Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim przedstawili programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezwykle ważna i pomoże w znacznym stopniu ułatwić życie mieszkańcom wsi.”- powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji prasowej omówione zostały trzy programy priorytetowe NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”.

„Działania podejmowane przez resort środowiska przy  współpracy z resortem rolnictwa to dobra prognoza dla polskiej wsi. Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyczynią się do realnej poprawy jakości gleb, co będzie miało pozytywny wpływ na rolnictwo.”- dodał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

O programach

Program priorytetowy „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Cel programu: wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Budżet: 300 mln zł w latach 2019-2023

 

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Cel programu:  wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Budżet: 100 mln zł w latach 2019-2023

 

Program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”

Cel programu:  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach.

 

źródło: MRIRW