ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Chowacz brukwiaczekA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlfa100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekRufous 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnaliza- cją.
Chowacz brukwiaczekAlfazot 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekPitbul 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekAcetamip 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekAcetamip New 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekAcetamipryd 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekAcetGuard*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekCeta 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekKobe 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekLanmos 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekMiros 20 SP**acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekMospilan 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekSekil 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekStonkat 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekArkan 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekJudo 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekKusti 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekLambdaCe 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekNinja 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekWojownik 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekHelm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekActipir 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekArlopyr 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekCronus 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l1nd
Chowacz brukwiaczekDecore 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekDursban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekInsodex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekJetban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekKlon 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekKloń 48 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekOwadofos Extra 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekPyrifos 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekCyren 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekChlorop-Pro 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekPyrinex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekPyrisimex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekRook 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Chowacz brukwiaczekDursban Delta 200 CSchloropiryfos – 200 g/l1,5 l1,5 l1ndOpryskiwać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekPyrinex 250 CSchloropiryfos – 250 g/l0,75–1 l1 l170Opryskiwać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, tuż przed kwitnieniem (BBCH 20, 39-57).
Chowacz brukwiaczekReldan 225 ECchloropiryfos metylowy – 225g/l1,5 –2 l2 l1ndZbieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, od fazy początku wzrostu pędu głównego do fazy, gdy pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 29-55).
Chowacz brukwiaczekAlstar 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekAmmo Super 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekFury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekMinuet 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekRage 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekTitan 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekBoravi 50 WGfosmet – 500 g/kg1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po pierwszych nalotach, od fazy widocz- nego pierwszego międzywęźla (BBCH 31), do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Chowacz brukwiaczekCyperpirifos 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekKlon Max 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekMelia ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekNurelle D 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekTroll 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz brukwiaczekDaskor 440 ECchloropiryfos metylu – 400 g/l cypermetryna – 40 g/l0,6–0,75 l0,75 l1ndOpryskiwać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie wzrostu pędu głównego rzepaku (BBCH 30-39).
Chowacz brukwiaczekDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Chowacz brukwiaczekDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Chowacz brukwiaczekPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekDeltakill Scattodeltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wczesną wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33).
Chowacz brukwiaczekFastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,3 l0,3 l2 (10–14 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnali- zacją.
Chowacz brukwiaczekInazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekNepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz brukwiaczekKaiso 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekKaiso Sorbielambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekKivano 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekMinori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekNagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,3 kg0,3 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz brukwiaczekCarnadine 200 SLacetamipryd - 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze między- węźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39).
Chowacz brukwiaczekKestrel 200 SLacetamipryd - 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze między- węźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39).
Chowacz brukwiaczekEvure 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
Chowacz brukwiaczekKaliber 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
Chowacz brukwiaczekMavrik Vita 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
Chowacz brukwiaczekRewers 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
Chowacz brukwiaczekProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Chowacz brukwiaczekPtolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Chowacz brukwiaczekPyrinex Supreme 262 ZWchloropiryfos – 250 g/l beta-cyflutryna – 12 g/l1,0–1,25 l1,25 l140Zabieg wykonać do fazy zielonego pąka (BBCH<51).
Chowacz brukwiaczekRapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).
Chowacz brukwiaczekTrebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy począt- ku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).
Chowacz czterozębnyA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlfa 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyRufous 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębny Tak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Chowacz czterozębnyAlfazot 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Chowacz czterozębnyBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Chowacz czterozębnyPitbul 025 EC,beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Chowacz czterozębnyTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Chowacz czterozębnyAcetamip 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyAcetamip New 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyAcetamipryd 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyAcetGuard*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyCeta 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyKobe 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyLanmos 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyMiros 20 SP**acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyMospilan 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnySekil 20 SPacetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyStonkat 20 SP*acetamipryd – 20 %0,20–0,25
kg
0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od począt- ku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyHelm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie Z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnySparrowlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie Z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnySparvierolambda-cyhalotryna – 100 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie Z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnyAvaunt 150 ECindoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Chowacz czterozębnyExplicit 150 ECindoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Chowacz czterozębnyCymetra 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnyCyperkill Max 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnyChowacz czterozębnyCythrin 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnyCimetryna 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnySorcerer 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnySuper Cyper 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnySuperkill 500 SCcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnySupersect 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59)
Chowacz czterozębnyCronus 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l1ndZabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyDursban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyJetban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyKlon 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyKloń 48 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyOwadofos Extra 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyChlorop-Pro 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyPyrinex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyPyrisimex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyRook 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6–0,8 l0,8 l170Zabieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyDursban Delta 200 CSchloropiryfos – 200 g/l1,5 l1,5 l1ndOpryskiwać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Chowacz czterozębnyPyrinex 250 CSchloropiryfos – 250 g/l0,75–1 l1 l170Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (BBCH 50-57).
Chowacz czterozębnyDelCaps 050 CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Chowacz czterozębnyDeLux 050CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Chowacz czterozębnyDelTop 050 CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Chowacz czterozębnyInazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyNepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz czterozębnyKarate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnyCarnadine 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).
Chowacz czterozębnyKestrel 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).
Chowacz czterozębnyMinori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnyNagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,3 kg0,3 kg128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz czterozębnyBoravi 50 WGfosmet – 500 g/kg1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po pierwszych nalotach, od fazy widocz- nego pierwszego międzywęźla (BBCH 31), do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Chowacz czterozębnyBerta 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Chowacz czterozębnyBiscaya 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Chowacz czterozębnyNimfa 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Chowacz czterozębnyThia 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Chowacz czterozębnyVima-Tiachlopridtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Chowacz czterozębnyProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słody- szkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Chowacz czterozębnyPtolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słody- szkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Chowacz czterozębnyReldan 225 ECchloropiryfos metylowy – 225g/l1,5 –2 l2 l1ndZbieg wykonać w 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, od fazy początku wzrostu pędu głównego do fazy, gdy pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 29-55).
Chowacz czterozębnyDeltakill Scattodeltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39).
Chowacz czterozębnyTrebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy począt- ku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).
Chowacz podobnikA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlfa 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikRufous 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAceptir 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 -
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Chowacz podobnikApis 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 -
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Chowacz podobnikLos Ovados 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 -
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Chowacz podobnikAlfazot 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikPitbul 025 EC,beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikAcetamip 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikAcetamip New 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikAcetamipryd 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikAcetGuard*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikCeta 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikKobe 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikLanmos 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikMiros 20 SP**acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikMospilan 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikSekil 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikStonkat 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikCarnadine 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy roz- woju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Chowacz podobnikKestrel 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy roz- woju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Chowacz podobnikInazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikNepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Chowacz podobnikCymetra 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikCyperkill Max 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikCythrin 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikCimetryna 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikSorcerer 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikSuper Cyper 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikSuperkill 500 SCcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikSupersect 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125–
0,15 l
0,15 l2 (10–14 dni)28W zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Chowacz podobnikHelm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,06–0,075
l
0,075 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania platków kwiatowych.
Chowacz podobnikAlstar 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikAmmo Super 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/lzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikFury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikMinuet 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikRage 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikTitan 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Chowacz podobnikDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45
Chowacz podobnikKarate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz podobnikMinori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Chowacz podobnikNagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg1-Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikFastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz podobnikKaiso 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikKaiso Sorbie lambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikKivano 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnikEvure 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Chowacz podobnikKaliber 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Chowacz podobnikMavrik Vita 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Chowacz podobnikRewers 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Chowacz podobnikBerta 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Chowacz podobnikBiscaya 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Chowacz podobnikNimfa 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Chowacz podobnikThia 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Chowacz podobnikVima-Tiachlopridtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Chowacz podobnik Proteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/lz0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zbieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnik Ptolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/lz0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zbieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz podobnik Pyrinex Supreme 262 ZWchloropiryfos – 250 g/l beta-cyflutryna – 12 g/l1,0–1,25 l1,25 l140Zabieg wykonać tuż po przekwitnięciu rzepaku (BBCH>69).
Chowacz podobnik Sumi-Alpha 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz podobnik Sumicidin 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Chowacz podobnik Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,25–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Gnatarz rzepakowiecDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Gnatarz rzepakowiecDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Gnatarz rzepakowiecKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Pchełka rzepakowaDecis 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,35 l0,35 l2 (14 dni)45Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.
Pchełka rzepakowaKhoisan 25 ECdeltametryna – 25 g/l0,35 l0,35 l2 (14 dni)45Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.
Pchełka rzepakowaDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Pchełka rzepakowaDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Pchełka rzepakowaFastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (10–14 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu mszyc zgodnie z sygnalizacją, w końcowej fazie kwitnie- nia rzepaku (BBCH 69).
Pchełka rzepakowaPyrinex Supreme 262 ZWchloropiryfos – 250 g/l beta-cyflutryna – 12 g/l1,0 l1,0 l140Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaDecis 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaKhoisan 25 ECdeltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierw- szych uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierw- szych uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,065 l0,065 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierw- szych uszkodzeń.
Pchełka rzepakowaDelmetros 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 l145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Pchełka rzepakowaKoron 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 l145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Pchełka rzepakowaPilgro 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 l145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Pchełka rzepakowaInazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważe- niu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pchełka rzepakowaInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważe- niu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pchełka rzepakowaNepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważe- niu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pchełka rzepakowaKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.
Pchełka rzepakowaKarate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Pchełka rzepakowaSparrowlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Pchełka rzepakowaSparvierolambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Pchełka ziemnaDecis 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaKhoisan 25 ECdeltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,065 l0,065 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.
Pryszczarek kapustnikA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlfa 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikRufous 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAceptir 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Pryszczarek kapustnikApis 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Pryszczarek kapustnikLos Ovados 200 SEacetamipryd - 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiato- stanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Pryszczarek kapustnikCarnadine 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy roz- woju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Pryszczarek kapustnikKestrel 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy roz- woju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Pryszczarek kapustnikAlfazot 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikPitbul 025 EC,beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAcetamip 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikAcetamip New 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikAcetamipryd 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikAcetGuard*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikCeta 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikKobe 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikLanmos 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikMiros 20 SP**acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikMospilan 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikSekil 20 SPacetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikStonkat 20 SP*acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29-10-2019 **29-09-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikHelm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,06–0,075 l0,075 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania platków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikAlstar 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikAmmo Super 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikFury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikMinuet 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikRage 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikTitan 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Pryszczarek kapustnikInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Pryszczarek kapustnikKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125–
0,15 l
0,15 l2 (10–14 dni)28W zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Pryszczarek kapustnikKarate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
Pryszczarek kapustnikMinori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Pryszczarek kapustnikDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45
Pryszczarek kapustnikFastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.
Pryszczarek kapustnikKaiso 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikKaiso Sorbielambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikKivano 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikNagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikEvure 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Pryszczarek kapustnikKaliber 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Pryszczarek kapustnikMavrik Vita 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Pryszczarek kapustnikRewers 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Pryszczarek kapustnikProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikPtolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek kapustnikPyrinex Supreme 262 ZWchloropiryfos – 250 g/l beta-cyflutryna – 12 g/l1,0–1,25 l1,25 l140Zabieg wykonać tuż po przekwitnięciu rzepaku (BBCH>69).
Pryszczarek kapustnikTrebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,25–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Pryszczarek kapustnikSumi-Alpha 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierw- szych łuszczyn.
Pryszczarek kapustnikSumicidin 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierw- szych łuszczyn.
Słodyszek rzepakowyA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAlfa100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyRufous 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących rośli- nach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyAcetamip 20 SP*acetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyAcetamip New 20 SP*acetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyAcetamipryd 20 SP*acetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyAcetGuard*acetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyCeta 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyKobe 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyLanmos 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyMiros 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyMospilan 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowySekil 20 SPacetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowyStonkat 20 SP*acetamipryd – 20 %0,08–0,12
kg
0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatosta- nu do początku kwitnienia rzepaku.
*29-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowy Grom 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,08–0,12 l0,12 l128Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
Słodyszek rzepakowy Piorun 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,08–0,12 l0,12 l128Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
Słodyszek rzepakowy Aceptir 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
Słodyszek rzepakowy Apis 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
Słodyszek rzepakowy Los Ovados 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,12 –
0,25 l
0,25 l139Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
Słodyszek rzepakowy Carnadine 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,18– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
Słodyszek rzepakowy Kestrel 200 SLacetamipryd – 200 g/l0,18– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
Słodyszek rzepakowy Avaunt 150 ECindoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Słodyszek rzepakowy Explicit 150 ECindoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Słodyszek rzepakowy Helm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,06 l0,06 l128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie Z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowy Actipir 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Arlopyr 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Cronus 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l1ndStosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Decore 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Dursban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Insodex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Jetban 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Klon 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Kloń 48 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Owadofos Extra 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Pyrifos 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Cyren 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Atena 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Helios 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Neptun 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Chlorop-Pro 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Pyrinex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Pyrisimex 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Rook 480 ECchloropiryfos – 480 g/l0,6 l0,6 l170Stosować w 7 – 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie rozwojowej rzepa- ku BBCH 51 - 53.
Słodyszek rzepakowy Dursban Delta 200 CSchloropiryfos – 200 g/l1,5 l1,5 l1ndOpryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.
Słodyszek rzepakowy Pyrinex 250 CSchloropiryfos – 250 g/l0,75–1 l1 l170Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (BBCH 50-57).
Słodyszek rzepakowy Alstar 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Ammo Super 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Fury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Minuet 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Rage 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Titan 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowy Inazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowy Inpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowy Nepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,16–0,20
kg
0,20 kg128Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla
unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Słodyszek rzepakowy Boravi 50 WGBoravi 50 WG1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, jednak nie później niż do fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Słodyszek rzepakowyArkan 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12 l0,12 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyJudo 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyKarate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/llambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyKusti 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyLambdaCe 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyNinja 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyWojownik 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowySparrowlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowySparvierolambda-cyhalotryna – 50 g/l0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyCymetra 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowyCyperkill Max 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowyCythrin 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowyCimetryna 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowySorcerer 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowySuper Cyper 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowySuperkill 500 SCcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowySupersect 500 ECcypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59),
Słodyszek rzepakowyCyperfor 100 ECcypermetryna – 100 g/l0,25–0,3 l0,3 l114Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwia- towe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).
Słodyszek rzepakowySherpa 100 ECcypermetryna – 100 g/l0,25–0,3 l0,3 l114Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwia- towe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).
Słodyszek rzepakowyCyperpirifos 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Słodyszek rzepakowyKlon Max 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Słodyszek rzepakowyMelia ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Słodyszek rzepakowyNurelle D 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Słodyszek rzepakowyTroll 550 ECchloropiryfos – 500 g/l cypermetryna – 50 g/l0,6 l0,6 l121Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Słodyszek rzepakowyDaskor 440 ECchloropiryfos metylu – 400 g/l cypermetryna – 40 g/l0,6–0,75 l0,75 l1ndOpryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 55-59), po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Słodyszek rzepakowyDecis Mega 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,1 l0,1 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyDelta 50 EWdeltametryna – 50 g/l0,1 l0,1 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyPatriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,050 l0,050 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Słodyszek rzepakowyDecis 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l2 (14 dni)45Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyKhoisan 25 ECdeltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l190Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyDeka 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l190Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyDesha 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l190Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyPoleci 2,5 ECdeltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l190Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Słodyszek rzepakowyDelCaps 050 CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Słodyszek rzepakowyDeLux 050CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Słodyszek rzepakowyDelTop 050 CSdeltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Słodyszek rzepakowyDeltakill Scattodeltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pąkowania (BBCH 50-52).
Słodyszek rzepakowyDelmetros 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
Słodyszek rzepakowyKoron 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
Słodyszek rzepakowyPilgro 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
Słodyszek rzepakowyFastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (10–14 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na pąkujących roślinach: w stadium zwartego kwiatostanu (1 chrząszcz na 1 roślinie) lub w stadium luźnego kwiatostanu (3-5 chrząszczy na roślinę), zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyKaiso 050 EG lambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyKaiso Sorbie lambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyKivano 050 EGlambda-cyhalotryna – 50g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyMinori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l128Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50-57).
Słodyszek rzepakowyNagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg128Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50-57).
Słodyszek rzepakowyFyfanon 440 EWmalation – 440 g/l2,0 l2,0 l1ndŚrodek stosować po pojawieniu się pierwszych chrząszczy na plantacji, przed kwitnieniem rzepaku, w okresie rozwoju pąków kwiatowych, od fazy gdy pąki są za- mknięte w liściach (BBCH 50) do fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte, pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57).
Słodyszek rzepakowyEvure 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Słodyszek rzepakowyKaliber 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Słodyszek rzepakowyMavrik Vita 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Słodyszek rzepakowyRewers 240 EWtau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Słodyszek rzepakowyBerta 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Słodyszek rzepakowyBiscaya 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Słodyszek rzepakowyNimfa 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Słodyszek rzepakowyThia 240 ODtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Słodyszek rzepakowyVima-Tiachlopridtiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Słodyszek rzepakowyPlenum 500 WGpimetrozyna – 500 g/l0,15 kg0,15 kg1ndŚrodek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu szkodnika w fazie rozwojo- wej rzepaku BBCH 51 (zielony pąk) do fazy BBCH 59 (żółty pąk).
Słodyszek rzepakowyProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Słodyszek rzepakowyPtolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Słodyszek rzepakowyReldan 225 ECchloropiryfos metylowy – 225g/l1,5 –2 l2 l1ndZabieg wykonać w fazie zwartego kwiatostanu (najpóźniej BBCH 55), po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Słodyszek rzepakowyRapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,06–0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).
Słodyszek rzepakowySumi-Alpha 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgod- nie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowySumicidin 050 ECesfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgod- nie z sygnalizacją.
Słodyszek rzepakowyTrebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju paków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwo- ju paków kwiatowych (żółty pąk) ( (BBCH 50 – 59).
Śmietka kapuścianaDelmetros 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Śmietka kapuścianaKoron 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Śmietka kapuścianaPilgro 100 SCdeltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, mszyce, mączlikiInazuma 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauwa- żeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, mszyce, mączlikiInpower 130 WG*acetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauwa- żeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, mszyce, mączlikiNepal 130 WGacetamipryd – 100 g/l lambda-cyhalotryna – 30 g/l0,25–0,30
kg
0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauwa- żeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkŚrodek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauwa- żeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.odliwiania, przechowywania i stosowania.
Miniarka kapuściankaBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnika-----Uszkodzenia powodowane przez miniarkę ogranicza głęboka orka, usuwanie dziko rosnących roślin kapustowatych, izolacja przestrzenna oraz wczesny siew. Insektycydy stosowane przeciwko innym szkodnikom, pierwszych faz rozwojowych rzepaku mogą ograniczać liczebność miniarki kapuścianki.