niedziela, 23 czerwca, 2024
spot_img

Nabór dla grup producenckich

spot_img

Wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR od 15 listopada do 21 grudnia 2018 roku. Pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” mogą uzyskać nowe grupy producentów rolnych, które zostały uznane od 29 grudnia 2017 r. przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto może się ubiegać?

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się grupy producentów rolnych, składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:
• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów (np. producenci zbóż, mleka, żywca wołowego / wieprzowego), którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.
• w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia
Niestety nie ma możliwości uzyskania wsparcia na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:
• w pierwszym roku – 10 proc. wartości przychodów netto,
• w drugim roku – 8 proc. wartości przychodów netto,
• w trzecim roku – 6 proc. wartości przychodów netto,
• w czwartym roku – 5 proc. wartości przychodów netto,
• w piątym roku – 4 proc. wartości przychodów netto.

Gdzie składać?

Górny limit wsparcia wynosi do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Pomoc dla grup producenckich przewidziana w ramach PROW 2014-2020 jest niemal dwukrotnie wyższa od poziomu pomocy ustanowionej dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Wniosek składa się osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. / DŚ

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x