Słomę przeznaczoną na pelet można przerobić bezpośrednio na polu. Jedyną mobilną maszynę przeznaczoną do tego zadania zaprezentowała na Węgrzech 22 czerwca firma Krone. | Krzysztof Grzeszczyk

Prasa Premos 5000 to prototyp, nad którym prace trwają od 2010 roku. W roku 2012 powstały pierwsze projekty i wyprodukowano pierwszą maszynę. Na ubiegłorocznej Agritechnice sprzęt został wyróżniony złotym medalem. A w czerwcu tego roku zaprezentowano ją oficjalnie podczas pokazów polowych. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do oferty handlowej maszyna trafi w 2018 roku.

Przenośnik taśmowy 

Premos 5000 ma w przedniej części specjalny walec w kształcie gwiazdy, którego zadaniem jest przytrzymanie i rozłożenie słomy przed jej podaniem na podbieracz (o szerokości roboczej 2,25 m) na kolejne zespoły robocze. Chodzi o podawanie cienkiej i równomiernie rozłożonej warstwy zbieranego materiału, którym może być słoma, siano lub lucerna, a także słoma z trzciny cukrowej i inne materiały, dające się przerobić na pelet. Od podbieracza biegnie gumowy przenośnik o szerokości 800 mm. Nad nim pracuje rotor z zębami, który dodatkowo rozkłada zbierany towar przed podaniem go na kolejne zespoły robocze, którymi są specjalne wyciskające matryce.

Dwa walce 

Są nimi dwa walce o średnicy 800 mm. Dolny zabiera materiał i przemieszcza go po swoich specjalnych wrębach w górę. Jego kształt jest zazębiony z kolejnym walcem (naprzemiennie otwór i pełne pole). Na obwodzie walców są otwory o średnicy 16 mm. I o takim wymiarze powstaje pelet wyciśnięty przy ciśnieniu ok. 2000 bar. W wyniku tego procesu powstaje temperatura od 70 do 100 stopni C. Wyciśnięty pelet wydostaje się przez otwory do wewnętrznych części walców, a stąd jest przekierowywany do kolejnego przenośnika, który sprasowany materiał transportuje o piętro wyżej do specjalnego separatora. Jego zadaniem jest oczyścić pelet z drobnych zanieczyszczeń, które spadają na gumowy przenośnik i są powtórnie kierowane do sprasowania. Natomiast czysty pelet kolejnym przenośnikiem jest kierowany do zbiornika o ładowności 5 t. Zawartość zbiornika opróżnia się na przyczepę za pomocą przenośnika taśmowego.

Duże zapotrzebowanie na moc 

W ciągu godziny prasą Premos 5000 można wytworzyć 3–5 t peletu. Większą wydajność można osiągnąć stosując szersze walce i o większej średnicy. Jednak to spowoduje wzrost zapotrzebowania na moc. W przypadku prasy Premos 5000 wynosi ona ok. 400 KM. Jednak największe ciągniki mają moc ok. 500 KM, co jest też pewnym ograniczeniem wzrostu wydajności.

Cały artykuł ukazał się w magazynie Agro Profil nr 7-8/2016