czwartek, 30 maja, 2024
spot_imgspot_img

Konkurs dla Partnerów KSOW

spot_img

Od 9 grudnia 2019 roku, Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będą mogli składać wnioski w konkursie nr 4/2020 na wybór operacji do realizacji w 2020 i 2021 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020–2021. Nabór wniosków potrwa do 17 stycznia 2020 r.

Wiedza, aktywizacja i dobre praktyki

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w obszarze niżej wymienionych działań:

  1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
  2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
  3. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
  4. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
  5. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
  6. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
  7. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
  8. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w 16 urzędach marszałkowskich (dla operacji realizowanych na poziomie województwa) oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (dla operacji realizowanych na poziomie krajowym)

Szczegóły dotyczące sposobu składania wniosków i dokumentacji konkursowej, dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników