czwartek, 22 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Chowacz brukwiaczekA-Cyper 100 EC
Alfastop 100 EC
Alfacyper 100 EC
Alfacypermetryna 10 EC
Alfa Pest 100 EC
Alciper 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fiesta 100 EC
Fastac 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC
Tekapo 025 EC
beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Alstar 100 EW
Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW
Rage 100 EW
Titan 100 EW
zeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 I0,1 I142Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125 l0,125 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Boravi 50 WGfosmet – 500 g/kg1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po pierwszych nalotach, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla (BBCH 31), do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd - 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31-39).
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,20–0,25 kg0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29.10.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Deltakill
Demetrina 25 EC
Scatto
deltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wczesną wiosną od fazy gdy pędy boczne nie są jeszcze widoczne do fazy widocznego 3. międzywęźla (BBCH 20-33).
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).
Fastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,3 l0,3 l2 (10–14 dni)49Opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
Helm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,16–0,20
kg
0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
Kaiso 050 EG
Kaiso Sorbie
Kivano 050 EG
lambda-cyhalotryna – 50 g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Minori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Nagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,3 kg0,3 kg128Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Protos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
*09.08.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).
Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).
Chowacz czterozębnyA-Cyper 100 EC
Alfastop 100 EC
Alfacyper 100 EC
Alfacypermetryna 10 EC
Alciper 100 EC
Alfa Pest 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fastac 100 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Cythrin 500 EC
Instektus 500 EC
Sorcerer 500 EC
Super Cyper 500 EC
Superkill 500 SC
Supersect 500 EC
cypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59).
Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC,
Tekapo 025 EC
beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją
Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC
indoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Berta 240 OD
Bimago 240 OD
Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD
Cloprin 240 OD
Montego 240 OD
Nimfa 240 OD
Thia 240 OD
Vima-Tiachloprid
tiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Boravi 50 WGfosmet – 500 g/kg1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po pierwszych nalotach, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla (BBCH 31), do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 55).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,20–0,25 kg0,25 kg114Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
*29.10.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
DelCaps 050 CS
DeLux 050 CS
DelTop 050 CS
deltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Deltakill
Demetrina 25 EC
Scatto
deltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania się pędu (BBCH 30-39).
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG

acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,16–0,20 kg0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
*31-10-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Karate Zeon 100 CS*lambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
*30.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Minori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Nagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,3 kg0,3 kg
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
*09.08.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).
Chowacz podobnikA-Cyper 100 EC
Alfastop 100 EC
Alfacyper 100 EC
Alfacypermetryna 10 EC
Alciper 100 EC
Alfa Pest 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fastac 100 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Aceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd - 200 g/l0,12 - 0,25 l0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Cythrin 500 EC
Instektus 500 EC
Sorcerer 500 EC
Super Cyper 500 EC
Superkill 500 SC
Supersect 500 EC
cypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC
Tekapo 025 EC
beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Alstar 100 EW
Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW
Rage 100 EW
Titan 100 EW
zeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Berta 240 OD
Bimago 240 OD
Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD
Cloprin 240 OD
Montego 240 OD
Nimfa 240 OD
Thia 240 OD
Vima-Tiachloprid
tiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69).
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29.10.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Fastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.
Helm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,06–0,075 l0,075 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania platków kwiatowych.
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,16–0,20 kg0,20 kg128Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Kaiso 050 EG
Kaiso Sorbie
Kivano 050 EG
lambda-cyhalotryna – 50 g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Karate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28W zależności od terminu pojawienia się szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Karate Zeon 100 CS*lambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
*30.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Minori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Nagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg1-Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/lz0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zbieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*09.08.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Sumi-Alpha 050 EC
Sumicidin 050 EC
esfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,25–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Gnatarz rzepakowiecDecis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45W okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Karate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28
Los Ovados 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,25 l0,25 l139Środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent +/ Silitop w dawce:
Los Ovados 200 SE 0,25 l/ha + Asystent +/ Silitop 0,1 l/ha
Mszyca kapuścianaDecis 2,5 EC
Khoisan 25 EC
deltametryna – 25 g/l0,35 l0,35 l2 (14 dni)45Opryskać w przypadku licznego wystąpienia i pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Fastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,2 l - 0,3 l0,3 l2 (10-14 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu mszyc zgodnie z sygnalizacją, w końcowej fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 69).
Los Ovados 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,25 l0,25 l139Środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent +/ Silitop w dawce:
Los Ovados 200 SE 0,25 l/ha + Asystent +/ Silitop 0,1 l/ha
Pchełka rzepakowaBelem 0,8 MGcypermetryna - 8 g/kg12 kg12 kg1ndŚrodek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami
Decis 2,5 EC
Khoisan 25 EC
deltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Delmetros 100 SC
Koron 100 SC
Pilgro 100 SC
deltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 l145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Fastrhrin 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l145Zabieg wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy początku rozwoju liści do fazy 5 liścia (BBCH 11-15)
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,25–0,30 kg0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
Karate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.
Karate Zeon 100 CS*
Kidrate
Sparrow
Sparviero
lambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
*30.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Opryskiwać jesienią po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki ziemne, do początku fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 20).
Los Ovados 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,25 l0,25 l139Środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent +/ Silitop w dawce:
Los Ovados 200 SE 0,25 l/ha + Asystent +/ Silitop 0,1 l/ha
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,065 l0,065 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierw- szych uszkodzeń.
Pchełka ziemnaDecis 2,5 EC
Khoisan 25 EC
deltametryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)45Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,065 l0,065 l
Karate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.
Pryszczarek kapustnikA-Cyper 100 EC
Alfastop 100 EC
Alfacyper 100 EC
Alfacypermetryna 10 EC
Alciper 100 EC
Alfa Pest 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fastac 100 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Aceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd - 200 g/l0,12 – 0,25 l0,25 l139Środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC
Tekapo 025 EC
beta-cyflutryna – 25 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)35Po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Alstar 100 EW
Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW
Rage 100 EW
Titan 100 EW
zeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,12 kg0,12 kg114Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*29.10.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Delmetros 100 SC
Koron 100 SC
Pilgro 100 SC
deltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 l145Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, do końca fazy gdy 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-72)
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,075 l0,075 l
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW

tau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).
Fastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,15–0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)49Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych, zgodnie z sygnalizacją.
Helm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,06–0,075 l0,075 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania platków kwiatowych.
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,16–0,20 kg0,20 kg2 (jeden jesienią, jeden wiosną)28Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych )BBCH 65-67).
Karate Zeon 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,125–0,15 l0,15 l2 (10–14 dni)28W zależności od terminu pojawieniu się szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Karate Zeon 100 CS*lambda-cyhalotryna –100 g/l0,075 l0,075 l2 (10 dni)35Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.
*30.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Kaiso 050 EG
Kaiso Sorbie
Kivano 050 EG
lambda-cyhalotryna – 50 g/kg0,15 kg0,15 kg128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Nagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg
Minori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,15 l0,15 l128Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
*09.08.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,25–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Sumi-Alpha 050 EC
Sumicidin 050 EC
esfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.
Słodyszek rzepakowyA-Cyper 100 EC
Alfastop 100 EC
Alfacyper 100 EC
Alfacypermetryna 10 EC
Alciper 100 EC
Alfa Pest 100 EC
Asteria 100 EC
Cyper-Fas 100 EC
Fastac 100 EC
Fiesta 100 EC
Proalfacypermetrin
Rufous 100 EC
alfa-cypermetryna – 100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Ceta 20 SP*
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Miros 20 SP*
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
acetamipryd – 20 %0,08–0,12 kg0,12 kg114Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
*29.10.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Grom 200 SL*
Piorun 200 SL*
Aceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd – 200 g/l0,08–0,12 l0,12 l128Środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).
*30.10.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
0,12 – 0,25 l0,25 l39
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,18– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC
indoksakarb – 150 g/l0,170 l0,170 l156Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).
Helm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna –100 g/l0,06 l0,06 l128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie z sygnalizacją.
Cronus 480 ECnd
Decore 480 EC
Dursban 480 EC
Insodex 480 EC
Jetban 480 EC
Klon 480 EC
Kloń 48 EC
Owadofos Extra 480 EC
Pyrifos 480 EC
Cyres 480 EC
70
Atena 480 EC
Helios 480 EC
Neptun 480 EC
Chlorop-Pro 480 EC
Pyrinex 480 EC
Pyrisimex 480 EC
Rook 480 EC
Alstar 100 EW
Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW
Rage 100 EW
Titan 100 EW
zeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l142Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, w momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy luźnego kwiatostanu (BBCH 59).
Inazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,16–0,20 kg0,20 kg128Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).
Boravi 50 WGfosmet 500 g/kg1,0–1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosować 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, jednak nie później niż do fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kidrate
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
Sparrow
Sparviero
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12 l0,12 l2 (10–14 dni)28Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
0,075 l0,075 l2 (jeden jesienią, jeden wiosną)
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Cythrin 500 EC
Instektus 500 EC
Sorcerer 500 EC
Super Cyper 500 EC
Superkill 500 SC
Supersect 500 EC
cypermetryna – 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59).
Cyperfor II 100 EC
Sherpa 100 EC
cypermetryna – 100 g/l0,25–0,3 l0,3 l114Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,1 l0,1 l3 (14–21 dni – 1 zabieg jesienią, 2 zabiegi wiosną)45Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Patriot 100 ECdeltametryna – 100 g/l0,050 l0,050 lOpryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Decis 2,5 EC
Khoisan 25 EC
Deka 2,5 EC
Desha 2,5 EC
Matrix 2,5 EC
Poleci 2,5 EC
deltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l2 (14 dni)45Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pakujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
190
DelCaps 050 CS
DeLux 050CS
DelTop 050 CS
deltametryna – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndOpryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk) (BBCH 51 – 59).
Deltakill
Demetrina 25 EC
Scatto
deltametryna – 25 g/l0,3 l0,3 l156Zabieg wykonać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pąkowania (BBCH 50-52).
Delmetros 100 SC
Koron 100 SC
Pilgro 100 SC
deltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (główny kwiatostan), nadal zamknięte do fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 55-59) .
Fastac Active 050 MEalfa-cypermetryna – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (10–14 dni)49Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na pąkujących roślinach: w stadium zwartego kwiatostanu (1 chrząszcz na 1 roślinie) lub w stadium luźnego kwiatostanu (3-5 chrząszczy na roślinę), zgodnie z sygnalizacją.
Kaiso 050 EG
Kaiso Sorbie
Kivano 050 EG
lambda-cyhalotryna – 50 g/kg0,15 kg0,15 kg128Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Minori 050 EClambda-cyhalotryna – 50 g/l0,12–0,15 l0,15 lOpryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50-57).
Nagomi 025 WGlambda-cyhalotryna – 25 g/kg0,25–0,3 kg0,3 kg
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat – 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Berta 240 OD
Bimago 240 OD
Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD
Nimfa 240 OD
Thia 240 OD
Vima-Tiachloprid
tiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l2 (14 dni)30Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
Ptolemeusz 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5–0,6 l0,6 l2 (5–7 dni)45Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
*09.08.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,06–0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).
Sumi-Alpha 050 EC
Sumicidin 050 EC
esfenwalerat – 50 g/l0,25 l0,25 l2 (14 dni)42Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.
Trebon 30 ECetofenproks – 287,5 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju paków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju paków kwiatowych (żółty pąk) ( (BBCH 50 – 59).
Śmietka kapuścianaBelem 0,8 MGcypermetryna - 8 g/kg12 kg12 kg1ndŚrodek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami
Delmetros 100 SC
Koron 100 SC
Pilgro 100 SC
deltametryna – 100 g/l0,05 I0,05 I145Środek zastosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15).
Los Ovados 200 SEacetamipryd – 200 g/l0,25 l0,25 l139Środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
Środek stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent +/ Silitop w dawce:
Los Ovados 200 SE 0,25 l/ha + Asystent +/ Silitop 0,1 l/ha
Tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana, mszyce, mączlikiInazuma 130 WG
Inpower 130 WG
Nepal 130 WG
acetamipryd – 100 g/l
lambda-cyhalotryna – 30 g/l
0,25–0,30 kg0,30 kg128Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19).
Miniarka kapuściankaBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnikaUszkodzenia powodowane przez miniarkę ogranicza głęboka orka, usuwanie dziko rosnących roślin kapustowatych, izolacja przestrzenna oraz wczesny siew. Insektycydy stosowane przeciwko innym szkodnikom, pierwszych faz rozwojowych rzepaku mogą ograniczać liczebność miniarki kapuścianki.