Szarek komośnik z rodziny ryjkowcowatych

Jest to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, o długość ciała 10—12,5 mm. Żeruje na zielonych częściach roślin, zwłaszcza młodych roślin buraka cukrowego (faza 2-4 liści). Im wcześniej szkodnik pojawi się na plantacji, tym większych szkód może narobić. Początkowo szkodnik występował w południowej części kraju, jednak jego występowanie przemieszcza się dalej w głąb kraju. Jego nasilenie spowodowane jest ociepleniem klimatu i zmian w uprawie. Szarek komośnik żeruje szczególnie w nocy i formą szkodliwą jest owad dorosły, zwłaszcza w warunkach ciepłej i słonecznej pogody, potrafi podczas jednej nocy dokonać całkowitego spustoszenia plantacji, co zmusza rolników do przesiewania.

Ochrona buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem

Obecnie w ochronie buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem dostępne są dwa środki, jeden z nich ma stała rejestrację – Karate Zeon 050 CS oraz Proteus 110 OD, którego rejestracja wygasa 12 lipca 2019 roku. Insektycyd Karate Zeon 050 CS opiera się na substancji aktywnej lambda-cyhalotryna. Proteus 110 OD zawiera dwie substancje, są to tiachlopryd oraz deltametryna. Na uwadze należy mieć, że szkodnik żeruje głównie nocą więc zabiegi wykonane późnym wieczorem bądź nocą zachowają odpowiednią skuteczność.