czwartek, 22 lutego, 2024

Bezpieczeństwo i wypadkowość w użytkowaniu maszyn rolniczych

spot_img

Bezpieczeństwo to najważniejszy aspekt w użytkowaniu maszyn rolniczych. Już na etapie projektowania konstruktorzy opracowują rozwiązania eliminujące lub w najwyższym możliwym stopniu ograniczające powstawanie zagrożeń. Z danych statystycznych gromadzonych przez KRUS niezmiennie wynika jednak, że wypadkowość w rolnictwie najczęściej ma przyczynę w użytkowaniu maszyn niezgodnie z przeznaczeniem, przepisami BHP i zapisami instrukcji obsługi. Liczba wypadków z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności rolniczej z roku na rok spada, co świadczyć może o rosnącej świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa. Niezmiennie przyczynami wypadków najczęściej występującymi przy pracy rolniczej są zdarzenia z grup: pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz upadek osób.

Na ograniczenie wypadkowości w rolnictwie wpływa ma przede wszystkim odpowiednie postępowanie użytkowników sprzętu:

– dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń,

– zapoznawanie się z instrukcjami obsługi i przestrzeganie zaleceń producentów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu,

– wyposażanie w osłony i zabezpieczenia elementów ruchomych,

– stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Celem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych konieczne jest także kontynuowanie działalności prewencyjnej (w tym informacyjno-szkoleniowej). Łukasiewicz – PIMR wraz z KRUS jest organizatorem corocznej konferencji na temat m.in. bezpieczeństwa i ergonomii w użytkowaniu maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych. Instytut oferuje także specjalistyczne szkolenia – zarówno dla producentów, jak i użytkowników – sprzętu rolniczego z zakresu zapisów instrukcji obsługi, przepisów prawnych i wymagań norm dotyczących bezpieczeństwa, analizy ryzyka, badań bezpieczeństwa i ergonomii, wystawiania deklaracji zgodności WE i oznakowa- nia maszyn znakiem CE. Producenci za rozwiązania charakteryzujące się innowacyjnością i szczególną dbałością o bezpieczeństwo użytkowania mają możliwość zdobycia wyróżnienia „Wyrób na Medal”.

Ważnym punktem na mapie instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i ergonomią w użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i spożywczych, w tym m. in. analizą ryzyka i oceną poziomu bezpieczeństwa, jest Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych. Ta akredytowana jednostka, działająca w ramach Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, oferuje usługi w zakresie:

  • badań i pomiarów: mechanicznych, elektrycznych, akustycznych, właściwości fizycznych, drgań oraz dotyczących inżynierii środowiska,
  • badań bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych do celów wystawienia deklaracji zgodności WE i oznakowania maszyn znakiem CE oraz certyfikacji,
  • opracowania dokumentacji oceny zgodności oraz analizy ryzyka dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
  • modelowania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń na etapie koncepcji i projektowania wyrobu,
  • doradztwa w zakresie wprowadzania nowych produktów na jednolity rynek europejski (wspólny rynek).

Od 1996 roku Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych Łukasiewicz – PIMR realizuje badania do celów oceny zgodności. Poprzez weryfikację zastosowanych rozwiązań technicznych i zapisów w instrukcjach przyczynia się do wzrostu świadomości producentów i użytkowników oraz zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rolników.

Łukasiewicz – PIMR jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Jako ekspert w technologiach wykorzystywanych w rolnictwie dostarcza biznesowi atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania. Łukasiewicz oferuje unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę na- ukową. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Sieci Badawczej Łukasiewicz skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Więcej: https://lukasiewicz.gov.pl

spot_img
Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x