sobota, 24 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonieKarencja (dni)Uwagi
Zapobiega wyleganiu zbóżCoryx
Etheguard
etefon – 480 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek stosować od fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 37) do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (późna faza rozwoju kłosa) (BBCH 45).
Antek 725 SL
Antywylegacz Płynny 725 SL
Shorti 725 SL
chlorek chloromekwatu – 725 g/l1,7 l*
2,1 l**
1,7 l*
2,1 l**
dawka dzielona lub 163Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15–20 cm (BBCH 30-31). Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,
– II zabieg w 5–8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.
* odm. mniej podatne na wyleganie
** odm. podatne na wyleganie
Antywylegacz Płynny 675 SLchlorek chloromekwatu – 675 g/l1,8 l*
2,3 l**
1,8 l*
2,3 l**
dawka dzielona lub 163Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15–20 cm. Środek w dawce 2,3 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,
– II zabieg w 5–8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.
* odm. mniej podatne na wyleganie
** odm. podatne na wyleganie
Bold 175 ECtrineksapak etylu – 175 g/l0,6 l0,6 ldawka dzielona lub 1ndOpryskiwać od fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32). Środek można stosować również w dawkach dzielonych: do fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32) – dawka 0,4 l/ha oraz w fazie liścia flagowego (BBCH 37-39) – dawka 0,4 l/ha.
Bombay 250 EC
Next
trineksapak etylu – 250 g/l0,5 l0,5 l1Środek zastosować od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39).
Canopy
Medax Top 350 SC
chlorek mepikwatu – 300 g/l
proheksadion wapnia – 50 g/l
0,8–1,25 l1,25 l1ndŚrodek zastosować od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
CCC 720 SLchlorek chloromekwatu – 720 g/l1,2–1,8 l*
1,8–2,2 l**
1,8 l*
2,2 l**
1ndOpryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15–20 cm.
* odm. mniej podatne na wyleganie
** odm. skłonne do wylegania
Cekwat 750 SL
Reduktor 750 SL
Stabilan 750 SL
chlorek chloromekwatu – 720 g/l1,2–1,8 l*
1,8–2,2 l**
1,8 l*
2,2 l**
1ndOpryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15–20 cm.
* odm. mniej podatne na wyleganie
** odm. skłonne do wylegania
Cerone 480 SL
Certes 480 SL
Ephon Top
Etefo 480 SL
Etephon
Nutefon 480 SL
Redukt 480 SL
Retar 480 SL
etefon – 480 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31-37). Środek można stosować po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz Płynny 675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32) w dawce 0,5 l/ha, w terminie od fazy liścia podflagowego do fazy ukazania się liścia flagowego.
Chiffchaff 250 EC
Felix 250 EC
Haustoris 250 EC
Ksapak 250 EC
Meros 250 EC
Midas 250 EC
Midas Duo 250 EC
Moddus 250 EC
Power Grain 250 EC
Proteg 250 EC
Sonis
Stunt 250 EC
Trinex 250 EC
Tri-Turbo 250 EC
Vima-Trineksapak
Windsar 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,4 l0,4 ldawka dzielona lub 1ndTermin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39). Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Chiffchaff/Felix/Ksapak/Midas/Moddus/ Proteg/Sonis/Stunt/Trinex 250 EC/Vima-Trineksapak – 0,3 l/ha + ANTYWYLE- GACZ PŁYNNY 675 SL – 1 l/ha. Termin stosowania: Środki stosować od fazy
1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33). Środek można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29-31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) – dawka 0,3 l/ha.
Consul 250 EC
Cuadro NT 250 EC
Flexa
Hamil 250 EC
Heltar 250 EC
Heltrin 250 EC
Modan 250 EC
Paket 250 EC
Rigid NT 250 EC
Stiff NT 250 EC
Trexstar 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,4 l0,4 l1ndŚrodek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29-39).
Chlormephon PLchlorek chloromekwatu – 305 g/l
etefon – 155 g/l
2 l2 l1ndŚrodek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36) poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy.
Completto 292,5 MEchlorek chloromekwatu – 270 g/l
trineksapak etylu - 22,5 g/l
2 l2 l1ndŚrodek zastosować wiosną od fazy widocznych dwóch rozkrzewień do fazy, gdy liść flagowy jest widoczny, ale jeszcze nie rozwinięty (BBCH 22-37).
Cycocel 750 SLchlorek chloromekwatu – 750 g/l1,5–2 l2 l1ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30–32). Środek CYCOCEL 750 SL można stosować także w mieszaninie ze środkiem Medax Top 350 SC: CYCOCEL 750 SL 1,0 l/ha + Medax Top 350 SC 0,6 l/ha.
Grassrooteretefon – 480 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od wczesnej fazy rozwoju kłosa(początek grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do początku fazy kłoszenia (BBCH 41-51).
Impeder
Moxa 250 EC
Rigid 250 EC*
Stiff 250 EC*
Tridus 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,4 l0,4 l1ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).
*30.10.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.

Invister 300 SL
Mepik 300 SL
Regulato 300 SL
chlorek mepikwatu – 300 g/l0,8–1,3 l1,3 l1ndŚrodek stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30-49). Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39.
Jadex-O-720 SL
Ronin
chlorek chloromekwatu – 720 g/l1,25 l1,25 l1ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 30–32).
Kobra 510 SL
Korekt 510 SL
Reducer 510 SL
etefon – 510 g/l0,7–0,9 l0,9 l1Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39).
Manipulator SL*chlorek chloromekwatu – 620 g/l1–1,8 l1,8 ldawka dzielona lub 1ndOpryskiwać rośliny od fazy krzewienia do końca fazy liścia flagowego. Środek można również stosować dwukrotnie – w dawce dzielonej:
– I zabieg (w terminie zalecanym) – w dawce 1 l/ha;
– II zabieg (w 5–8 dni po pierwszym zabiegu) – w dawce 0,8 l/ha.
*15.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Medax Max
Percival
Serenium
proheksadion wapnia – 50 g/kg
trineksapak etylu – 75 g/kg
0,3–0,75 kg0,75 kgdawka dzielona lub 1ndŚrodek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29–39). Środek można stosować w tzw. dawce dzielonej. Terminy zabiegów:
I zabieg – od końca fazy krzewienia się pszenicy do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32) 0,5 kg/ha
II zabieg – od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóź- nić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49). 0,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami co najmniej 7 dni. Maksymalna łączna dawka środka wjednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1 kg/ha
Moddus Start 250 DC
Sonis Start
trineksapak etylu – 250 g/l0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 25-39).
Nexa 500 EC
Regullo 500 EC
Tregus 500 EC
trineksapak etylu – 500 g/l0,2 l lub
2 x 0,15 l
0,2 l lub
2 x 0,15 l
1 lub 2*ndW celu redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).
* W przypadku zastosowania dawek dzielonych pierwszy zabieg wykonać od końca krzewienia do trzeciego kolanka (BBCH 29-33), a następny zabieg po upływie 7 do 25 dni, od fazy trzeciego kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 33-39).
Nexa 500 EC
Regullo 500 EC
Tregus 500 EC
+ Invister 300 SL
lub Mepik 300 SL
lub Regulato 300 SL
trineksapak etylu – 500 g/l
+ chlorek mepikwatu 300 g/l
0,15 l + 1 l0,15 l + 1 l1ndW celu zwiększenia redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania zaleca się stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy trzeciego kolanka (BBCH 30-33).
Nexa 500 EC
Regullo 500 EC
Tregus 500 EC
+ CCC 720 SL
trineksapak etylu – 500 g/l
+ chloromekwatu chlorek – 720 g/l
0,15 l + 1 l0,15 l + 1 l1ndW celu zwiększenia redukcji wysokości roślin i ograniczenia wylegania zaleca się stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej. Stosować od końca krze- wienia do fazy trzeciego kolanka (BBCH 29-33).
Optimus 175 EC
Optimus Super 175 EC
trineksapak etylu – 175 g/l0,6 l0,6 l1ndOpryskiwać od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) do fazy liścia flagowego (BBCH 39).
Terplex ECtrineksapak etylu – 200 g/l0,3-0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od fazy pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30) lub od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty i widoczny jest jego języczek liściowy) (BBCH 30-39).
Wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonówAsahi SLpara-nitrofenolan sodu – 3 g/l
orto-nitrofenolan sodu – 2 g/l
5-nitrogwajakolan sodu – 1 g/l
0,6 l0,6 l2 (20–50 dni)54Stosować od początku fazy krzewienia do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej.