Układ hydrauliczny w ciągniku pełni kilka kluczowych zadań. Poniżej o ich rodzajach i funkcjach. | dr inż. Marek Brennensthul, Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

We współczesnych ciągnikach rolniczych jednymi z najbardziej złożonych i zaawansowanych elementów są układy hydrauliczne. Ta złożoność wynika w dużej mierze z wymagań stawianym tym układom. Stopień zaawansowania układu hydraulicznego ma niemały wpływ na cenę ciągnika – znajomość podstawowych funkcji przyda się zatem już na etapie podejmowania decyzji o zakupie ciągnika. Warto więc dowiedzieć się więcej o budowie i możliwościach układów hydraulicznych.

Dlaczego hydraulika?

Układy hydrauliczne od blisko 100 lat znajdują wykorzystanie w ciągnikach (już w latach 20. XX wieku Harry Ferguson skonstruował trzypunktowy układ zawieszenia sterowany hydraulicznie).

Ogólnie, za stosowaniem układów hydraulicznych przemawiają takie cechy, jak: –możliwość płynnej regulacji prędkości (np. podnoszenia maszyny), –duża obciążalność i łatwe zabezpieczenie przed przeciążeniem, –możliwość realizacji różnych rodzajów ruchów (liniowe, obrotowe), –możliwość zasilania urządzeń oddalonych od źródła energii.

Układy hydrauliczne mają również pewne wady, np. powstawanie strat przy przepływie, wrażliwość na zanieczyszczenia cieczy bądź możliwość zapowietrzenia. Jednak po spełnieniu pewnych wymogów projektowych i eksploatacyjnych można uniknąć tych niepożądanych zjawisk.

W ciągnikach układy hydrauliczne znalazły dwa główne zastosowania. Pierwszym z nich jest zapewnienie możliwości zmiany pozycji maszyny zawieszanej na trzypunktowym układzie zawieszenia, drugim jest możliwość wykorzystania energii hydraulicznej do zasilania odbiorników zewnętrznych. Tymi odbiornikami mogą być siłowniki hydrauliczne (wykorzystywane np. do zmiany położenia elementów roboczych maszyn) lub silniki hydrauliczne o ruchu obrotowym (napędzające obrotowe elementy robocze maszyn).

Do opisu i porównywania układów hydraulicznych stosuje się najczęściej dwa parametry: ciśnienie oraz natężenie przepływu (wydatek cieczy). W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że pierwszy z parametrów opisuje siłę układu, natomiast drugi – prędkość jego działania. We współczesnych układach hydraulicznych wartości ciśnień dochodzą do 30 MPa, natomiast natężenia przepływu przekraczają nawet wartość 200 l/min.

Cały artykuł ukazał się w magazynie Agro Profil nr 10/2016