czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Dotacje na inwestycje w nawadnianie

spot_img

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. potrwa nabór wniosków od rolników zamierzających ubiegać się o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych dla zabezpieczenia ich przed skutkami suszy. Wnioski przyjmować będzie ARiMR w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

 

Przedmiot wsparcia

Pomoc obejmie trzy kategorie inwestycji:

  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
  • powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania
  • ulepszające już istniejące instalacje.

Rolnicy będą mogli sfinansować m.in.: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

 

Warunki udziału

Żeby móc skutecznie ubiegać się o dotację na nawadnianie należy w przypadku:

  • ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.;
  • powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody.

    Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

 

Wysokość i forma wsparcia

Pomoc ma charakter refundacji. Na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wysokość pomocy wyniesie maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlegać będzie 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi  być wyższy niż 15 tys. zł. Operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

Kto może się ubiegać?   

O wsparcie ubiegać się mogą rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca musi wykazać się przychodem z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowanym w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym jest też: obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc nie jest natomiast uzależniona od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

 

 

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników