poniedziałek, 24 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonieKarencja (dni)Uwagi
PO SIEWIE, ALE PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ (BBCH 00)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan –417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 g1ndStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 g1ndNie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek, a także w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa bioła, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaRacer 250 EC
Vernal 250 EC
fluorochloridon – 250 g/l1–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: <25°C. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy. Może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.
PO SIEWIE, ALE PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ TJ. DO FAZY GRY POCHEWKI LIŚCIOWE PRZEBIJAJĄ SIĘ PRZEZ POWIERZCHNIĘ GLEBY (BBCH 00-09)
miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polnyGlosset SCflufanacet - 6000,2 – 0,4 l0,4 l1ndŚrodek stosować na glebę bez grud, natomiast ziarniaki muszą być dobrze przykryte glebą (3 cm), aby uniknąć uszkodzeń rośliny uprawnej. Środek można stosować również od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie) do fazy 3 liści (BBCH 10-13)
JESIENIĄ, PO SIEWIE ZBÓŻ, DO FAZY 3 LIŚCI (BBCH 00-13)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepnaBoxer 800 ECprosulfokarb – 800 g/l3 l3 l1nd
JESIENIĄ, OD SIEWU DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 00-29)
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przy zastosowaniu powschodowym:
w/w + mak polny, przytulia, samosiewy rzepaku
Pontosflufenacet – 240 g/l
pikolinafen – 100 g/l
0,5 – 1 l1 l1nd
PO SIEWIE ROŚLINY UPRAWNEJ, ALE PRZED JEJ WSCHODAMI (BBCH 01-09)
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina rocznaBoxer Evo EC
Jura EC
prosulfokarb – 667 g/l
diflufenikan – 14 g/l
4 l4 l1ndW przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
JESIENIĄ, PO WCHODACH OD FAZY SZPILKOWANIA DO FAZY TRZECH LIŚCI WŁAŚCIWYCH ZBÓŻ (BBCH 10-13)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolityActivus 400 SC
Pendigan Strong 400 SC
pendimetalina – 400 g/l4 l4 l1nd
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityBat 600 SC
Battle Delta 600 SC
flufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,35 l0,35 l1nd
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina rocznaBoxer Evo EC
Jura EC
prosulfokarb – 667 g/l
diflufenikan – 14 g/l
4 l4 l1ndW przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaCayman Pro 440 SC
Ordago Pro 440 SC
pendimetalina – 400 g/l
diflufenikan – 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndŚrodek stosować na dobrze uprawioną glebę, bez grud.
miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, wiechlina rocznaGlosset 600 SC
Glosset SC*
flufenacet – 600 g/l0,4 l0,4 l1nd*Środek można stosować również, po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. do fazy gdy pochewki liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09)
bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła
zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski,
przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Bacara Trio 516 SCdiflufenikan - 233 g/l
flufanacet - 200 g/l
metrybuzyna - 83 g/l
0,45 l0,45 l1nd
JESIENIĄ, PO WSCHODACH ZBÓŻ OD FAZY SZPILKOWANIA DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ (BBCH 10-21)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwon- na, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, wiechlina roczna, wyczyniec polnyMertil 600 SC
Reliance 600 SC
diflufenikan – 200 g/l
flufenacet – 400 g/l
0,6 l0,6 l1nd
JESIENIĄ, OD FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA DO FAZY CZWARTEGO LIŚCIA (BBCH 10-14)
bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyArnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan - 200 g/l
0,6 l0,6 l1nd
JESIENIĄ, OD FAZY SZPILKOWANIA DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ/PEŁNI KRZEWIENIA (BBCH 10-25)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), miotła zbożowa, nieza- pominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataExpert 600 SC
Herold 600 SC
flufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,25–0,35 l0,35 l1ndWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataKomandos 560 SC
Kompleks 560 SC
diflufenikan – 280 g/l
flufenacet – 280 g/l
0,4–0,5 l0,5 l1nd
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePiconapendimetalina – 320 g/l
pikolinafen – 16 g/l
2–3 l3 l1nd
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF-2573halauksyfen metylu – Arylex™ - 7,5 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej
lub wysokiej wilgotności powietrza
przytulia czepna (w fasie od 1 - 4 cm wysokości)0,8 l0,8 l1nd
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski1,0 l1,0 l1nd
JESIENIĄ, W FAZIE 1-3 LIŚCI ZBÓŻ (BBCH 11-13)
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityColiseum
Expert Met 56 WG
flufenacet – 420 g/kg
metrybuzyna – 140 g/kg
0,35 kg0,35 kg1nd
JESIENIĄ, OD FAZY 1. LIŚCIA DO FAZY WIDOCZNYCH TRZECH ROZKRZEWIEŃ (BBCH 11-23)
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBizon
Legion
Viper
diflufenikan – 100 g/l
florasulam – 3,75 g/l
penoksulam – 15 g/l
1 l1 l1ndNie bronować gleby po zastosowaniu środka.Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon. Temperatura stosowana: 5–25°C.
JESIENIĄ, OD POCZĄTKU FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA ZBOŻA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 11-30)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan – 417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 g1ndStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 g1ndNie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek, a także w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, samosiewy rzepakuQuelexflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu – Arylex™ - 104,2 g/kg
37,5 g37,5 g1ndŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha)
JESIENIĄ, OD POCZĄTKU FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA ZBOŻA (BBCH 11) DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik per- ski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku (w dawce 25 g/ha);
ww + miotła zbożowa (w dawce 30 g/ha);
ww + przytulia czepna (w dawce 37,5 g/ha)
Arubis 50 SG
Spoton 50 SG
Surfer 50 SG
chlorosulfuron – 500 g/kg25–37,5 g37,5 g1ndŚrodka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C, na glebach o pH wyższym niż 7,5 oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
miotła zbożowaAron 50 EC
Axial 50 EC
Fraxial 50 EC
Paxio 50 EC
Pinoxy 50 EC
pinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 l1ndNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polny0,9 l0,9 l1
JESIENIĄ, W FAZIE 2-3 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12-13)
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psiaToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 l1,4 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów jesienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
JESIENIĄ, W FAZIE 2-4 LIŚCI ZBÓŻ (BBCH 12-14)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTrinity 590 SCdiflufenikan – 40 g/l
chlorotoluron – 250 g/l
pendimetalina – 300 g/l
2–2,5 l2,5 l1ndNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
JESIENIĄ, OD FAZY 2 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12) DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplett
Axial One 50 EC
pinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
0,75–1 l1 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów. Nie stosować w uprawach z wsiewką roślin motylkowych i mieszanek traw.
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l1,5–2 l2 l1ndNie stosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania) oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
OD FAZY 2 LIŚCIA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-39)
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polneLumer 50 WGtribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g1nd
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen Max 80 EGflorasulam – 200 g/kg
tribenuron metylowy – 600 g/kg
25 g25 g1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaGalaper Extra 200 ECfluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego – 288 g/l (co odpowiada 200 g/l czystego fluroksypyru)1 l1 l1ndNajskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni
JESIENIĄ, OD FAZY 3 LIŚCI ZBÓŻ DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SC
Dicurex Flo 500 SC*
Lentipur Flo 500 SC
chlorotoluron – 500 g/l2 l2 l1ndW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
*20.05.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
JESIENIĄ, W FAZIE 3-4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 13-14)
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar 05 WGjodosulfuron metylosodowy – 50 g/kg150–200 g200 g1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
JESIENIĄ, OD FAZY 3 LIŚCI DO KOŃCA FAZY WIDOCZNEGO 5 ROZKRZEWIENIA (BBCH 13-25)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyAlister Grande 190 ODdiflufenikan – 180 g/l mezosulfuron metylowy – 6 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 4,5 g/l
0,8–1 l1 l1ndWyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka. Środek może powodować przejściowe przebarwienia niewpływające na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
JESIENIĄ, OD ROZWINIĘCIA TRZECIEGO LIŚCIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 13-29)
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WG
Helmstar 75 WG
Helm Tribi 75 WG
Pleban 75 WG
Ranga 75 WG
Tribex 75 WG
tribenuron metylowy – 750 g/ kg20 g20 g1ndNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolityDyplomata 600 SC
Sheriff 600 SC
Snajper 600 SC
chlorotoluron – 500 g/l
diflufenikan – 100 g/l
1,25–1,5 l1,5 l1ndNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
JESIENIĄ, OD FAZY 4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 14-29)
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne Flurostar Super SEFluroksypyr – 100 g/l
Florasulam - 1 g/l
1,0 - 1,5 l1,5 l1ndŚrodek stosować jeden raz w sezonie wegetacyjnym wiosną lub jesienią od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14-29). W celu zwalczania przytulii czepnej w późnych fazach rozwojowych środek można stosować do fazy liścia flagowego zbóż (BBCH do 39).
OD POCZĄTKU KRZEWIENIA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 21-39)
nawrot polny, jasnota różowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, rumianek pospolity, tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki
Fundamentum 700 WG
Locus 700 WG
tribenuron metylowy - 400 g/kg
metsulfuron metylowy - 135 g/kg
florasulam – 165 g/kg
30 g30 g1nd
nawrot polny, jasnota różowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, rumianek pospolity, tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki25 g + 0,1 l adiuwantu25 g + 0,1 l adiuwantu1ndZaleca się stosować z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,1 l.
PO RUSZENIU WEGETACJI OD FAZY POCZĄTKU KRZEWIENIA DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA ZBÓŻ (BBCH 21-31)
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny (przed kwitnieniem), fiołek trójbarwny (przed kwitnieniem), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTaraflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/ka
0,2 kg0,2 kg160TARA zaleca się stosować łącznie: TARA 0,2 kg/ha + np. Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha TARA 0,2 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,0 l/ha.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 21-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest plamistyTomahawk 200 ECfluoksypyr – 200 g/l0,9 l0,9 l1nd
bodziszki, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonnaCorelloflorasulam - 14,2 g/kg
piroksysulam - 79,9 g/kg
170 g170 g1nd
mak polny, owies głuchy, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, życica wielokwiatowa (rośliny z nasion), życica trwała (rośliny z nasion)
265 g265 g1ndŚrodek należy stosować łącznie z adiuwantem np.Atpolan Bio 80 EC/Olbras 88 EC/Actirob 842 EC 1,0 l/ha
WIOSNĄ OD FAZY RUSZENIA WEGETACJI DO PEŁNI FAZY KRZEWIENIA (BBCH RW-25/26)
miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAttribut 70 SGpropoksykarbazon sodu – 700 g/kg60 g60 g1ndPo zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
perz właściwy100 g100 g1nd
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SC
Dicurex Flo 500 SC*
Lentipur Flo 500 SC
chlorotoluron – 500 g/l3 l3 l1ndW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
*20.05.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH RW-29)
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityConcert SX 44 SGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg metsulfuron metylowy – 40 g/kg150 g150 g1ndNie wykonywać zabiegów uprawowych po zastosowaniu środka. Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w formie rozjaśnień blaszek liściowych), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki traw lub roślin motylkowych oraz na glebach bagnistych, bardzo lekkich glebach piaszczystych oraz glebach o pH powyżej 7,2.
miotła zbożowaFlash 069 EW
Foxtrot 069 EW
Norton 069 EW
Rumba 069 EW
Pumex 069 EW
fenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 l1nd+ Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania: <28°C.
gwiazdnica pospolita, mak polny, przetaczniki, rumian polny, rdest powojowaty, tobołki polne, tasznik pospolity, przytulia czepna, komosa biała, miotła zbożowaHuzar 100 ODjodosulfuron metylosodowy – 100 g/l75–100 ml100 ml1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Activ 387 OD2,4-D – 377 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l
1 l1 l1nd
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneSekator 125 ODamidosulfuron – 100 g/l jodosulfuron metylosodowy – 25 g/l0,15 l0,15 l1ndŚrodek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, mak polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg10–15 g15 g1ndNie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek, a także w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneStarane 250 EC
lub Taran 250 EC
+ Granstar 75 WG
fluroksypyr – 250 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,3 l + 15 g0,3 l + 15 g1ndNiższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
WIOSNĄ OD RUSZENIA WEGETACJI DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH RW-30)
owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polnyAtlantis 12 OD
Apeiia 12 OD
jodosulfuron metylosodowy – 2 g/l
mezosulfuron metylowy – 10 g/l
0,9–1,2 l1,2 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne0,45–0,6 l0,6 l1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityGolden Triben 750 WG
Granstar 75 WG
tribenuron metylowy – 789 g/l20–25 g25 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC 0,05%. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFurion 100 OD
Ranger 100 OD
Yodo 100 OD
jodosulfuron metylosodowy – 100 g/l
0,1 l0,1 l1ndŚrodek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH RW-31)
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, poziewnik szorstkiLancet Plus 125 WGflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/kg
0,2 kg0,2 kg160Zaleca się stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5ºC lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneToto 75 SGtifensulfuron metylowy – 682 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/ kg
70–90 g90 g1ndNależy stosować z dodatkiem adiuwanta Partner+ w dawce 0,5 l/ha. Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej. Nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5,w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
W celu podniesienia skuteczności w zwalczaniu chwastówToto 75 SG
+ Galaper 200 EC
lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/ kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
70 g + 0,25 l70 g + 0,25 l1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH RW-32)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, życia trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 1,35 l/ha),
w/w + jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, wyczyniec polny ( w dawce 1,8 l/ha)
Avoxa 50 ECpinoksaden – 33,3 g/l
piroksulam – 8,33 g/l
1,35–1,8 l1,8 l1nd
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplett
Axial One 50 EC
pinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
1–1,3 l1,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów. Nie stosować w uprawach z wsiewką roślin motylkowych i mieszanek traw.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*
Nylon 75 WG*
sulfosulfuron – 750 g/kg13,3–26,5 g26,5 g1ndStosować w mieszaninie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej, wyższą dawkę do zwalczania stokłosy żytniej. Nie stosować w pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami azotowymi.
*04.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBron 500 SG
Granstar SX 50 SG
Triben X 500 SG
Trimmer 50 SG
tribenuron metylowy – 50 %30–37,5 g37,5 g1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Dicolen 200 EC
Fluroherb 200 EC
Galaper 200 EC
Herbistar 200 EC
Tiron 200 EC
fluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l1ndŚrodek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneDicolen 200 EC
lub Fluroherb200 EC
lub Galaper 200 EC
lub Herbistar 200 EC
lub Tiron 200 EC
+ Galmet 20 SG
lub Primstar 20 SG
lub Superherb 20 SG
fluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI WIOSENNEJ, DO STADIUM LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH RW-37)
miotła zbożowaAron 50 EC
Axial 50 EC
Fraxial 50 EC
Pinoxy 50 EC
pinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 l1ndNie zaleca się stosowania w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polny0,9–1,2 l1,2 l1
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolitaFluxyr 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. Słoma z poddanych opryskowi roślin powinna zostać usunięta, może być wykorzystania jedynie jako ściółka dla zwierząt gospodarskich.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneStarane 250 EC
Taran 250 EC
fluroksypyr – 250 g/l0,6–0,8 l0,8 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI DO KOŃCA FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH RW-37)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolityAneks SX 50 SG
Rubin SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 400 g/ kg
tribenuron metylowy – 100 g/kg
120–150 g150 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy 3 okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCalibre SX 50 SG
Pragma SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 33,3 %
tribenuron metylowy – 16,7 %
48–60 g60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGranstar Ultra SX 50 SG
Picaro SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 25 %
tribenuron metylowy – 25 %
nd
blekot pospolity, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, stulicha psia, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyPlatform 615 SGkarfentrazon etylowy – 15 g/ kg
mekoprop-P – 600 g/kg
0,6–1 kg1 kg1ndWyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia lub gdy przytulia czepna jest zaawansowana w rozwoju. Środek może spowodować przemijające uszkodzenia zbóż bez wpływu na dalsza wegetację i plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych (koniczyna, lucerna) lub innych roślin dwuliściennych.
WIOSNĄ OD FAZY 2. LIŚCIA DO KOŃCA KRZEWIENIA (BBCH 12-29)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetaczniki, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTomigan Forte 102,5 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Środka nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
WIOSNĄ OD FAZY 2 LIŚCI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 12-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCamaro 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 l1ndŚrodka nie stosować po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneAldaro 306 SE
Deresz Bis 306 SE
Diablo 306 SE
Dresz 306 SE
Eguo 306 SE
Feniks 306 SE
Fendra 306 SE
Horse 306 SE
King 306 SE
Kojot 306 SE
Muskato 306 SE
Mustang 306 SE
Rumak 306 SE
Vima-Florasulam 2,4 D
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
ww + prosowate i inne jednoliścienneDeresz Bis 306 SE
lub Diablo 306 SE
lub Dresz 306 SE
lub Eguo 306 SE
lub Feniks 306 SE
lub Fendra 306 SE
lub Horse 306 SE
lub King 306 SE
lub Kojot 306 SE
lub Muskato 306 SE
lub Mustang 306 SE
lub Rumak 306 SE
lub Vima-Florasulam 2,4 D
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
+ rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
ww + perzDeresz Bis 306 SE
lub Diablo 306 SE
lub Dresz 306 SE
lub Eguo 306 SE
lub Feniks 306 SE
lub Fendra 306 SE
lub Horse 306 SE
lub King 306 SE
lub Kojot 306 SE
lub Muskato 306 SE
lub Mustang 306 SE
lub Rumak 306 SE
lub Vima-Florasulam 2,4 D
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l + foramsulfuron – 300 g/kg
jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
komosa biała, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (od fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePegasflorasulam - 6,25 g/l
2,4-D - 452 g/l
0,4 - 0,60,6 l1nd
OD FAZY 2 LIŚCI DO STADIUM ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-39)
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaFluxyr Pro
Minstrel
fluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 12–25°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polneTripali 27,1 WGflorasulam - 105 g/kg
metsulfuron metylowy - 83 g/kg
tribenuron metylowy - 83 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie. Możliwe jest wystąpienie objawów fitotoksyczności u następczo uprawianego rzepaku ozimego i innych roślin dwuliściennych wysiewanych jako międzyplon.
WIOSNA, OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA ZBÓŻ, TJ. GDY KOLANKO JEST CO NAJMNIEJ 1 CM NAD WĘZŁEM KRZEWIENIA (BBCH 13-31)
bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneGold 450 EC2,4-D – 360 g/l
fluroksypyr – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndTemperatura stosowania: 8–25°C. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na chwasty zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania. Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu, odbarwienia blaszek liściowych, obniżenie plonu ziarna u niektórych odmian. Nie stosować na glebach o pH powyżej 7,2 oraz w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
WIOSNĄ OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 13-32)
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen 050 SCflorasulam – 50 g/l0,1 l0,1 l1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneKantor 050 SCflorasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych. Temperatura stosowania: 4–25°C.
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF-2573halauksyfen metylu – Arylex™ - 7,5 g/l0,4 l0,4 l1ndŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej
lub wysokiej wilgotności powietrza
dymnica pospolita0,6 l0,6 l1nd
mak polny, przytulia czepna (w fazie 2 - 80 cm wysokości)0,8 l0,8 l1nd
NA WIOSNĘ, OD FAZY TRZECIEGO LIŚCIA DO KOŃCA FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO, GDY WIDOCZNY JEST JĘZYCZEK LIŚCIOWY OSTATNIEGO LIŚCIA (BBCH 13-39)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasiaBiathlon 4Dtritosulfuron – 714 g/kg
florasulam – 54 g/kg
0,04–0,07 kg0,07 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju stosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha). Nie stosować w uprawie zbóż z wsiewką z roślin motylkowych.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, tobołki polneBlusky 500 WG
Mofat 500 WG
TimetGuard
metsulfuron metylu – 250 g/ kg
tribenuron metylu – 250 g/kg
16–20 g20 g1ndMoże wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż (objawy ustępują bez ujemnego wpływu na plon). Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych.
chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolityHadden 550 WG
Nautius WG
Pygmee 550 WG
tifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy – 150 g/ kg
80–100 g100 g1ndWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepnaUpton 050 SC
FlorasulGUARD
florasulam – 50 g/kg0,1 l0,1 l1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwale zahamowanie wzrostu zbóż.Objawy te ustępują bez
ujemnego wpływu na plon.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneMatrican 100 SC
Plonarius 100 SC
Rassel 100 SC
florasulam – 100 g/l50 ml50 ml1nd
WIOSNĄ, OD FAZY 3. LIŚCIA DO KOŃCOWEJ FAZY NABRZMIEWANIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA FLAGOWEGO ZBÓŻ (BBCH 13-45)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska (bezwonna), rumianek pospolity (w dawce 1 l/ha), przytulia czepna, samosiewy zbóż ( w dawce 0,75 l/ha), dymnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity (w dawce 0,5 l/ha)Mattera
Renitar
Zypar
florasulam – 5 g/l
haluksyfen metylu – 6,25 g/l
0,5 – 1 l1 l150Zabieg interwencyjnego zwalczania przytulii czepnej w fazach powyżej drugiego kolanka do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 33–45) zbóż ozimych i jarych należy przeprowadzić nie później niż do 30 czerwca.
dymnica pospolita, jasnota purpurowa (w dawce 0,25 l/ha), przytulia czepna (w dawce 0,375 l/ha), chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity ( w dawce 0,5 l/ha)Pixxarohalauksyfen metylu – 12 g/l
fluroksypyr meptylu – 280 g/l
0,25–0,5 l0,5 l150
WIOSNĄ OD FAZY 3–4 LIŚCI DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 13/14-29)
komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polnyFox 480 SCbifenoks – 480 g/l1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 4-25°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych. Mogą wystąpić objawy fitotoksycznego działania, które nie mają wpływu na plon.
OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA ZBÓŻ DO KOŃCA TEJ FAZY (BBCH 20-29/30)
bodziszek porozcinany, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAlliance 660 WGdiflufenikan- 600g/kg
metsulfuron metylowy -60g/kg
100 g100 g1ndŚrodka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych
OD FAZY KRZEWIENIA DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 20-31)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneGalmet 20 SG
Primstar 20 SG
Superherb 20 SG
metsulfuron metylu – 200 g/kg30 g30 g1ndW celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego Asystent 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub 0,05 %. Nie stosować na glebach bardzo lekkich oraz na polach o pH gleby wyższym niż 7,5.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneGalmet 20 SG
lub Primstar 20 SG
lub Superherb 20 SG
+ Galaper 200 EC
lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
20 g + 0,4–0,6 l20 g + 0,6 l1ndDo zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających. Nie stosować na glebach bar- dzo lekkich oraz na polach o pH gleby wyższym niż 7,5.
wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC
Herbos 110 EC
Monarchi 110 EC
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l0,7 l0,7 l1ndNie stosować w temperaturze >28°C i wilgotności względnej powietrza <30%.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC
lub Herbos 110 EC
lub Monarchi 110 EC
+ Galaper 200 EC
lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ fluroksypyr – 200 g/l
0,5 l + 0,4 l0,5 l + 0,4 l1ndNie stosować w temperaturze >28°C i wilgotności względnej powietrza <30%.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC
lub Herbos 110 EC
lub Monarchi 110 EC
+ Tristar 50 SG
lub Triben Super 50 SG
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,5 l + 25 g0,5 l + 25 g1ndNie stosować w temperaturze >28°C i wilgotności względnej powietrza <30%.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHerkules 75 SG
Tytan 75 SG
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,5 l/ha. Nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
OD FAZY KRZEWIENIA DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 20-32)
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapomi- najka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAgria 24 DeFlor-Aminopyralid 195 SEflorasulam – 5 g/l
Aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 l160Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneDragon NT 450 WGflorasulam – 150 g/kg
aminopyralid – 300 g/kg
33 g33 g1ndTemperatura stosowania: 5–25°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneKantor Forte 195 SE
Kojot Forte 195 SE
Mustang Forte 195 SE
florasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 l160Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr – 333 g/l0,54 l0,54 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C
chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna,
niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, rumian
polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Quelexflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu – Arylex™ - 104,2 g/kg
50 g50 g160Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha,
Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,
mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny,
poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik polny,
przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne.
Sekator Plus2,4-D 2-EHE – 433 g/l
amidosulfuron w formie soli sodowej - 25 g/l
jodosulfuron metylo sodowy – 6,25 g/l
0,6 l0,6 l160Środek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +5ºC i nie
przekracza + 25ºC.
gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, maruna nadmorska
(bezwonna), miotła zbożowa,
przetacznik perski, przytulia
czepna, rumian polny, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki
polne.
Rexadeflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu – Arylex™ - 104,2 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany
olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo
czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
ww + dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy50 g + adiuwant50 g + adiuwant1nd
NA WIOSNĘ OD POCZĄTKU DO KONCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 21-29/30)
bodziszek drobny, bniec biały, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne ( w dawce 1,0 l/ha)Omnera LQMfluroksypyr – 135 g/l
tifensulfuron metylowy – 30 g/l
metsulfuron metylowy – 5 g/l
0,5–1 l1 l1ndPo zastosowaniu środka istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu, chlorozy itp.) na zbożach, które mają charakter przemijający i nie powinny wpływać ujemnie na plon oraz jego parametry.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolityTrailer 750 WG
Botrin 750 WG
tribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1nd
WIOSNĄ, OD FAZY POCZĄTKU KRZEWIENIA DO FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 20-39)
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityCroupier ODfluroksypyr – 225 g/l
metsulfuron metylowy - 9 g/l
0,67 l0,67 l1nd
NA WIOSNĘ OD POCZĄTKU DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 21-29/30)
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdesty, rdestówka powojowata, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaAminopielik D Maxx 430 EC2,4-D – 376 g/l
dikamba – 54 g/l
1–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 8–25°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
blekot pospolity, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneAminopielik Super 464 SL
Dicopur Top 464 SL
2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. Dicopur Top 464 SL może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych.
dymnica pospolita, tasznik pospolityChwastox 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox 750 SL
Chwastox Professional 750 SL
MCPA – 750 g/l1 l1 l1nd
dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczko polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Extra 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1nd
komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Trio 540 SLmekoprop – 300 g/l
MCPA – 200 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Pszenżyto ozime odmiany Magnat może reagować przejściowymi objawami fitotoksyczności, które nie wpływają na plonowanie.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Nowy Trio 390 SLMCPA – 200 g/l
mekoprop – 150 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Turbo 340 SL
Chwastech Turbo 340 SL
MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaMocarz 75 WG
Nokaut 75 WG
dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kg1ndŚrodek o działaniu systemicznym, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.
w celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejMocarz 75 WG
lub Nokaut 75 WG
+ Apyros 75 WG*
dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kg1ndPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider D 750 SL
Premier D 750 SL
MCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider 300 SL
Premier 300 SL
MCPA – 300 g/l3 l3 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
Premier 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 l1
Premier 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdesty, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz 75 WG
Jatagan 75 WG
tritosulfuron – 250 g/kg
dikamba – 500 g/kg
0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
ww. chwasty + miotła zbożowaSiłacz 75 WG
lub Jatagan 75 WG
+ Apyros 75 WG*
tritosulfuron – 250 g/kg
dikamba – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce 1 l/ha.
*04.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz Max 75 WGtritosulfuron – 250 g/kg
dikamba – 500 g/kg
0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, miotła zbożowaSiłacz Max 75 WG
+ Apyros 75 WG*
tritosulfuron – 250 g/kg
dikamba – 500 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce 1 l/ha.
*04.06.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaTayson 464 SL2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 l1ndŚrodek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych. Temperatura stosowania: 10–25 °C.
WIOSNĄ, PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI ROŚLIN OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA ZBÓŻ (BBCH 21 - 32
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), Bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stokłosa dachowa, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 0,333 kg/ha)Atlantis Starmezosulfuron metylowy – 45 g/kg
tienkarbazon metylu – 22,5 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 9 g/kg
0,2–0,333 l0,333 l1ndŚrodek Atlantis Star stosować wyłącznie w mieszaninie ze adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stokłosa płonna, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, życica trwała (w dawce 0,33 kg/ha)Monolith 11,25 WGpropoksykarbazon sodowy – 67,5 g/kg
mezosulfuron metylowy – 45 g/kg
0,2–0,33 kg0,33 kg1ndŚrodek Monolith 11,25 WG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.Mover 75 WG
Nomad 75 WG
piroksysulam – 75 g/kg100–120 g120 g160Stosować łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC (1 l/ha) lub Olstick 90 EC (1 l/ha). Temperatura stosowania: 5–25°C. Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI ZBÓŻ OD FAZY DWÓCH LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 22-31)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szczawiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChisel Nowy 516 WGtifensulfuron metylowy – 469 g/kg
chlorosulfuron – 47 g/kg
90 g90 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05–0,1%. Środka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdest powojowy, tasznik pospolityFinish SX 40 SGtifensulfuron metylowy – 333 g/kg
metsulfuron metylowy – 67 g/kg
60–75g75 g1ndŚrodek stosować z adiuwanetm Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych.
WIOSNĄ OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA ROŚLIN DO KOŃCA FAZY 1-GO KOLANKA (BBCH 23 - 31)
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Active Plus2,4-D w postaci estru – 300 g/l
jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/l
tienkarbazon metylowy – 7,5 g
1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 5–25°C.
WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI DO KONCA FAZY 2-GO KOLANKA (BBCH - 32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneHexypyr 200 ECfluroksypyr - 200 g/l0,6 - 1 l1 l121
WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI OD FAZY 3 ROZKRZEWIEŃ DO KOŃCA FAZY 3. KOLANKA (BBCH 23-33)
miotła zbożowa (pojedynczo):
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki (w mieszaninie)
Fenuxar 69 EWfenoksaprop-P-etylu - 69 g/l1 - 1,2 l1,2 l1ndW celu jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Fenuxar 69 EW w mieszaninie ze środkiem Ambasador 75 WG w dawce: Fenuxar 69 EW 1,2 l/ha + Ambasador 75 WG 20 g/ha
WIOSNĄ OD FAZY RUSZENIA WEGETACJI DO PEŁNI FAZY KRZEWIENIA (BBCH RW-25/26)
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2–2,5 l2,5 l1ndNie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się oraz w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. Temperatura stosowania:< 20°C.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolityToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 – 1,75 l1,75 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów jesienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI OD MOMENTU GDY WIDOCZNY JEST PIĄTE ROZKRZEWIENIE DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 25- 30)
bniec biały, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolityGradio 744 SG
Granstar Power 744 SG
mekoprop-p – 734 g/kg
tribenuron metylowy – 10 g/kg
0,8–1 kg1 kg1ndStosować w mieszaninie z Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody). W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI, OD POCZĄTKU FAZY GDY WIDOCZNE JEST 5 ROZKRZEWIENIE DO KOŃCA FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 25-32)
gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaFaraon 75 WG
Grodyl 75 WG
amidosulfuron – 750 g/kg20–40 g40 g1ndŚrodek można stosować wczesną wiosną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTomigan S 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,6–0,8 l0,8 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI OD FAZY 5-CH ROZKRZEWIEŃ DO KOŃCA FAZY 3-GO KOLANKA (BBCH 25-33)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolityComa 20 WG
Pike 20 WG
Winnetou 20 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg30 g30 g1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych.
ww. chwasty + bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowyComa 20 WG
lub Pike 20 WG
lub Winnetou 20 WG
+ Aurora 40 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ karfentrazon etylu – 400 g/kg
20 g + 50* g20 g + 50* g1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, W FAZIE KRZEWIENIA (WIDOCZNYCH 6 ROZKRZEWIEŃ) DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 26-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Draco 50 SG
Toraya 50 SG
Triben Super 50 SG
Tristar 50 SG
tribenuron metylu – 500 g/kg30–40 g40 g1ndW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Draco 50 SG
Toraya 50 SG
Triben Super 50 SG
lub Tristar 50 SG
+ Galaper 200 EC
lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/ kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 l1ndNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD FAZY KOŃCA KRZEWIENIA DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 29-30)

chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WG
Helmstar 75 WG
Helm Tribi 75 WG
Pleban 75 WG
Ranga 75 WG
Tribex 75 WG
tribenuron metylowy – 750 g/ kg20–25 g25 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha). Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.
WIOSNĄ OD FAZY PIERWSZEGO KOLANKA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 31-39)
przytulia czepnaTomigan Forte 1025 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1,25–1,5 l1,5 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
tobołki polneEmceeMCPA - 750 g/l1 l1 l1ndOpryskiwać chwasty w początkowych etapach rozwoju (maksymalna wysokość 20-30cm)
WIOSNĄ, OD FAZY DRUGIEGO KOLANKA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 32-37)
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polneAlladyn 714 WGtritosulfuron – 714 g/kg0,07 kg0,07 kg1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha).
Połączenie podnosi skuteczność zwalczania następujących chwastów: rumianu polnego, tasznika pospolitego, przytulii czepnej, rumianku pospolitego, maku polnego, rdestu powojowego, stulichy psiej, dymnicy pospolitej, niezapominajki polnej, desykacja i zwalczanie chwastów przed zbioremAlladyn 714 WG
+ Starane 250 EC
tritosulfuron – 714 g/kg
+ fluroksypyr – 250 g/l
0,07 kg + 0,3 l0,07 kg + 0,3 l1
desykacja i zwalczanie chwastów przed zbioremnd
W FAZIE DOJRZAŁOŚCI WOSKOWEJ ZIARNA, GDY WILGOTNOŚĆ ZIARNA WYNOSI 20-30%, TJ. NA 10–14 DNI PRZED PRZEWIDYWANYM ZBIOREM ; ŚCIERNISKO
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 7-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej- można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Boom Efekt 360 SL
Dominator Clean 360 SL
Glyphomax Clean 360 SL
Landmaster Clean 360 SL
Rosate Clean 360 SL
glifosat – 360 g/lA. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
17
Roundup 360 Plusglifosat – 360 g/lA. 1,875–4 l
B. 1,875–4 l
4 l
4 l
1nd
Agenor 450 SL
Cordian 450 SL
Helosate Plus 450 SL
glifosat – 450 g/lA. 2,5–4 l*
B. 4 l
4 l
4 l
17* 2,5 l: desykacja; 4 l: zwalczanie chwastów.
Roundup TransEnergy 450 SLA. 1,5–3,2 l
B. 2–5 l
3,2 l
5 l
110Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.