poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym Karencja (dni)Uwagi
BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaDual Gold 960 EC
Efica 960 EC
s-metolachlor – 960 g/l1–1,25 l1,25 l1nd
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolityPlateen 41,5 WGflufenacet – 240 g/kg
metrybuzyna – 175 g/kg
2 kg2 kg1ndNie stosować na glebach zbrylonych i przesuszonych, bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych oraz w temperaturze powyżej 25°C. Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności, zwłaszcza
w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (mają charakter przejściowy i nie wpływają na plonowanie).
dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa białaSencor Liquid 600 SCmetrybuzyna – 600 g/l0,55 l0,55 l1ndŚrodek stosować do 3 dni po siewie. Nie stosować na glebach zbrylonych i przesuszonych, glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych oraz w temperaturze powyżej 25°C.
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaInigo 500 SC
Proman 500 SC
Soleto 500 SC
metobromuron – 500 g/l2–3 l3 l1ndStosować najlepiej w ciągu 5 dni po siewie. Nie stosować na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych
i zamulonych.

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE (NAJPÓŹNIEJ DO 5 DNI)
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaMetobrom 500 SCmetobromuron - 500 g2-3 l3 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polneStomp Aqua 455 CSpendimetalina - 455 g1,5 l2,6 l1ndPrzy dawce powyżej 1,5 l/ha w niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury
i wysoka wilgotność) mogą wystąpić objawy uszkodzeń, takie jak przejściowe zahamowanie
wzrostu czy przebarwienia liści. Może to mieć negatywny wpływ na wysokość plonu.
DO 3 DNI PO SIEWIE (BBCH 00- 02)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina rocznaBoxer 800 ECprosulfokarb - 800 g/l 3–4 l4 l1ndWielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.
OD FAZY PIERWSZEJ PARY LIŚCI WŁAŚCIWYCH DO FAZY, GDY WIDOCZNE SĄ PIERWSZE PĄKI KWIATOWE (BBCH 11-51)
perz właściwyAchiba 05 EC
Targa Super 05 EC
chizalofop-P-etylowy - 50 g/l2,5 l2,5 l145Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, owies głuchy (dawka 0,5-0,6 l/ha); perz właściwy (dawka 1,0–1,25 l/ha)Pilot 10 ECchizalofop-P-etylowy - 50 g/l0,5-1,25 l1,25 l145Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
miotła zbożowa, wyczyniec polnySupero 05 ECchizalofop-P etylu - 50 g/l2,5 l2,5 l190Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
OD FAZY ROZWINIĘTEGO TRÓJLISTKOWEGO LIŚCIA NA 2. WĘŹLE DO FAZY ROZWINIĘTEGO TRÓJLISTKOWEGO LIŚCIA NA 4. WĘŹLE SOI (BBCH 12-14)
chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polnyClapchlopyralid - 300 g/kg0,4 l0,4 l1nd
OD FAZY ROZWINIĘTEGO TRÓJLISTKOWEGO LIŚCIA NA 2. WĘŹLE DO FAZY ROZWINIĘTEGO TRÓJLISTKOWEGO LIŚCIA NA 9. WĘŹLE SOI (BBCH 12-14)
chwasty jednoroczneFocus Ultra 100 ECcykloksydym – 100 g/l1–2 l2 l156W warunkach mniej sprzyjających działaniu herbicydu lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawie- nia skuteczności zabiegu można stosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 1l
+ 1l (chwasty jednoroczne) lub 2l + 2l (chwasty wieloletnie).
chwasty wieloletnie4 l4 l
OD FAZY ROZWINIĘTEGO LIŚCIA TRÓJLISTKOWEGO NA DRUGIM WĘŹLE DO FAZY WIDOCZNEGO PIĄTEGO PĘDU BOCZNEGO PIERWSZEGO RZĘDU (BBCH 12-25)
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaCorum 502,4 SLbentazon - 480 g/l
imazamoks - 22,4 g/l
1,25 l
lub 2 x 0,625 l
1,25 l
lub 2 x 0,625 l
1 lub 2 (7 dni)35
OD FAZY ROZWINIĘTEGO DRUGIEGO LIŚCIA WŁAŚCIWEGO DO FAZY GDY WIDOCZNE SĄ PIERWSZE PĄKI KWIATOWE (BBCH 12-51)
chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóżGramiGuardkletodym - 120 g0,8 l0,8 l155Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
perz właściwy2 l2 l1Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
OD FAZY ROZWINIĘTEGO DRUGIEGO LIŚCIA WŁAŚCIWEGO DO POŁOWY KWITNIENIA, GDY 50% KWIATÓW JEST W PEŁNI OTWARTYCH (BBCH 12-65)
prosowate, owies głuchy, samosiewów zbóżSelect Super 120 ECkletodym – 120 g/l0,8 l0,8 l155
perz właściwy2 l2 l1
PO WYKSZTAŁCENIU PRZEZ SOJĘ 2-3 LIŚCI (BBCH 12-13) I NIE PÓŹNIEJ, NIŻ PRZED UKAZANIEM SIĘ PIERWSZEGO PĄKA KWIATOWEGO NA ZEWNĄTRZ LIŚCI (BBCH 50)
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwyBalatella Forte 150 ECfluazyfop-P butylu - 150 g/l0,63 – 1,7 l1,7 l190
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec, polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlinyFusilade Forte 150 ECfluazyfop-P-butylowy – 150 g/l0,6–2,5 l2,5 l190Nie stosować gdy temperatura powietrza przekracza 27°C. Niższe dawki środka stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej.
chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosa bezostna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, kłosówka wełnista, kostrzewa owcza, perz właściwy, wiechlina łąkowaFrequentfluazyfop-P butylu - 125 g3 l3 l190
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, perz właściwyTrivkofluazyfop-P-butylowy – 125 g/l0,75–3 l3 l190Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właści- wego nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby przez okres jednego miesiąca. Nie stosować gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóżPrivium 125 ECfluazyfop-P-butylowy – 125 g/l0,75-1 l1 l190
miotła zbożowa, wyczyniec polny1 l1 l
perz właściwy2 l2 l
W FAZIE DOJRZEWANIA STRĄKÓW LUB NIEŁUPEK, (BBCH 85-87), GDY NASIONA SĄ WYKSZTAŁCONE I MAJĄ WILGOTNOŚĆ PONIŻEJ 30%, Tj. NA 7 DNI PRZED PRZEWIDYWANYM ZBIOREM.
gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, sporek polny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, koniczyna łąkowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przymioto kanadyjskie, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne, babka lancetowata, babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, koniczyna biała, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy, starzec zwyczajny, wiechlina rocznaKlinik Duo Free 360 SL
Klinik Free 360 SL
glifosat - 360 g3-4 l4 l17Chwasty
jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny
mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej
dwa liście właściwe.