sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Czy rolnicy są wykluczeni z programu Moja Woda?

spot_img

Jeszcze nie tak dawno wyjaśnialiśmy wątpliwości dotyczące praw pierwokupu nieruchomości, na których zainstalowano oczka wodne tworzone z dofinansowaniem w ramach ministerialnego Programu „Moja Woda”, a teraz pojawił się kolejny problem.
Na obecnym etapie rolników niepokoi zapis w regulaminowych kryteriach programu mówiący o tym, że: dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Woda pomoże gospodarstwom

Problem ten zauważył Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zdaniem rolniczego samorządu, docelowo należałoby umożliwić dofinansowanie do zakupu i instalacji urządzeń gromadzących i rozprowadzających wodę z dachów zabudowań gospodarskich. A ta powinna być pozyskiwana i wykorzystywana właśnie do wspomagania nawadniania upraw rolnych. Miałoby to korzystny wpływ na warunki gospodarowania. Szczególnie w okresie narastającej suszy i nieregularnych opadów. Natomiast wykluczenie tego rodzaju inwestycji przyczyni się do marnowania wody opadowej z domów jednorodzinnych rolników, które są na wsiach bardzo popularne.
Rolnicy przekonują też, że wysokość dotacji – czyli nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie – stanowi dostateczną gwarancję tego, że nie będą to duże inwestycje, które mogą mieć istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Natomiast zebrana woda wystarczy jedynie np. do podlewania ogródka przydomowego w zagrodzie rolnika.

Wniosek do Ministra Klimatu

W efekcie, 5 sierpnia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu Michała Kurtyki z wnioskiem o wprowadzenie stosownych zmian do przepisów ustanawiających Program Priorytetowy „Moja Woda”.
Przypomnijmy: z początkiem lipca Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczęły realizację Programu „Moja Woda” w ramach którego można otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł na zakup i budowę systemów indywidualnego zatrzymywania wody.

Więcej szczegółów o prawnych problemach w związku z Programem „Moja Woda” w naszym artykule pt.: „Czy oczka będą własnością – Moja Woda – sprzedaż nieruchomości” (publ. 24 lipca 2020 r.)

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników