czwartek, 22 lutego, 2024

KRUS: Ważne zmiany w świadczeniach emerytalnych i rentowych od 1 marca

spot_img

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.196 zł 60 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7.793 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 lutego 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r. (5.995 zł 09 gr).

Waloryzacja rent i emerytur 

KRUS poinformowała też, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.).

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr  (wzrost o 7%).

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty rolnicze zostaną zwaloryzowane poprzez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty 1.338,44 zł.

Świadczenia, które nie zostaną objęte podwyżką

Do kwoty 1.338,44 zł nie zostaną podwyższone:

 •  emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze), 
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Inne zmiany wysokości świadczeń 

Od 1 marca 2022 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1.338,44 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.676,88 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 133,84 zł). Również z początkiem marca, do kwoty 1.338,44 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Wzrost dodatkowych świadczeń 

Od 1 marca 2022 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: 

 • dodatek pielęgnacyjny – 256 zł 44 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384 zł 66 gr,
 • dodatek kombatancki – 256 zł 44 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 256 zł 44 gr,
 • ryczałt energetyczny – 192 zł 58 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 35 zł 95 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 481 zł 97 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 256 zł 44 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 256 zł 44 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 981 zł 81 gr.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2021 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2021 r. z wyrównaniem od marca 2021 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

Decyzje o nowej kwocie świadczenia zostaną przesłane do każdego emeryta/rencisty w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,09 mln emerytów i rencistów.

Szczegóły waloryzacji znajdują się na stronie :https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/

źródło:KRUS
Zdj:pixabay

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x