czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Inteligentne wsie – praca, jakość życia i rozwój

spot_img

Nowym ważnym elementem kształtowania polityki Unii Europejskiej jest koncepcja „Inteligentnych wsi” (ang.: „Smart villages” – przyp. red.). Zdaniem specjalistów, idea ta mieć będzie duży wpływ na proces dalszego rozwoju obszarów wiejskich np. pod względem tworzenia miejsc pracy i podnoszenia jakości życia na wsi.

Międzynarodowe tematyczne warsztaty

Interesującą próbą ustosunkowania się do powyższej kwestii, były  Międzynarodowe warsztaty pn.: „Inteligentne wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”, zorganizowane w dniach: 21-22 października 2019 r., przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Warszawie.
W warsztatach, z udziałem przedstawicieli środowisk wiejskich z 11 różnych  państw Europy, uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Podczas licznych warsztatowych dyskusji, podkreślano że najważniejsze  kwestie do rozważenia to: zakres działań, a także definicja celów i postaw, które tak ukierunkują rozwój życia na wsi, by mieszkający tam ludzie, nie napotykali na znaczące trudności w realizacji własnych życiowych aspiracji.

Rola środowiskowych organizacji 

Idea „Inteligentnych wsi” dobrze koresponduje z widocznymi obecnie krajowymi tendencjami rozwojowymi. Obecnie w wielu polskich obszarach wiejskich, społeczności organizują się i skupiają na poszukiwaniu innowacyjnych, praktycznych i inteligentnych rozwiązań lokalnych  problemów.
Ponadto, uczestnicy warszawskich warsztatów, zauważyli, że przymiotnik: „inteligentne”, ma w tym przypadku, dużo szersze znaczenie i nie dotyczy tylko i wyłącznie, cyfrowych technologii, a mieści też w sobie: zagadnienia społeczne, ekonomiczne oraz bogatą paletę środowiskowych innowacji.
Podczas dyskusji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zauważył min., że wszyscy, a w tym również wieś, doświadczają coraz szybszych przemian:   społecznych, technicznych, technologicznych, a nawet środowiskowo-klimatycznych. I w tym kontekście, zdaniem Ministra Rolnictwa, zachodzi potrzeba ustalenia nowej formuły zmian, choćby dla uniknięcia wcześniejszych błędów.
Szef resortu rolnictwa, zauważył, że Polska w skali Europy, jest ewenementem, a mianowicie, podczas gdy w Portugalii czy Hiszpanii, wsie szybko się wyludniają, w Polsce widoczna jest tendencja odwrotna – każdego roku, około 50 tysięcy osób wyraża wolę przeniesienia się na wieś.
Minister zaznaczył też, że ważne jest: indywidualne podejście do specyfiki każdej miejscowości i uproszczenie procedur związanych z udzielaniem wsparcia. J.K. Ardanowski zauważył również, że obecne rozwiązania dotyczące wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, zapewniły dynamiczny rozwój tej formy samoorganizacji. W pól roku od wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wsparcia, odnotowano powstanie około 8. tysięcy nowych KGW.

 

Idea inteligentnych wsi

Uczestnicy międzynarodowych warsztatów, mogli się również dowiedzieć, że proponowana ścieżka „Smart villages” ma obecnie istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich. Zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.
Natomiast, warsztaty w Polsce, to ważny krok w kierunku stworzenia możliwości wymiany informacji o inicjatywach i społecznościach działających zgodnie z ideą „Smart villages”, w Unii Europejskiej, a w szczególności, w Europie Środkowej.

Zakres tematyczny warsztatów

Głównym celem warsztatów była analiza sposobów rozważnego i sensownego przeniesienia koncepcji oraz doświadczeń realizatorów programu „Smart villages” do Polski. Wraz ze zwiększeniem znaczenia tej idei w nowej perspektywie finansowej.
Dodać należy, że koncepcja „Smart villages”, stwarza nowe możliwości np.: poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości; korzystania z zalet  biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym. Inna znacząca społecznie  korzyść, to zapewnienie wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

 

Główne koncepcje 

Międzynarodowe warsztaty w Warszawie prowadzono z podziałem na grupy. Podczas zajęć omawiano wdrażanie koncepcji „Smart villages” w różnych obszarach życia na wsi:

– przy rozwiązywaniu problemów transportu i przedsiębiorczości;

– przy rozwiązywaniu problemów edukacji, wykluczenia osób starszych i zdrowia;

– przy wykorzystaniu szans jakie niesie ze sobą biogospodarka (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0);
– w odniesieniu do problemów horyzontalnych na wsi polskiej i europejskiej (dostęp do szerokopasmowego Internetu, dostępność usług cyfrowych, poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców).

Wyniki dyskusji i analiz dokonanych podczas warsztatów zostaną wykorzystane w dalszym procesie wdrażania idei „Smart villages” w Polsce i innych Państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.ksow.pl www.gov.pl
Foto: Pixabay

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników