środa, 28 lutego, 2024

Nauka, hodowla i przedstawiciele władzy pod Wielką Krokwią

spot_img

W dniach 5-8 lutego 2019 w Zakopanem odbywa się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Naukowa dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” organizowana przez IHAR PIB. Tegoroczna edycja zgromadziła na salach konferencyjnych przedstawicieli nauki z czołowych ośrodków badawczych w Polsce, przedstawicieli COBORU, hodowców z wszystkich polskich hodowli, a także przedstawicieli władz Panią Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Wsi – Ninę Dobrzyńską oraz posła Zbigniewa Dolatę, który jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi. W Konferencji uczestniczą również przedstawiciele Polskiej Izby Nasiennej oraz PIORiNu. W ciągu dwóch dni konferencji szczególną uwagę poświęcano roślino białkowym w szczególności potrzebie uniezależnienia polskiego rynku paszowego od pasz i surowców paszowych sprowadzanych zza granicy. Ma to duże znaczenie szczególnie w kontekście ostatnio wprowadzonego prawa o oznakowaniu produktów niebędących pochodzenia GMO, a także zmian jakie mają zajść w prawie paszowych o zakazie stosowania pasz GMO.W 2019 roku dojdzie do zmian również w ochronie roślin, które będą dotyczyć paszportowania i etykietowania materiału siewnego.

Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska podkreśliła, że ważna jest współpraca nauki, hodowli, COBORU i rządu w rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli roślin. Jak podkreśliła szczególnie ważne jest doradztwo, które ma wspomagać rolnika we właściwym korzystaniu osiągnięć hodowli, którymi są nowe odmiany. Wskazała na rolę COBORU w badaniu odmian z obecnych na rynku pod względem ich przystosowania do warunków glebowo-klimatycznych panujących w poszczególnych regionach kraju. Natomiast Pan poseł Zbigniew Dolata mówił o potrzebie zainteresowania polskich producentów pasz roślinami białkowymi, do których należą zarówno rośliny bobowate, jak i rzepak. Jak podkreślił zainteresowanie polskim białkiem byłoby korzystne zarówno da rolników, jak i polskiego eksportu pasz.

Zapraszam do krótkiego streszczenia wykładów.

Rzepak rośliną białkową?

Prelegentką pierwszego wykładu była prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z IHAR w Poznaniu. Jak podkreśliła Pani Profesor deficyt białka w Unii Europejskiej wynosi 65-75%, czego przyczyną są: rosnące zapotrzebowanie na białko paszowe, stagnacja powierzchni uprawy wykorzystywanej do produkcji roślin białkowych, jak również zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w mieszankach paszowych w 2001 roku. Jak powiedziała prelegentka w Polsce 80% zapotrzebowania na białko paszowe pokrywane jest importem głównie śruty sojowej. Jednak już w najbliższych latach zostanie wprowadzony zakaz stosowania pasz zawierających GMO, co będzie trudnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Dlatego warto zwrócić uwagę na rzepak jako roślinę białkową. Jak przedstawiła Pani Profesor 1 tona nasion rzepaku to 580-620 kg śruty oraz 630-700 kg makuchów, a z 60 mln ton nasion rzepaku można uzyskać 15 mln ton białka. Białko rzepaku bogate jest w leucynę, metioninę, cystynę i lizynę. Jak podkreśliła prelegentka o zainteresowaniu rzepakiem jako rośliną białkową świadczą nowo zarejestrowane odmiany rzepaku, które zawierają więcej białka. Zadaniami hodowli w tym kierunku są poprawienie plonowania, obniżenie włókna i glukozynolnaów, zwiększenie zawartości białka , zmiana proporcji napiny do krucyferyny w przeznaczeniu na białko oraz ulepszenie składu aminokwasowego. Ważna jest również hodowla nowych odmian roślin bobowatych, gdzie szczególną uwagę powinno się zwrócić na otrzymywanie odmian plennych łubinów, grochu i bobiku pozbawionych związków antyżywieniowych. Istotny jest rozwój hodowli soi i odmian dostosowanych do uprawy na całym terenie kraju.

Cyberrolnictwo ma znaczenie?

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Edward Arseniuk z IHAR PIB w Radzikowie, który przedstawił różne systemy rolnictwa, spośród których podkreślił szczególny rozwój systemów telematycznych i rolnictwa precyzyjnego. Prelegent podkreślał ważność korzystania z osiągnięć hodowli w postaci nowych odmian, które pozwalają uzyskiwać wyższe plony i są lepiej przystosowane do warunków środowiska. Profesor Arseniuk podkreślał nowe osiągnięcia w zarządzaniu gospodarstwem i produkcją poprzez różnego rodzaju aplikacje i platformy. Natomiast dzięki osiągnięciom w rozwoju teledetekcji możliwe jest szybkie uzyskiwanie informacji w nadzorze i kontroli gospodarstw, stanie zdrowotności odmian roślin, jakości plonów i warunkach produkcji, jak również o zachowaniach społecznych na duże odległości.

Zmiana w przepisach

O zmianach w przepisach w zakresie ochrony roślin mówiła Pani Anna Kraśniewska, dyrektor Biura Nasiennictwa, PIORiN. Zmiany będą obowiązywać już od grudnia 2019 i będą dotyczyły wydawania paszportów i etykiet materiału siewnego i sadzeniakowego. Teraz ten obowiązek spadnie na podmiotach profesjonalnych, które zostaną opublikowane przez PIORiN, w praktyce będą to osoby zajmujące się obrotem materiału siewnego i sadzeniakowego. Zmienią się również przepisy odnośnie organizmów kwarantannowych, co jest ważne z punktu widzenia obrotu materiałem siewnym.

Nowe zaprawy od Syngenta

W tym roku firma Syngenta ma kilka nowości w ofercie zapraw nasiennych. Przedstawił je Jerzy Grzesiek z firmy Syngenta. Pierwszą nowością jest Vibrance Star zawierająca fludioksonil, sedaksan i tritikonazol. Od grudnia 2018 posiada rejestrację we wszystkich zbożach. Ma szeroką rejestrację w zwalczanych chorobach, szczególnie ostrej plamistości oczkowej oraz pałecznicy zbóż i traw, która może mieć szczególne znaczenie w tym roku. Kolejną zaprawą jest Maxim Power zawierająca fludioksonil i sedaksan. Posiada rejestrację we wszystkich zbożach i szeroką rejestrację co do zwalczanych chorób w tym ostrej plamistości oczkowej. Kolejną nowością jest Maxim 02FS, która ma szerszą rejestrację w uprawach strączkowych, w tym grochu, fasoli, bobiku, łubinu, soczewicy i ciecierzycy. Jak podkreślił prelegent jest to szansa dla producentów strączkowych bo niewiele jest produktów do ochrony tej grupy roślin. Nowa zaprawa Vibrance SB ucieszy producentów buraków cukrowych. Produkt ten zwalcza szerokie spektrum chorób, wspiera zdrowszy rozwój siewek, tworzy optymalne podstawy plonowania i jakości. Natomiast Vibrance 500 FS to nowa zaprawa do kukurydzy zawiera sedaksan i zwalcza głownię pylącą kukurydzy oraz zgorzel siewek.

Już wkrótce dalsza część relacji

Aleksandra Wieremczuk

 

spot_img

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników