pozostałych gospodarstwach partnerskich. Wspólnie z rolnikami implementowane są także rozwiązania poprawiające jakość gleby – badania i analizy przy użyciu narzędzi rolnictwa precyzyjnego, nawożenie naturalnymi kwasami humusowymi czy stosowanie facelii jako rośliny okrywowej. Praktyki te pozwalają nie tylko zwiększać zdrowotność gleby, ale także zmniejszać emisje i poprawiać retencję wody.

Nestlé zachęca też młodych ludzi do prowadzenia własnych gospodarstw rolnych, udostępniając nowoczesne narzędzia do zarządzania oraz prowadząc szkolenia – w tym roku ich tematami przewodnimi były bezpieczna ochrona roślin i dostęp do dotacji.

Popularnym obszarem działań jest również ochrona bioróżnorodności. W tym celu lokalne zespoły nie tylko stawiają ule, ale również wspierają dziko żyjące pszczoły poprzez budowanie dla nich gniazd – taka inicjatywa została zrealizowana w Rzeszowie. Lokalnie wysiewane są także łąki kwietne i sadzone krzewy oraz drzewa. Przykładowo, załoga fabryki w Kaliszu od ponad dekady sadzi drzewa i krzewy na terenie miasta – dotychczas zasadzono ich już 650, w większości lipy miododajne.

Ważnym punktem działań w Polsce są także działania na rzecz odnowy zasobów wodnych. W regionie rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie firma prowadzi m.in. badania mikrobiologiczne rzeki Bystrej czy inwestuje w infrastrukturę kanalizacji w sołectwie Cynków. Zakłady produkcyjne Nestlé prowadzą również szereg projektów, których celem jest oszczędność wykorzystywanej w procesie produkcyjnym wody poprzez np. zamykanie jej obiegów.

Wszystkie działania Nestlé w zakresie regeneracji, adresowane do rolników, ludzi młodych, konsumentów i pracowników firmy, realizowane będą w ramach wspólnej inicjatywy „Generation Regeneration”.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x