piątek, 14 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Chowacz czterozębnyAceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd – 200 g/l0,12 – 0,3 l0,3 l139Środek stosować od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72).
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
cypermetryna 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 30-59).
Berta 240 OD
Bimago 240 OD
Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD
Cloprin 240 OD
Montego 240 OD
Nimfa 240 OD
Thia 240 OD
Vima-Tiachloprid
tiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l130Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50- 59).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31-59).
Rapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,05–0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).
Chowacz podobnik, mszyca kapuściana,Aceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd – 200 g/l0,12 – 0,3 l0,3 l139Środek stosować od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72).
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
cypermetryna 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg stosować od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość kwiatków opadła (BBCH 65-67). Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mszycy kapuścianej.
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mszycy kapuscianej. Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l2 (14–21 dni)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (chowacz), stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat - 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mszycy kapuscianej. Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Chowacz brukwiaczekRapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,05–0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH
32-39).
Pchełka rzepakowa, pchełka ziemnaAfi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
cypermetryna 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59) lub od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65-67).
Belem 0,8 MG
cypermetryna 8 g/kg12 kg12 kg1ndŚrodek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do granulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami.
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l2 (14–21 dni)45Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Pryszczarek kapustnikAceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd – 200 g/l0,12 – 0,3 l0,3 l139Środek stosować od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,15– 0,3 l0,3 l128Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia) do początku fazy rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,15 l0,15 l2 (14–21 dni)45Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat - 240 g/l0,2 l0,2 l160Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61-71).
Słodyszek rzepakowyAfi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
cypermetryna 500 g/l0,05 l0,05 l2 (14 dni)49Zabieg stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
Berta 240 OD
Bimago 240 OD
Biscaya 240 OD
Bocaro 240 OD
Cloprin 240 OD
Montego 240 OD
Nimfa 240 OD
Thia 240 OD
Vima-Tiachloprid
tiachlopryd – 240 g/l0,3 l0,3 l130Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50- 59).
Boravi 50 WGfosmet- 500 g/kg1-1,5 kg1,5 kg1ndŚrodek stosowąć 7-10 dni popierwszych nalotach szkodnika, jednak nie później niż do fazy żółtego pąka (BBCH 59).
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL
acetamipryd – 200 g/l0,18– 0,3 l0,3 l128Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 50-60).
Decis Mega 50 EW
Delta 50 EW
deltametryna – 50 g/l0,1 l0,1 l2 (14–21 dni)45Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Deka 2,5 EC
Desha 2,5 EC
Matrix 2,5 EC
Poleci 2,5 EC
deltametryna – 25 g/l0,2 l0,2 l190Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju płatków kwiatowych, gdy widoczne są pierwsze płatki, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 59).
Evure 240 EW
Kaliber 240 EW
Mavrik Vita 240 EW
tau-fluwalinat - 240 g/l0,2 l0,2 l2 (7 dni)60Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).
Fastrhrin 10 ECalfa-cypermetryna - 100 g/l0,1 l0,1 l2 (7 dni)45Zabieg stosować od fazy pąkującego kwiatostanu do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-59).
Rapid 060 CSgamma-cyhalotryna - 60 g/l0,05-0,08 l0,08 l128Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).
Gnatarz rzepakowiecAceptir 200 SE
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
acetamipryd - 200 g/l0,12-0,3 l0,3 l139Środek stosować od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30-72).
Śmietka kapuściana, drutowceBelem 0,8 MG
cypermetryna 8 g/kg12 kg12 kg1ndŚrodek stosować podczas siewu rzepaku doglebowo, przy użyciu podłączonego do siewnika aplikatora do gramulowanych środków ochrony roślin, zapewniając przykrycie glebą granulatu wraz z nasionami.
Miniarka kapuścianaBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnika
Uszkodzenia powodowane przez miniarkę ogranicza głęboka orka, usówanie dziko rosnących roślin kapustowatych, izolacja przestrzenna i wczesny siew.
Tantniś krzyżowiaczekGłęboka orka oraz niszczenie resztek pożniwnych i zwalczanie chwastów zapobiegają nadmiernemu rozmnażaniu szkodnika.