środa, 24 lipca, 2024
spot_img

ASF – Wyrównanie strat. Ruszył nabór wniosków!

spot_img

Do 28 lutego 2022 r. producenci trzody chlewnej z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF), którzy uzyskali niższe dochody z powodu ASF, składać mogą wnioski o wyrównanie strat. 

Za jaki okres? 

Pomoc dotyczy wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Dodatkowo możliwe jest też  złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.

Ile można dostać? 

Rzeczywistą wartość wsparcia dla konkretnego wnioskodawcy uzależniono od liczby świń, wnioskowanego czasookresu, obowiązujących cen, a nawet roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie wsparcia (jest tak dlatego, że obecny nabór to prawna kontynuacja ubiegłorocznej pomocy i w jego ramach można składać wnioski o przyznanie pomocy w oparciu o przepisy wówczas obowiązujące). Szczegółowe dane o sposobach wyliczeń kwoty należnej pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR. Dla właściwej ich oceny, warto dokonać wstępnego wyliczenia w oparciu o konkretną sytuację zakładaną we wniosku. Natomiast w przypadku wątpliwości Agencja zaleca kontakt z punktami informacyjnymi w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Kto może się ubiegać? 

Wnioski może składać każdy producent trzody chlewnej, któremu:

– został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– prowadzi działalność o statusie mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa,

– utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Polski, na obszarze:

– wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub

– w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania ASF (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), lub
– obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Dodajmy, że dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej ARiMR zawiera też listę przypadków wyłączenia z możliwości wnioskowania. Na to również trzeba zwrócić uwagę.

Wnioski i dokumentacja 

Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej, można je też nadać w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku trzeba dołączyć min. kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy oraz kopie umów, jeżeli na ich podstawie została dokonana sprzedaż (szczegóły na stronie Agencji).
Obecny nabór trwa od 27 stycznia do 28 lutego 2022 r. i jest to kontynuacja pomocy udzielanej w 2021 roku.

Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x