wtorek, 18 czerwca, 2024
spot_img

Masz las? Czy wiesz o jakie wsparcie możesz się starać?

spot_img

Nawet 14 tysięcy za hektar!

Od 3 sierpnia do 11 września br. rolnicy, którzy posiadają las mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie pochodzi z funduszy PROW na lata 2014-2020.

Kto może wnioskować?

Wsparciem objęte będą lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha, będące własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub własnością jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany został Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Nawet 14 tysięcy za hektar!

Wsparcie przyznawane jest w odniesieniu do powierzchni lasu, w którym realizowane są niżej opisane inwestycje. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana, a zatem:

  1. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra, pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.
  2. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to: 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.
  3. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu, właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.
  4. Z kolei w przypadku zakładania tzw. remizy (czyli obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym), dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu.
  5. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne (czyli cięcie pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych), to kwota w wysokości: 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Ochrona przed zwierzyną

Dodatkowo dostępne są środki na dofinansowanie zabiegów ochronnych przed zwierzyną, które w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy, wynoszą: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami;
Natomiast 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Foto: Jumpstory

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników