czwartek, 22 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonieKarencja (dni)Uwagi

BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE
chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa białaBandur 600 SCaklonifen - 600 g/l2,5 - 3 l3 l1nd
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaDual Gold 960 EC
Efica 960 EC
s-metolachlor – 960 g/l1 – 1,25 l1,25 l1nd
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaInigo 500 SC
Proman 500 SC
Soleto 500 SC
metobromuron – 500 g/l2 – 3 l3 l1ndŚrodek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00–08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi. Nie stosować na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych i zamulonych.

OD FAZY 2 LIŚCI DO FAZY 4 LIŚCI (BBCH 12-14)

OD FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTYCH LIŚCIENI DO FAZY 6 LIŚCI (BBCH 10-16)
samosiewy zbóż zwalczane wiosną, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowaAchiba 05 EC
Targa Super 05 EC
chizalofop-P-etylowy - 50 g/l1,25 l1,25 l190Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

OD MOMENTU
ROZWINIĘTEJ PIERWSZEJ PARY LIŚCI DO MOMENTU WYTWORZENIA PRZEZ ROŚLINĘ SZÓSTEJ PARY LIŚCI (BBCH 12-16)
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec, polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlinyFusilade Forte 150 ECfluazyfop-P-butylowy – 150 g/l0,6 – 2,5 l2,5 l190Nie stosować gdy temperatura powietrza przekracza 27°C. Niższe dawki środka stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej.
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlina rocznaTrivkofluazyfop-P-butylowy – 125 g/l0,75 – 3 l3 l1
owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóżTrivko
Privium 125 EC
fluazyfop-P-butylowy – 125 g/l0,75 – 1 l1 l1
miotła zbożowa, wyczyniec polny1 l1 l
perz właściwy2 l2 l

OD FAZY
ROZWINIĘTYCH DWÓCH LIŚCI (PIERWSZA PARA) DO FAZY DZIEWIĄTEGO LIŚCIASŁONECZNIKA (BBCH 12-19)
chwasty jednoroczneFocus Ultra 100 ECcykloksydym – 100 g/l1 – 2 l2 l135W warunkach mniej sprzyjających działaniu herbicydu lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawienia skuteczności zabiegu można stosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 1,0 l/ha Focus Ultra 100 EC
+ 1,0 l/ha Dash HC (chwasty jednoroczne) lub 2 l/ha Focus Ultra 100 EC + 2 l/ha Dash HC (chwasty wieloletnie).
chwasty wieloletnie4 – 5 l5 l135

OD FAZY
ROZWINIĘTEGO DRUGIEGO LIŚCIA WŁAŚCIWEGO DO POCZĄTKU WYDŁUŻANIA PĘDU (BBCH 12-30)
prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóżSelect Super 120 ECkletodym – 120 g/l0,8 l0,8 l1120
perz właściwy2 l2 l1

OD MOMENTU WYTWORZONEGO TRZECIEGO LIŚCIA DO FAZY WIDOCZNYCH 9 LUB WIĘCEJ MIĘDZYWĘŹLI (BBCH 13-39)
chwastnica jednostronna, perz właściwyTrepachchizalofop-p-etylu - 50 g/l0,4-3 l3 l160

PO WSCHODACH ROŚLINY UPRAWNEJ I CHWASTÓW, NIEZALEŻNIE OD FAZY ROZWOJOWEJ ROŚLINY UPRAWNEJ
wiechlina roczna, perz właściwyGallant Super 104 EC
Perenal 104 EC
haloksyfop-P – 104 g/l1 l1 l1 100Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata. Temperatura działania: 8–27°C.