wtorek, 20 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonieKarencja (dni)Uwagi
OD KOŃCA FAZY KRZEWIENIA DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 29-31)
Progi ekonomicznej szkodliwości: Łamliwość źdźbła zbóż i traw: 20-30% źdźbeł z objawami porażenia. Mączniak prawdziwy zbóż i traw: *w fazie krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia: *w fazie strzelania w źdźbło: 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia.
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAntero
Atropos 500 EC
Virta 500 EC
prochloraz – 500 g/l0,9 l0,9 l135Stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30-32).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Ceando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Łamliwość źdźbła żbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i trawMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l lub 1,5–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Ograniczenie występowania łamliwosci źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135-42Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Parys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liściCapalo 3375 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
metrafenon – 75 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Kloraz 450 EC*
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podsta- wy źdźbła i korzeni. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
*Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania 08.04.2020.
Rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liściImbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
OD FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 30-59)
Progi szkodliwości ekonomicznej: Mączniak prawdziwy zbóż i traw - pierwsze objawy na liściu flagowym lub podflagowym w ilości 20%. Rdza brunatna - pierwsze objawy na liściu flagowym lub podflagowym w ilości 10-20%. Septorioza paskowana liści pszenicy - 10-20% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami.


Septorioza plew (objawy na liściach):
* w fazie początku kłoszenia - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami.
* w fazie pełni kłoszenia - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego. Brunatna plamistość liści-5% liści z pierwszymi objawami porażenia w fazie kłoszenia.
Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, septorioza liściAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8 l –1 l1 l2 (14 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Delaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchoporiozy zbóż. Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści*, rynchosporioza zbóżAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Ceando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1 l–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Fandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) *septorioza liści.
Lotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l
fenpropidyna – 100 g/l
2 l–2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatej plamstości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) *septorioza liści.
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33–2 l1,33–2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści*, septorioza plewKloraz 450 EC*
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Dodatkowo zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-BBCH 59).
*08.04.2020.Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Parys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej i brunatnej plamistości liści. Stosować od fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nie rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-61).
Basior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej i brunatnej plamistości liści. Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
Ambrossio 500 SC
Bukat 500 SC
Zizan 500 SC
tebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia (BBCH 57). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwyliściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia (BBCH 57).
Artemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39-61) *septorioza paskowana liści.
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol – 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki)(BBCH 30-61).
Huttonprotiokonazol – 100 g/l
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 100 g/l
0,8 – 1 l*0,8 – 1 l*135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH
37-59).
* Brunatna plamistość liści zwalczana w dawce 1 l/ha, pozostałe choroby w dawce 0,8 l/ha.
Mirador Forte 160 ECazoksystrobina – 60 g/l
tebukonazol – 100 g/l
1,75 l1,75 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Arbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwlaczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59) *septorioza paskowana liści.
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6l0,6l2 (16 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) *septorioza paskowana liści .
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwlaczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zantara 216 ECtebukonazol – 166 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści. Stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59)
*septorioza paskowana liści.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rynchosporioza zbóżCapalo 3375 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
metrafenon – 75 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści*, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosówDedal 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Durato Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tandem 497 SC
Tionat 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
epoksykonazol – 187 g/l
0,6 l0,6 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Duett Star 334 SE
Tango Star
fenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka, seproriozy paskowanej liści , ale zarejestrowany zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l lub 1,5–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania czerni kłosów. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 3. kolanka (BBCH 30-33) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59).
Osiris 65 ECepoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Preparat jest również zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69) *septorioza liści.
Vareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania czerni kłosów. Stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59).
Cortez 125 SC
Ksykon 125 SC
Safir 125 SC
Soprano 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zizan 500 SCtebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l135Środek stosować od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółtaFundand 450 SC
Kier 450 SC
Mollis 450 SC
azoksystrobina – 200 g/l
difenokonazol – 125 g/l
tebukonazol – 125 g/l
0,9 – 1 l0,9 – 1 l2 (21 dni)65Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego. Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31- 59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31- 69).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l
epoksykonazol – 100 g/l
1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóżJuwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liściAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści. Preparat stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Avoca 500 SC*
Chloroflash 500 SC*
Doolin 500 SC*
Rialto 500 SC*
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l135Srodek nie jest zarejetrowany do zwalczania brunatnej plamistosci liści. Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Środek stosować jednorazowo: – do zwalczania septoriozy na liściach w fazie wzrostu źdźbła lub – do zwalczania septoriozy na kłosach w fazie kłoszenia.
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Aylora 350 SC*
Travis 350 SC*
Treoris 350 SC*
pentiopirad – 100 g/l
chlorotalonil – 250 g/l
2 l–2,5l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Agria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65).
Rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liściAzoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 ( 14 lub 21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liściAntero
Atropos 500 EC
Virta 500 EC
prochloraz – 500 g/l0,9 l0,9 l135Stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31- 69).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l
fluksapyroksad – 75 g/l
0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Libraxfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środki są zarejestrowane również do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).
Basior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Acrisio Flex
Attenzo Flex
Flexity 300 SC
Harcinta Flex
Inovis Flex
metrafenom - 300 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od pełni fazy krzewienia (BBCH 22) do początku fazy kłoszenia (BBCH 50).
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Cindo 50 EW
Clayton Roulette
Cyflamid 50 EW
Kendo 50 EW
Merces 50 EW
Tonki 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (28 dni)48Środek ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Tern 750 ECfenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)Środek stosować natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Septoriozy liściCorbel 750 EC
Limero
fenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Preparat jest zarejestrowany tylko do zwalczania septoriozy liści. Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Perseo*azoksystrobina – 68 g/l
chlorotalonil – 233 g/l
3 l3 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*20.05.2020. okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Zoxis 250 SCazoksystrobina – 250 g/l
1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)
Rdza żółta zbóżBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Rdza brunatna, septorioza plewChamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Askalon 125 SC
Favosar 125 SC
Impact 125 SC
flutriafol – 125 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30-55).
Osiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek zarejestrowany do zwalczania septoriozy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziar- niaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH71).
OD KOŃCA FAZY KŁOSZENIA DO KOŃCA FAZY KWITNIENIA (BBCH 59- 69)
W okresie kwitnienia zabieg opryskiwania należy przeprowadzać wieczorem, po oblocie pszczół
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóżAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 - 2 l1,33 - 2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65)
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plewArtemis 450 EC
District 450 EC

prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39-61).
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol – 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki)(BBCH 30-61).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l
fluksapyroksad – 75 g/l
0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Libraxfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści*, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosówFalcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej i czerni kłosów. Zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).
Osiris 65 ECepoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Preparat jest również zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69) *septorioza liści.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółtaImbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 ( 14 lub 21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31- 69).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy żółtej. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l
epoksykonazol – 100 g/l
1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liściAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści. Preparat stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Aylora 350 SC
Travis 350 SC
Treoris 350 SC
pentiopirad – 100 g/l
chlorotalonil – 250 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania: 20.05.2020
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Agria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od pełni krzewienia (BBCH 25) do pełni kwitnienia (BBCH 65).
Rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liściAzoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).
Septoriozy liściPerseo*azoksystrobina – 68 g/l
chlorotalonil – 233 g/l
3 l3 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*20.05.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Rdza brunatna, septorioza plewChamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Osiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek zarejestrowany do zwalczania septoriozy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).