Liść flagowy musi być zdrowy

 • dodano: 20.12.2017
 • przez: Agro Profil

W kształtowaniu plonu zbóż można znaleźć wiele ograniczeń w postaci przebiegu warunków pogodowych, załamania odporności odmiany, braku odpowiednich makro- i mikroelementów do odżywiania itp. Jednak ważnym ograniczeniem plonowania są szeroko rozumiane agrofagi, w tym organizmy powodujące choroby, a na szczególną uwagę zasługują tutaj grzyby powodujące choroby liści zbóż. | prof. dr hab. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, IOR–PIB, Poznań

Niebezpieczeństwo strat powodowanych przez choroby, które w zbożach występują wtedy, gdy następuje grubienie pochwy liściowej liścia flagowego, gdyż następuje rozwój kłosa w pochwie, a na samym końcu w tej fazie rozwojowej widoczne są pierwsze ości kłosa. Jest to faza BBCH 49.
Zadbaj o „płuca” rośliny
W fazie grubienia pochwy liściowej wykonuje się zabieg T-2. Zabieg ten daje roślinom chronionym możliwość pełnego, dobrego wzrostu, ponieważ wpływa na intensywność fotosyntezy dzięki temu, że chroni przed utratą powierzchni asymilacyjnej trzech ważnych górnych liści F (liść flagowy), F1 (liść podflagowy) i F-2 (liść popodflagowy). Gdy te liście lub jeden z nich atakowane są przez grzyby, zabieg z użyciem fungicydu w T-2 może działać leczniczo, co pomaga uratować powierzchnię zieloną tej ważnej części zbóż. W czasie kiedy zaleca się wykonanie zabiegu w celu ochrony górnych liści, występuje niebezpieczeństwo ich porażenia przez grzyby, które powodują tak groźne choroby, jak np.: rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew (której objawy widoczne są na blaszkach liściowych).
Choroby te występują głównie w uprawie pszenicy, ale też wiele z nich dotyczy innych gatunków zbóż ozimych. Gdy chroni się w terminie T-2 żyto, jęczmień, pszenżyto, zapobiega się obecności rynchosporiozy zbóż, plamistości siatkowej jęczmienia, rdzy jęczmienia. Znaczenie gospodarcze tych chorób jest średnie lub duże. W życie zabieg T-2 chroni liście oraz pochwę liściową, która w wypadku tego gatunku odgrywa dużą rolę w asymilacji produktów, które trafiają do kłosa. Wydaje się, że zabieg ten w intensywnej uprawie decyduje o tym, jaki plon ostatecznie uzyska się z chronionej plantacji. Przy podjęciu decyzji o wykonaniu T-2 należy kierować się zasadami obowiązującymi w integrowanej ochronie.

Cały artykuł ukazał się w magazynie Agro Profil nr 3/2017

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 11/2018
 • Co powinieneś wiedzieć o potasie?
 • Kanianka – stary nowy pasożyt
 • Dlaczego łan wylega?
 • Siej dobrze dobrane odmiany
 • Gnojowicy nie za dużo!
 • Jak będziemy zwalczać chwasty w 2050 roku?
 • 100 ha na jednym zbiorniku?
 • Testy polowe Zetora
 • Agregaty do siewu w systemie uproszczonym
 • Adaptery sercem rozrzutnika
Agro Profil magazyn rolniczy nr 11/2018
Zapisz się do naszego newslettera
Skontaktuj się z nami

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Strategia nawożenia siarką

Zamknij