ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaKarencja (dni)Uwagi
PO SIEWIE, ALE PRZED WSCHODAMI PSZENICY OZIMEJ (BBCH 00)
#rowspan#
Sulfen 75 WG
Tacyt 75 WG
chlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 gŚrodka nie stosować, gdy amplituda tempe- ratur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapo- minajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan – 417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 gStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 – 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 gŚrodka nie stosować, gdy amplituda tempe- ratur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym se- zonie, w którym ma być zastosowany środek.
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa bioła, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaRacer 250 EC
Vernal 250 EC
flurochloridon – 250 g/l1–2 l2 lTemperatura stosowania: <25°C.
PRZED WSCHODAMI (BBCH 00-08)
fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepnaFence 480 SC
Palisade 480 SC
flufenacet – 480 g/l0,5 l0,5 lŚrodek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12).
JESIENIĄ, PRZEDWSCHODOW0 (BBCH 00-09)
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC
Cevino 500 SC
Inker 500 SC
flufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stoso- wać na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwałaflufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwałaflufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stoso- wać na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC
lub Cevino 500 SC
lub Inker 500 SC
+ Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC
lub Saper 500 SC
flufenacet – 500 g/l
diflufenikan – 500 g/l
0,24 –0,3 l +
0,2 l
0,24 –0,3 l +
0,2 l
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpuro- wa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica pospolitaFenfludi 500 WG
Mendel 500 WG Ossetia
diflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpuro- wa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica pospolitadiflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Pencot 330 EC
Penfox 330 EC
Sharpen 330 EC
pendimetalina – 330 g/l3–5 l5 lNie stosować na glebach lekkich, piaszczy- stych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)pendimetalina – 330 g/l3–5 l5 lNie stosować na glebach lekkich, piaszczy- stych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Penpol 400 SC
Sharpen 400 SC
pendimetalina – 400 g/l2,5–4,1 l4,1 lNie stosować na glebach lekkich, piaszczy- stych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, wyczyniec polnyArnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan - 200 g/l
0,6 l0,6 l
miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polnyGlosset SCflufenacet - 400 g/l0,2-0,4 l0,4 lŚrodek stosować na glebę bez grud, natomisat ziarniaki muszą być dobrze przykryte glebą (3 cm), aby uniknąć uszkodzeń rośłiny uprawnej. Środek można stosować również od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie)od fazy 3 liści (BBCH 10-13).
JESIENIĄ, PO SIEWIE ZBÓŻ, DO FAZY 3 LIŚCI (BBCH 00-13)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepnaBoxer 800 ECprosulfokarb – 800 g/l3 l3 l
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstkiFidox 800 EC
Pluto
Roxy 800 EC
prosulfokarb – 800 g/l2–4 l4 l
JESIENIĄ, OD SIEWU DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 00-29)
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbo- żowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przy zastosowaniu powschodowym: w/w + mak polny, przytulia, samosiewy rzepakuPontosflufenacet – 240 g/l
pikolinafen – 100 g/l
0,5 – 1 l1 l
PO SIEWIE ROŚLINY UPRAWNEJ, ALE PRZED JEJ WSCHODAMI (BBCH 01-09)
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina rocznaBoxer Evo EC
Jura EC
prosulfokarb – 667 g/l
diflufenikan – 14 g/l
4 l4 lW przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
OD FAZY KIEŁKOWANIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH01-29)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, rumianek polny, tasznik pospolity, przetacznik perskiDelfin 500 SC
Kinara 500 SC
Matrix
Sempra 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,375 l0,375 lndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polnyLiskam 500 SC
Diflotex 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,2-0,25 l0,25 lndWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwsty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia przytuli czepnej ale nie później niż przed wiosennym ruszeniem wegetacji.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Ranger 100 OD
Yodo 100 OD
jodosulfuron metylowy - 100 g/l0,1 l0,1 lndNie stosować na glebach lekkich, piaszczy- stych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacz- nik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaCayman Pro 440 SCpendimetalina – 400 g/l
diflufenikan – 40 g/l
2,5 l2,5 lŚrodek stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacz- nik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaOrdago Pro 440 SCpendimetalina – 400 g/l
diflufenikan – 40 g/l
2,5 l2,5 lŚrodek stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolityCzarnobyl*
Naceto SC*
flufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 lNasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
* 30.04.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny,
bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożówa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
Arnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 lŚrodek można stosować róznież od fazy pierwszego liścia do fazy czwartego liścia (BBCH 10-14)
miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, wiechlina rocznaGlosset 600 SC
Glosset SC*
flufenacet – 600 g/l0,4 l0,4 l*Środek można stosować również po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. od fazy gdy pochewki liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożówa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,Bacara Trio 516 SCdiflufenikan – 233 g/l
flufenacet - 200 g/l
metrybuzyna - 83 g/l
0,45 l0,45 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneFenfludi 500 WGdiflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneMendel 500 WG Ossetiadiflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, wiechlina roczna, wyczyniec polnyMertil 600 SCdiflufenikan – 200 g/l
flufenacet – 400 g/l
0,6 l0,6 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, wiechlina roczna, wyczyniec polnyReliance 600 SCdiflufenikan – 200 g/l
flufenacet – 400 g/l
0,6 l0,6 l
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (dawka 0,25 l/ha), gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (dawka 0,5 l/ha)BeFlex 500 SCbeflubutamid – 500 g/l0,25 – 0,5 l0,5 lPodczas stosowania środka BeFlex 500 SC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
fiołek polny, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, gwiazd- nica pospolitaBeFlex 500 SC + Boxer 800 EC lub Lentipur Flo 500 SCbeflubutamid – 500 g/l + prosulfokarb 800 g/l
lub chlorotoluron – 500 g/l
0,3 l + 3 l lub 2 l0,3 l + 3 l lub 2 lPodczas stosowania środka BeFlex 500 SC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna prze- tacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePiconapendimetalina – 320 g/l
pikolinafen – 16 g/l
2–3 l3 lNa niektórych odmianach mogą wystą- pić przemijające objawy fitotoksyczności objawiające się zahamowaniem wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej. Objawy te mają charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie zbóż.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolityDyplomata 600 SCchlorotoluron – 500g/l
diflufenikan – 100g/l
1,25–1,5 l1,5 lNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolitySheriff 600 SCchlorotoluron – 500g/l
diflufenikan – 100g/l
1,25–1,5 l1,5 lNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolitySnajper 600 SCchlorotoluron – 500g/l
diflufenikan – 100g/l
1,25–1,5 l1,5 lNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), miotła zbożowa, nieza- pominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataExpert 600 SCflufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,25–0,35 l0,35 lWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), miotła zbożowa, nieza- pominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataHerold 600 SCflufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,25–0,35 l0,35 lWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica po- spolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bez- wonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataKomandos 560 SCdiflufenikan – 280 g/l
flufenacet – 280 g/l
0,4–0,5 l0,5 lWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica po- spolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bez- wonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataKompleks 560 SCdiflufenikan – 280 g/l
flufenacet – 280 g/l
0,4–0,5 l0,5 lWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF- 2573halauksyfen metylu - 7,5 g/l0,6 l
0,6 lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
przytulia czepna (w fazie od 1 do 4 cm wysokości)GF- 2573halauksyfen metylu - 7,5 g/l0,8 l0,8 lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
chaber błąwatek, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perskiGF- 2573halauksyfen metylu - 7,5 g/l1,0 l1,0 lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (tylko na środek w dawce 20g/ha), gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (tylko na środek w dawce 25g/ha)Agrosulfuron 750 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 gWyższą dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej. Niesprzy- jający działaniu środka przebieg pogody (łagodna, bezmroźna zima o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę do- datkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepnaFence 480 SCflufenacet – 480 g/l0,5 l0,5 lŚrodek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12).
fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepnaPalisade 480 SCflufenacet – 480 g/l0,5 l0,5 lŚrodek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12).
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityColiseumflufenacet – 420 g/kg
metrybuzyna – 140 g/kg
0,35 kg0,35 kg
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityExpert Met 56 WGflufenacet – 420 g/kg
metrybuzyna – 140 g/kg
0,35 kg0,35 kg
bodziszek drobny,
bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożówa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
Arnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 l
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Cetnik 500 SCflufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stoso- wać na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Cevino 500 SCflufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stoso- wać na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwałaInker 500 SCflufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stoso- wać na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SCflufenacet – 500 g/l0,35 l0,35 l
miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCevino 500 SCflufenacet – 500 g/l0,35 l0,35 l
miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaInker 500 SCflufenacet – 500 g/l0,35 l0,35 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC lub
Cevino 500 SC lub Inker 500 SC + Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC
flufenacet – 500 g/l
+ diflufenikan – 500 g/l
0,24 – 0,3 l + 0,2 l0,24 – 0,3 l + 0,2 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC lub
Cevino 500 SC lub Inker 500 SC
+ Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC
+ Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG
flufenacet – 500 g/l
+ diflufenikan – 500 g/l
+metsulfuron metylu - 20 %
0,3 l + 0,2 l + 15g0,3 l + 0,2 l + 15g
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBizon
Legion
Viper
diflufenikan – 100 g/l
florasulam – 3,75 g/l
penoksulam – 15 g/l
1 l1 lŚrodek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). Nie bronować gleby po zastosowaniu środka. Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon. Temperatura stosowania: 5–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan –417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 gStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 gNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek. Wyższą z zalecanych dawek stoso- wać do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
gwiezgnica pospolita, przytulia czepna, samosiewy rzepakuQuelexflorasulam- 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
37,5 g37,5gŚrodek należy stosować w mieszannie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku (w dawce 25 g/ha); ww + miotła zbożowa (w dawce 30 g/ha); ww + przytulia czepna (w dawce 37,5 g/ha)Arubis 50 SGchlorosulfuron – 500 g/kg25–37,5 g37,5 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej. Środka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku (w dawce 25 g/ha); ww + miotła zbożowa (w dawce 30 g/ha); ww + przytulia czepna (w dawce 37,5 g/ha)Spoton 50 SGchlorosulfuron – 500 g/kg25–37,5 g37,5 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej. Środka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku (w dawce 25 g/ha); ww + miotła zbożowa (w dawce 30 g/ha); ww + przytulia czepna (w dawce 37,5 g/ha)Surfer 50 SGchlorosulfuron – 500 g/kg25–37,5 g37,5 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej. Środka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
miotła zbożowaAron 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaAxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaFraxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaPaxio 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaPinoxy 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyAron 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyAxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyFraxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyPaxio 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyPinoxy 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9l0,9lNie zaleca się stosowania herbicydu w mie- szaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolityClayton El Nino Flufenik 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolityLegato 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolityStakato 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolityTalos 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDiflanil 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDina 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityPremazor Sad 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityUkulele 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psiaToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 l1,4 lStosowaćw jednym z dwóch terminów je- sienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polneChlorsulfuron 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 gŚrodka nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polneSulfen 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 gŚrodka nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polneTacyt 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 gŚrodka nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbo- żowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTrinity 590 SCdiflufenikan – 40 g/l
chlorotoluron – 250 g/l
pendimetalina – 300 g/l
2–2,5 l2,5 lŚrodek stosować na glebę dobrze uprawio- ną (bez grud). Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
miotła zbożowa, wyczyniec polnyTraxos 50 ECklodinafop – 25 g/l
pinoksaden – 25 g/l
1,2 l1,2 lZastosowanie jesienne lub wiosenne.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaFluxyr Pro
Minstrel
Galaper Extra 200 SC
fluroksypyr – 200 g/l1 l1 lTemeratura stsowania: 12–25°C.
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplettpinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
0,75–1 l1 lWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów.
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial One 50 ECpinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
0,75–1 l1 lWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów.
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l1,5–2 l2 lNie stosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania) oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar 05 WGjodosulfuron metylosodowy – 5 g/kg150–200 g200 gW celu podniesienia skuteczności zwalcza- nia chabra bławatka środek można stoso- wać w mieszaninie: Huzar 05 WG (200 g/ha) + Esteron 600 EC (0,5 l/ha).
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stuli- cha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyAlister Grande 190 ODdiflufenikan – 180 g/l
mezosulfuron metylowy – 6 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 4,5 g/l
0,8–1 l1 lWyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujących w więk- szym nasileniu. Środek może powodować przejściowe przebarwienia niewpływające na plon.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelmstar 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelm Tribi 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polnePleban 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneRanga 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneTribex 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneOpal 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 lStosować w jednym z dwóch terminów BBCH 13-29 lub BBCH 23-30. Niestosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin zabiegu.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneZłotosar 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 lStosowanie jesienne lub wiosenne.
nawrot polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, miotła zbożowa, rumianek pospolity,tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstkiFundamentum 700 WG
Locus 700 WG
tribenuron metylowy - 400 g/kg
metsulfuron metylowy - 135 g/kg
florasulam -165 g/kg
30 g30 g
nawrot polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, miotła zbożowa, rumianek pospolity,tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstkiFundamentum 700 WG
Locus 700 WG
tribenuron metylowy - 400 g/kg
metsulfuron metylowy - 135 g/kg
florasulam -165 g/kg
25 g+ 0,1 l adiuwantu25 g + 0,1 l adiuwantuZaleca się stosować z adiuwantem Asystent + w dawce 0,1 l.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 lW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Wyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDicuRex Flo 500 SC*chlorotoluron – 500 g/l2 l2 lW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Wyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
*20.05.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyLentipur Flo 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 lW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Wyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbo- żowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLegato Pro 425 SCdiflufenikan – 25 g/l
chlorotoluron – 400 g/l
2–2,5 l2,5 lNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapomi- najka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasiaAdiunkt 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,24 l – 0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapomi- najka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasiaHerubin 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,24 l – 0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapomi- najka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasiaSaper 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,24 l – 0,3 l0,3 lWyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgroxone Max 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 lŚrodka nie stosować w temperaturze powie- trza poniżej 10°C i powyżej 25°C, w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. *01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneDicoherb 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 lŚrodka nie stosować w temperaturze powie- trza poniżej 10°C i powyżej 25°C, w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. *01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka po- lna, przetaczniki, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTomigan Forte 102,5 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1–1,25 l1,25 lW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komo- sa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityTribe 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komo- sa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityFlurostar Super SEfluroksypyr - 100 g/l
flurasulam -1 g/l
1,0 - 1,5 l 1,5 lŚrodek stosować jeden raz w sezonie wegetacyjnym wiosną lub jesienią od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14-29). W celu zwalczania przytuli czepnej w późnych fazach rozwojowych środekmożna stosować od fazy liścia flagowego zbóż (BBCH do 39).
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szcza- wiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChisel Nowy 51,6 WGtifensulfuron metylowy – 469 g/kg
chlorosulfuron – 47 g/kg
90 g90 gStosować z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, życia trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 1,35 l/ha), w/w + jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, wyczyniec polny (w dawce 1,8 l/ha)Avoxa 50 ECpinoksaden – 33,3 g/l
piroksulam – 8,33 g/l
1,35-1,8 l1,8 l
owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polnyApriia 12 ODjodosulfuron metylosodowy - 2g/l
mezosulfuron metylowy - 10 g/l
0,9-1,2 l1,2 lWyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i któe nie wpływają ujemnie na plon i jego paramerty.
miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiezdnica pospolita, komosa białą, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneApriia 12 ODjodosulfuron metylosodowy - 2g/l
mezosulfuron metylowy - 10 g/l
0,45-0,6l0,6 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneFenfludi 500 WGdiflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneMendel 500 WG Ossetiadiflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kgStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCamaro 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lŚrodka nie stosować po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneAldaro 306 SE
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDeresz Bis 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDiablo 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDresz 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneEguo 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneFeniks 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneHorse 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKing 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKojot 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMuskato 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMustang 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneRumak 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneVima-Florasulam 2,4 Dflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 lNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDeresz Bis 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDiablo 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDresz 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneEguo 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneFeniks 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneHorse 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneKing 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneKojot 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneMuskato 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneMustang 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneRumak 306 SE + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneVima-Florasulam 2,4 D + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l + 30–60 g0,6 l + 60 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneDeresz Bis 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneDiablo 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneDresz 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneEguo 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneFeniks 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneHorse 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneKing 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneKojot 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneMuskato 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneMustang 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneRumak 306 SE + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, perz, prosowate i inne jednoliścienneVima-Florasulam 2,4 D + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l + 100–150 g0,6 l + 150 gStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
komosa biała, mak polny, chaber bławatek, gwiezdnica pospolita, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePegasflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 452 g/l
0,4-0,6l0,6 l
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 0,6 l/ha), gwiazdni- ca pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 1 l/ha)Galistop 200 ECfluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 l
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 0,6 l/ha), gwiazdni- ca pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 1 l/ha)Hudson 200 ECfluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 l
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 0,6 l/ha), gwiazdni- ca pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 1 l/ha)Hurler 200 ECfluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 l
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapomi- najka polna, tasznik pospolity, tobołki polneLumer 50 WGtribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen Max 80 EGflorasulam – 200 g/kg
tribenuron metylowy – 600 g/kg
25 g25 gNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu.
fiołek polny, gwiezdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polneTripali 27,1 WGflorasulam – 105 g/kg
metsulfuron metylowy - 83 g/kg
tribenuron metylowy – 83 g/kg
50 g50 gŚrodek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy temają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie. Możliwe jest wystąpienie objawów fitotoksyczności u następczoustawionego rzepaku pzimego i innych roślin dwuliściennych wysiewanych jako międzyplon.
bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneGold 450 EC2,4-D – 360 g/l
fluroksypyr – 90 g/l
1–1,25 l1–1,25 lŚrodek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek liściowych oraz obniżenie plonu ziarna u niektórych odmian zbóż. Temperatura sto- sowania: 8–25°C. Nie stosować na glebach o odczynie pH >7.
miotła zbożowa, wyczyniec polnyTraxos 50 ECklodinafop – 25 g/l
pinoksaden – 25 g/l
1,2 l1,2 lZastosowanie jesienne lub wiosenne.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen 050 SCflorasulam – 50 g/l0,1 l0,1 lNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C. * 30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneKantor 050 SCflorasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 lStosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów, gdy temperatura powietrza przekroczyła 4°C. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy zabieg wykonuje się wczesną wiosną w niskich temperaturach. Temperatura stosowania: 4–25°C.
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF- 2573halauksyfen metylu - Arylex TM 7,5 g/l0,4l0,4lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
dymnica pospolitaGF- 2573halauksyfen metylu - Arylex TM 7,5 g/l0,6 l0,6 lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
mak polny, przytulia czepna (w fazie od 2 do 80 cm wysokości)GF- 2573halauksyfen metylu - Arylex TM 7,5 g/l0,8 l0,8 lŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFloram 50 SCflorasulam – 50 g/l0,1 l0,1 lNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C. * 30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFloram 50 SCflorasulam – 50 g/l0,1 l0,1 lNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C. * 30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowaOsnova 600 SL2,4-D - kwas -600 g/l1,25 l1,25 l
tasznik pospolity, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny (tylko na dawkę 30 g)Finy 200 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg22,5–30 g30 gMogą wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż (objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon). Wyższą dawkę stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polneAurora 40 WGkarfentrazon etylu – 400 g/kg50 g50 gŚrodek Aurora 40 WG może spowodować przemijające uszkodzenia bez wpływu na dalszą wegetację rośliny uprawnej. W przy- padku stosowania środka ochrony roślin Aurora 40 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.
zwalczanie bodziszka drobnego, fiołka polnego, komosy białej, maku polnego, psianki czarnej, samosiewów rzepakuAurora 40 WG
+ Pike 20 WG
karfentrazon etylu – 400 g/kg
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
40 + 20 g40 + 20 gŚrodek Aurora 40 WG może spowodować przemijające uszkodzenia bez wpływu na dalszą wegetację rośliny uprawnej. W przy- padku stosowania środka ochrony roślin Aurora 40 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polnyCaliban 178 WGpropoksykarbazon sodu – 168 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,25 kg0,25 kgSkuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. Odpowiednia wil- gotność gleby może poprawić skuteczność w takich warunkach.
komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polnyFox 480 SCbifenoks – 480 g/l1,5 l1,5 lTemperatura stosowania: 4–25°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polnyZeus 208 WGpropoksykarbazon sodowy – 140 g/kg
amidosulfuron – 60 g/kg
jodosulfuron metylo-sodowy
– 8,3 g/kg
0,3 kg0,3 kgSkuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. W bardzo rzadkich przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia (żółknięcie). Nie ma to wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneStarane 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,6-0,8 l0,8 lWyższą z dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneTaran 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,6-0,8 l0,8 lWyższą z dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneStarane 250 EC + Granstar 75 WGfluroksypyr – 250 g/l
+ tribenuron metylowy – 50 %
0,3 l + 15 g0,3 l + 15 gWyższą z dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneTaran 250 EC + Granstar 75 WGfluroksypyr – 250 g/l
+ tribenuron metylowy – 50 %
0,3 l + 15 g0,3 l + 15 gWyższą z dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polnaAssynt 500 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polnaFlame 500 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasiaBiathlon 4Dtritosulfuron – 714 g/kg
florasulam – 54 g/kg
0,04–0,07 kg0,07 kgW warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju stosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha).
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, tobołki polneBlusky 500 WGmetsulfuron metylu – 250 g/kg
tribenuron metylu – 250 g/kg
16–20 g20 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, tobołki polneMofat 500 WGmetsulfuron metylu – 250 g/kg
tribenuron metylu – 250 g/kg
16–20 g20 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, tobołki polneTrimetGuardmetsulfuron metylu – 250 g/kg
tribenuron metylu – 250 g/kg
16–20 g20 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolityHadden 550 WGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy – 150 g/kg
80–100 g100 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.
chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolityNautius WGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy – 150 g/kg
80–100 g100 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.
chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolityPygmee 550 WGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy – 150 g/kg
80–100 g100 gWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.
gwiezdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepnaUpton 050 SC
Florasul GUARD
florasulam - 50 g/kg0,1l0,1lW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
gwiezdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneMatrican 100 SC
Plonarius 100 SC
Rassel 100 SC
florasulam - 100 g/kg50 ml50 ml
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nad- morska (bezwonna), rumianek pospolity (w dawce 1 l/ha), przytulia czepna, samosiewy zbóż ( w dawce 0,75 l/ha), dymnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity (w dawce 0,5 l/ha)Mattera
Renitar
Zypar
florasulam – 5 g/l
haluksyfen metylu – 6,25 g/l
0,5 – 1 l1 l50Zabieg interwencyjnego zwalczania przytulii czepnej w fazach powyżej drugiego kolanka do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 33-45) zbóż ozimych i jarych należy przeprowadzić nie później niż do 30 czerwca.
dymnica pospolita, jasnota purpurowa ( w dawce 0,25 l/ha), przytulia czepna ( w dawce 0,375 l/ha), chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity ( w dawce 0,5 l/ha)Pixxarohalauksyfen metylu – 12 g/l
fluroksypyr meptylu – 280 g/l
0,25–0,5 l0,5 l50
chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa.Aminopielik Standard 600 SL2,4-D – 600 g/l1,25 l1,25 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityChwastox D 179 SLMCPA – 161 g/l
dikamba – 17,8 g/l
5 l5 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczko polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Extra 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepakuEsteron 600 EC2,4-D – 600 g/l0,8–1 l1 lTemperatura stosowania: 8–26°C.
chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajnyFaworyt 300 SLchlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 lTemperatura stosowania: 12–25°C.
chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajnyHelion 300 SLchlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 lTemperatura stosowania: 12–25°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Activ 387 OD2,4-D – 377 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l
1 l1 l
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaJatagan 75 WGdikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kgW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaMocarz 75 WGdikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kgW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaNokaut 75 WGdikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kgW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz 75 WGdikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kgW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz Max 75 WGdikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kgW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejJatagan 75 WG + Apyros 75 WG*dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kgPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejMocarz 75 WG + Apyros 75 WG*dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kgPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejNokaut 75 WG + Apyros 75 WG*dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kgPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejSiłacz 75 WG + Apyros 75 WG*dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kgPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejSiłacz Max 75 WG + Apyros 75 WG*dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg + 0,013–0,02 kg0,2 kg + 0,02 kgPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polnePielik 85 SP2,4-D – 850 g/kg1,5–2 kg2 kgTemperatura stosowania: 10–25°C.
maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowaCloe 300 SLchlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 lPo zbiorze roślin chronionych środkiem w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.) Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.
maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowaMajor 300 SLchlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 lPo zbiorze roślin chronionych środkiem w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.) Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.
maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowaProSto 300 SLchlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 lPo zbiorze roślin chronionych środkiem w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.) Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.
bodziszek porozcinany, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiezdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny,niezapominajkapolna, przetacznik polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAlliance 660 WGdiflufenikan - 600 g/kg
metsulfuron metylowy - 60 g/kg
100 g100 gŚrodka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych.
bodziszek drobny, bniec biały, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1,0 l/ha)Omnera LQMfluroksypyr – 135 g/l
tifensulfuron metylowy – 30 g/l
metsulfuron metylowy – 5 g/l
0,5–1 l1 lPo zastosowaniu środka istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu, chlorozy itp.) na zbożach, które mają charakter przemijający i nie powinny wpływać ujemnie na plon oraz jego parametry.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolityTrailer 750 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota rózowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajkapolna, tasznik pospolityCroupier ODfluroksypyr - 225 g/l
metsulfuron metylowy – 9 g/l
0,65 l0,65 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAgritox Turbo 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAgroxone Turbo 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityChwasTech Turbo 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityNutox Turbo 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityWeed-Tox Turbo 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdesty, rdestówka powojowata, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaAminopielik D Maxx 430 EC2,A-D – 376 g/l
dikamba – 54 g/l
1–1,5 l1,5 lTemperatura stosowania: 8–25°C. Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż, tj. pod koniec fazy krzewienia (BBCH 28-29).
blekot pospolity, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapomi- najka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneAminopielik Super 464 SL2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaDicopur Top 464 SL2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 lŚrodek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaTayson 464 SL2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 lŚrodek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox Professional 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, tasznik pospolity, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tobołki polneChwastox 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Nowy Trio 390 SLMCPA – 200 g/l
mekoprop-P – 150 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Trio 540 SLmekoprop w postaci soli potasowej – 300 g/l
MCPA – 200 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Turbo 340 SLMCPA 300 g/l
dikamba 40 g/l
2,5 l2,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwasTech Turbo 340 SLMCPA 300 g/l
dikamba 40 g/l
2,5 l2,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, gorczyca polnaChwastox Turbo 340 SL + Chwastox MP 600 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ mekoprop-P – 600 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, gorczyca polnaChwasTech Turbo 340 SL + Chwastox MP 600 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ mekoprop-P – 600 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, gorczyca polna, jasnot purpurowa, rdestówka powojowata, gorczyca polnaChwastox Turbo 340 SL + Ambasador 75 WGMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ amidosulfuron – 750 g/l
2,5 l + 20 g2,5 l + 20 gNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, gorczyca polna, jasnot purpurowa, rdestówka powojowata, gorczyca polnaChwasTech Turbo 340 SL + Ambasador 75 WGMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ amidosulfuron – 750 g/l
2,5 l + 20 g2,5 l + 20 gNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityConcert SX 44 SGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
metsulfuron metylowy – 40 g/kg
150 g150 gW przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń. Nie wykonywać zabiegów uprawowych po zastosowa- niu środka. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz na glebach bagnistych, bardzo lekkich glebach piaszczystych oraz glebach o pH powyżej 7,2.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyDicopur 600 SL2,A-D – 600 g/l0,8–1 l1 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDiflanil 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,18–0,3 l0,3 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDina 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,18–0,3 l0,3 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityPremazor Sad 500 S.Cdiflufenikan – 500 g/l0,18–0,3 l0,3 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityUkulele 500 SCdiflufenikan – 500 g/l0,18–0,3 l0,3 l
miotła zbożowaFlash 069 EWfenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 lW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowaFoxtrot 069 EWfenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 lW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowaNorton 069 EWfenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 lW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowaPumex 069 EWfenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 lW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowaRumba 069 EWfenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 lW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyFoxtrot 069 EW + Nuance 75 WGfenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyFlash 069 EW + Nuance 75 WGfenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyNorton 069 EW + Nuance 75 WGfenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyRumba 069 EW + Nuance 75 WGfenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyPumex 069 EW + Nuance 75 WGfenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g
w celu podniesienia skutecznosci zwalczania chabra bławatka oraz lepszego zwalczania wiosną uciążliwych chwastów dwuliściennychHuzar 05 WG + Esteron 600 ECjodosulfuron metylosodowy – 5 g/kg + 2,4-D - 600 g/l200 g + 0,5 l200 g + 0,5 lŚrodek odziałaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
gwiazdnica pospolita, mak polny, przetaczniki, rumian polny, rdest powojowaty, tobołki polne, tasznik pospolity, przytulia czepna, komosa biała, miotła zbożowa (w dawce 75 ml/ha); komosa biała, miotła zbożowa (w dawce 100 ml/ha)Huzar 100 ODjodosulfuron metylosodowy – 100 g/l75–100 ml100 mlWyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. susza, niska wilgotność powietrza, wahania temperatury oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajkapolna, przetacznik bluszczykowaty, przytuliaczepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFurion 100 ODjodosulfuron metylosodowy – 100 g/l0,1 l0,1 lŚrodek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneSekator 125 ODamidosulfuron – 100 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 25 g/l
0,15 l0,15 lŚrodek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, mak polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityNuher 75 WGchlorosulfuron 750 g/kg10–15 g15 gNie stosować na glebach o pH wyższym niż 7,5 oraz gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, a także na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider D 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePremier D 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePremier 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePremier 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePremier 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 lTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna)Chenkar 750 WGmetsulfuron metylowy – 68 g/kg
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
75 g75 gNa odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna)Ergon 750 WGmetsulfuron metylowy – 68 g/kg
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
75 g75 gNa odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna)Vima-Tifenmetmetsulfuron metylowy – 68 g/kg
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
75 g75 gNa odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
Przytulia czepna i samosiewy rzepakuGalmet 20 SG + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECmetsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
20 g + 0,4–0,6 l20 g + 0,6 l
Przytulia czepna i samosiewy rzepakuPrimstar 20 SG + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECmetsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
20 g + 0,4–0,6 l20 g + 0,6 l
Przytulia czepna i samosiewy rzepakuSuperherb 20 SG + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECmetsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
20 g + 0,4–0,6 l20 g + 0,6 l
Wyczyniec polnyFenoxinn 110 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l0,7 l0,7 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
Wyczyniec polnyHerbos 110 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l0,7 l0,7 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
Wyczyniec polnyMonarchi 110 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l0,7 l0,7 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ fluroksypyr – 200 g/l
0,5 l + 0,4 l0,5 l + 0,4 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyHerbos 110 EC + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ fluroksypyr – 200 g/l
0,5 l + 0,4 l0,5 l + 0,4 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyMonarchi 110 EC + Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 ECfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ fluroksypyr – 200 g/l
0,5 l + 0,4 l0,5 l + 0,4 lWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC + Tristar 50 SG lub Triben Super 50 SGfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,5 l + 25 g0,5 l + 25 gWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyHerbos 110 EC + Tristar 50 SG lub Triben Super 50 SGfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,5 l + 25 g0,5 l + 25 gWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyMonarchi 110 EC + Tristar 50 SG lub Triben Super 50 SGfenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,5 l + 25 g0,5 l + 25 gWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHerkules 75 SGtifensulfuron metylowy – 628 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 gStosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,5 l/ha. Nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTytan 75 SGtifensulfuron metylowy – 628 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 gStosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,5 l/ha. Nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, poziewnik szorstkiLancet Plus 125 WGflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/kg
0,2 kg0,2 kgZaleca się stosować łącznie z rekomen- dowanym adiuwantem Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, oraz gdy minimalna temperatura w dniu za- biegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5ºC lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.Mover 75 WGpiroksysulam – 75 g/kg100–120 g120 g60Stosować łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC (1 l/ha) lub Olstick 90 EC (1 l/ha). Temperatura stosowania: 5–25°C. Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.Nomad 75 WGpiroksysulam – 75 g/kg100–120 g120 g60Stosować łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC (1 l/ha) lub Olstick 90 EC (1 l/ha). Temperatura stosowania: 5–25°C. Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny (przed kwitnieniem), fiołek trójbarwny (przed kwitnieniem), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTaraflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/kg
0,2 kg0,2 kg60TARA zaleca się stosować łącznie: TARA 0,2 kg/ha + np. Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha TARA 0,2 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,0 l/ ha.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAgria 2,4 DeFlor-Aminopyralid 195 SEflorasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 l60W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL 2,0 l/ ha lub Moddus 250 EC 0,4 l/ha. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego stosować z siarczanem magnezu (jednowodny) 25% stężenia cieczy roboczej. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, po- ziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepakuAmbasador 75 WGamidosulfuron – 750 g/l20–40 g40 gDo zwalczania uciążliwych chwastów: rdestu powojowego, maruny bezwonnej oraz rumianu polnego znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka. Można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, po- ziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepakuAmbasador 75 WG
+ Chwastox Turbo 340 SL
amidosulfuron – 750 g/l
+ MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
10–20 g + 2,5 l20 g + 2,5 lStosując mieszaninę z środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w jego etykiecie.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stokłosa dachowa, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 0,333 kg/ha)Atlantis Starmezosulfuron metylowy – 45 g/kg
tienkarbazon metylu – 22,5 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 9 g/kg
0,2–0,333 kg0,333 kgŚrodek Atlantis Star stosować wyłącznie w mieszaninie ze adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
komosa biała, tobołki polneChwastox AS 600 ECMCPA – 600 g/l1–1,25 l1–1,25 lWyższe z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silengo zachwaszczenia. Temperatura stosowania: 8–25°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityChwastox CFMCPA – 200 g/l
chlopyralid – 20 g/l
fluroksypyr – 40 g/l
2–3 l3 l
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityChwastox Complex 260 EWMCPA – 200 g/l
chlopyralid – 20 g/l
fluroksypyr – 40 g/l
2–3 l3 l
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityHaksar Complex 260 EWMCPA – 200 g/l
chlopyralid – 20 g/l
fluroksypyr – 40 g/l
2–3 l3 l
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox MP 600 SLmekoprop-P – 600 g/l2 l2 lTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku i tasznik pospolityChwastox MP 600 SL
+ Chwastox Turbo 340 SL
mekoprop-P – 600 g/l
+ MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
0,5 l + 1,5 l0,5 l + 1,5 lStosując mieszaninę z środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawar- tych w jego etykiecie.
chaber bławatek, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneDragon NT 450 WGflorasulam – 150 g/kg
aminopyralid – 300 g/kg
33 g33 gTemperatuta stosowania: 5–25°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneKantor Forte 195 SEflorasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 lW celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL (2 l/ ha) lub Moddus 250 EC (0,4 l/ha). W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego siarczan magnezu (jednowodny) 2,5% stężenia cieczy użytkowej. Temperatura stosowania: 5–25°C. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneKojot Forte 195 SEflorasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 lW celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL (2 l/ ha) lub Moddus 250 EC (0,4 l/ha). W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego siarczan magnezu (jednowodny) 2,5% stężenia cieczy użytkowej. Temperatura stosowania: 5–25°C. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneMustang Forte 195 SEflorasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 lW celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL (2 l/ ha) lub Moddus 250 EC (0,4 l/ha). W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego siarczan magnezu (jednowodny) 2,5% stężenia cieczy użytkowej. Temperatura stosowania: 5–25°C. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, rumian polny, gorczyca polna, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), wyka ptasiaMCPA Plus 340 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2,5 l2,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura powietrza nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stokłosa płonna, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, życica trwała (w dawce 0,33 kg/ha)Monolith 11,25 WGpropoksykarbazon sodowy – 67,5 g/kg
mezosulfuron metylowy – 45 g/kg
0,2–0,33 kg0,33 kgŚrodek Monolith 11,25 WG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoczyga pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie,
przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Saracen Delta 550 SCdiflufenikan – 500 g/l
florasulam – 50 g/l
100 ml100 mlNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
bieluń dziędzierzawa, gwiezdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr - 333 g/l0,9 l0,9 l
gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, rumian polny, gorczyca polna, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), wyka ptasiaWeedox Plus 340 SL*MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2,5 l2,5 lNie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*30.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dlaunieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest plamistyTomahawk 200 ECfluoksypyr – 200 g/l0,9 l0,9 l
chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiezdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny,maruna bezwonna, niezapominajkapolna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneQuelexflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 04,2 g/kg
50 g50 gŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
chaber bławatek, gwiezdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSekator Plus2,4-D 2-EHE - 433 g/l
amidosulfuron w formie soli sodowej - 25 g/l
jodosulfuron metylosodowy - 6,25 g/l
0,6 l0,6 lŚrodek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +5°C i nie przekracza + 25°C
gwiezdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneRexadeflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
50 g50 gŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np.: zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntatycznymi zawierającymi niejonoweśrodki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
gwiezdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowatyRexadeflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
50 g + adiuwant50 g + adiuwantŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np.: zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntatycznymi zawierającymi niejonoweśrodki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Moc 60 SGMCPA – 600 g/kg1 – 1,25 kg1,25 kgTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Uniwersalny 60 SGMCPA – 600 g/kg1 – 1,25 kg1,25 kgTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneMedalista 60 SGMCPA – 600 g/kg1 – 1,25 kg1,25 kgTemperatura stosowania: 10–25°C.
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polnyFantom 069 EWfenoksaprop-P etylu – 69 g/l1–1,2 l1,2 lTemperatura stosowania: <28°C. Zalecane opryskiwanie drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5–3,5 atm.
bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowaFantom 069 EW
+ Sekator 125 OD
fenoksaprop-P etylu – 69 g/l
+ jodosulfuron metylosodowy – 25 g/l
amidosulfuron – 100 g/l
1,2 l + 0,15 l1,2 l + 0,15 lTemperatura stosowania: <28°C. Zalecane opryskiwanie drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5–3,5 atm.
miotła zbożowaFenoksaprop 069 EW Her- mes 069 EWfenoksaprop-p-etylu - 69 g/l1 l1 l
miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAttribut 70 SGpropoksykarbazon sodu – 700 g/kg60 g60 gPo zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu. Nie stosować w mieszaninie ze środkami przeciwdziałającymi wyleganiu.
perz właściwyAttribut 70 SGpropoksykarbazon sodu – 700 g/kg100 g
100 g
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu. Nie stosować w mieszaninie ze środkami przeciwdziałającymi wyleganiu.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SCchlorotoluron – 500 g/l3 l3 lWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDicurex Flo 500 SCchlorotoluron – 500 g/l3 l3 lWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyLentipur Flo 500 SC*chlorotoluron – 500 g/l3 l3 lWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2–2,5 l2,5 lWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolityToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 – 1,75 l1,75 lStosować w jednym z dwóch terminów jesienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polnyAtlantis 12 ODjodosulfuron metylosodowy – 2 g/l
mezosulfuron metylowy – 10 g/l
0,9–1,2 l1,2 lW przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAtlantis 12 ODjodosulfuron metylosodowy – 2 g/l
mezosulfuron metylowy – 10 g/l
0,45–0,6 l0,6 lW przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna niezapominajka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChlorsulfuron 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg10 g10 gNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna niezapominajka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSuflen 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg10 g10 gNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna niezapominajka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTacyt 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg10 g10 gNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepnaFlurostar 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,75–1 l1 lNie stosować środka w temperaturze <8°C oraz gdy w ciągu 5 dni po zabiegu temperatura może spadać poniżej 8°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepnaGalGone ECfluroksypyr – 200 g/l0,75–1 l1 lNie stosować środka w temperaturze <8°C oraz gdy w ciągu 5 dni po zabiegu temperatura może spadać poniżej 8°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityGolden Triben 750 WGtribenuron metylowy – 789 g/l20–25 g25 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Wyższą z dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. Stosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC 0,05%.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityGranstar 75 WGtribenuron metylowy – 789 g/l20–25 g25 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Wyższą z dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. Stosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC 0,05%.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polnaNaxel 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gMożna stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha (zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytulii czepnej).
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polnaNuance 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 gMożna stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha (zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytulii czepnej).
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa i owies głuchyNaxel 75 WG + Foxtrot 069 EWtribenuron metylowy – 750 g/kg
+ fenoksaprop-P – 69 g/l
20 g + 1 l20 g + 1 lW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa i owies głuchyNuance 75 WG + Foxtrot 069 EWtribenuron metylowy – 750 g/kg
+ fenoksaprop-P – 69 g/l
20 g + 1 l20 g + 1 lW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Toto 75 SGtifensulfuron metylowy – 682 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 gWiększą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej. Można stosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,1 l/ha. Środka nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5 oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*sulfosulfuron – 750 g/kg13,3–26,5 g26,5 gStosować w mieszaninie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneNylon 75 WGsulfosulfuron – 750 g/kg13,3–26,5 g26,5 gStosować w mieszaninie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplettpinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
1–1,3 l1,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial One 50 ECpinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
1–1,3 l1,3 lWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBron 500 SGtribenuron metylowy – 50 %30–35 g35 gŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGranstar SX 50 SG tribenuron metylowy – 50 %30–35 g35 gŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTriben X 500 SGtribenuron metylowy – 50 %30–35 g35 gŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTrimmer 50 SGtribenuron metylowy – 50 %30–35 g35 gŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Dicolen 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Fluroherb 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Galaper 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Herbistar 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Tiron 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneDicolen 200 EC + Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SGfluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneFluroherb 200 EC + Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SGfluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneGalaper 200 EC + Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SGfluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneHerbistar 200 EC + Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SGfluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneTiron 200 EC + Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SGfluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l + 20 g0,6 l + 20 g21Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdest powojowy, tasznik pospolityFinish SX 40 SGtifensulfuron metylowy – 333 g/kg
metsulfuron metylowy – 67 g/kg
60–75 g75 gŚrodek stosować z adiuwanetm Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówClayton El Nino + Aminopielik Super 464 SLdiflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówFlufenik 500 SC + Aminopielik Super 464 diflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówLegato 500 SC + Aminopielik Super 464 diflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówStakato 500 SC + Aminopielik Super 464 diflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówTalos 500 SC + Aminopielik Super 464 diflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFlufenik 500 SC + Aminopielik Super 464 SLdiflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLegato 500 SC + Aminopielik Super 464 SLdiflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneStakato 500 SC + Aminopielik Super 464 SLdiflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTalos 500 SC + Aminopielik Super 464 SLdiflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 lŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneOpal 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2,5 l2,5 lStosować w jednym z dwóch terminów BBCH 13-29 lub BBCH 23-30. Nies stosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin zabiegu)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneZłotosar 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2,5 l2,5 lStosowanie wiosenne lub jesienne.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Active Plus2,4-D w postaci estru – 300 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l
tienkarbazon metylowy – 7,5 g
1 l1 lTemperatura stosowania: 5–25°C.
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgritox 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 lNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
miotła zbożowa (pojedynczo); gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne (w mieszaninie)Fenuxar 69 EWfenoksaprop-P-etylu - 69 g/l1 l - 1,2 l1,2 lW celu jednoczesnego zwalczania chwastów jedmoliściennych i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Fenuxar 69 EW w mieszaninie ześrodkiem Ambasador 75 WG w dawce: Fenuxar 69 EW 1,2 l/ha + Ambasador 75 WG 20 g/ha
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG
+ Atpolan 80 EC
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ olej SN 76%
13,3–26,5 g + 1,5 l26,5 g + 1,5 lW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneNylon 75 WG
+ Atpolan 80 EC
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ olej SN 76%
13,3–26,5 g + 1,5 l26,5 g + 1,5 lW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG
+ Chwastox Extra 300 SL
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ MCPA – 300 g/l
13,3–20 g + 1,5 l20 g + 1,5 lW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneNylon 75 WG
+ Chwastox Extra 300 SL
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ MCPA – 300 g/l
13,3–20 g + 1,5 l20 g + 1,5 lW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG
+ Mustang 306 SE
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
13,3 g + 0,4–0,6 g13,3 g + 0,6 gW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneNylon 75 WG
+ Mustang 306 SE
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
13,3 g + 0,4–0,6 g13,3 g + 0,6 gW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolityApyros 75 WG
+ Starane 250 EC
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ fluroksypyr – 250 g/l
13,3 –20 g + 0,4 l20 g + 0,4 lW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolityApyros 75 WG
+ Granstar 75 WG
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
13,3 –20 g + 15 g20 g + 15 gW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
bniec biały, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolityGradio 74,4 SGmekoprop-p – 734 g/kg
tribenuron metylowy – 10 g/kg
0,8–1 kg1 kgW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Preparat stosować z adiuwantem Trend 90 EC 0,05% w dawce 50 ml na 100 l wody).
bniec biały, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolityGranstar Power 74,4 SGmekoprop-p – 734 g/kg
tribenuron metylowy – 10 g/kg
0,8–1 kg1 kgW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Preparat stosować z adiuwantem Trend 90 EC 0,05% w dawce 50 ml na 100 l wody).
gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaFaraon 75 WGamidosulfuron – 750 g/kg20–40 g40 gŚrodek można stosować wczesną wio sną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju oraz gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza).stosować wyższą z zalecanych dawek.
gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaGrodyl 75 WGamidosulfuron – 750 g/kg20–40 g40 gŚrodek można stosować wczesną wio sną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju oraz gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza).stosować wyższą z zalecanych dawek.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTamigan S 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,6–0,8 l0,8 l
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolityComa 20 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg30 g30 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolityPike 20 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg30 g30 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolityWinnetou 20 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg30 g30 gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowyComa 20 WG
+ Aurora 40 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ karfentrazon etylu – 400 g/kg
20 g + 50 g20 g + 50gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowyPike 20 WG + Aurora 40 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ karfentrazon etylu – 400 g/kg
20 g + 50 g20 g + 50gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowyWinnetou 20 WG
+ Aurora 40 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ karfentrazon etylu – 400 g/kg
20 g + 50 g20 g + 50gW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Draco 50 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30–40 g40 gW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Toraya 50 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30–40 g40 gW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Triben Super 50 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30–40 g40 gW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Tristar 50 SGtribenuron metylowy – 500 g/kg30–40 g40 gW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
Zwiększenie skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Draco 50 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 lNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
Zwiększenie skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Toraya 50 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 lNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
Zwiększenie skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Triben Super 50 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 lNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
Zwiększenie skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Tristar 50 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 lNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneHexypyr 200 ECfluoksypyr - 200 g/l0,6 - 1,0 l1 l
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelmstar 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelm Tribi 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polnePleban 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneRanga 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneTribex 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 gStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, mak polny, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityToscana 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasiaAloksypyr 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,5 – 0,8 l0,8 lTemperatura stosowania: >8°C.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasiaSaroksypyr 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,5 – 0,8 l0,8 lTemperatura stosowania: >8°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityFluroxane 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityGalarane 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityHelm-Flurox 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityScalar 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityWikary 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFluroxane 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kgW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGalarane 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kgW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHelm-Flurox 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kgW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneScalar 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kgW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneWikary 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kgW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFluroxane 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGalarane 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHelm-Flurox 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneScalar 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneWikary 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 lW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolitaFluxyr 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 lŚrodek przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamistyJackdaw 200 ECfluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 lJeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamistyStamigan 200 ECfluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 lJeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolityAdentis tribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 g30Temperatura stosowania: 7–25 °C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolityCoridatribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 g30Temperatura stosowania: 7–25 °C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolityAnimustribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 g30Temperatura stosowania: 7–25 °C.
przytulia czepnaTomigan Forte 102,5 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1,25–1,5 l1,5 lW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
tobołki polneEmceeMCPA - 750 g/l1 l1 lOpryskiwać chwasty w początkowych etapach rozwoju (maksymalna wysokość 20-30 cm).
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolityAneks SX 50 SGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy 100 – g/kg
120–150 g150 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolityRubin SX 50 SGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy 100 – g/kg
120–150 g150 gStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
miotła zbożowaAron 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaAxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaFraxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
miotła zbożowaPinoxy 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyAron 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyAxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyFraxial 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polnyPinoxy 50 ECpinoksaden – 50 g/l0,9–1,2 l1,2 lNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy 3 okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCalibre SX 50 SGtifensulfuron metylowy – 333 g/kg
tribenuron metylowy – 167 g/kg
48–60 g60 gW celu zwiększenia skuteczności śroka stosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować z nawozami nalistnymi.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy 3 okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePragma SX 50 SGtifensulfuron metylowy – 333 g/kg
tribenuron metylowy – 167 g/kg
48–60 g60 gW celu zwiększenia skuteczności śroka stosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować z nawozami nalistnymi.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGranstar Ultra SX 50 SG tifensulfuron metylowy – 25 %
tribenuron metylowy – 25 %
48–60 g60 gW celu zwiększenia skuteczności śroka stosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować z nawozami nalistnymi.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePicaro SX 50 SGtifensulfuron metylowy – 25 %
tribenuron metylowy – 25 %
48–60 g60 gW celu zwiększenia skuteczności śroka stosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować z nawozami nalistnymi.
blekot pospolity, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, stulicha psia, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyPlatform 61,5 SGkarfentrazon etylowy – 15 g/kg
mekoprop-P – 600 g/kg
0,6–1 kg1 kgŚrodek przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, szczególnie przytulii czepnej i komosy białej.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polneAlladyn 71,4 WGtritosulfuron – 714 g/kg0,07 kg0,07 kg
połączenie podnosi skuteczność zwalczania następujących chwastów: rumianu polnego, tasznika pospolitego, przytulii czepnej, rumianku pospolitego, maku polnego, rdestu powojowego, stulichy psiej, dymnicy pospolitej, niezapominajki polnej, fiołka polnego, przetaczników i rdestu ptasiegoAlladyn 71,4 WG
+ Starane 250 EC
tritosulfuron – 714 g/kg
+ fluroksypyr – 250 g/l
0,05 kg + 0,3–0,4 l0,0 kg + 0,4 lStosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha).
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Agrosar 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Glifoherb 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Glifocyd 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Glifopol 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Ardee Super 360 SL
Barclay Barbarian Super 360 SL
Barclay Gallup Super 360 SL
Gallup Premium 360
Gallup Special 360
Gallup TF 360
Gyfoflash Super 360 SL
Huragan Nowy 360 SL
Klinik Up 360 SL
Klinik Up Trans 360 SL
Klinik Max 360 SL**
Klean G
Koyote 360 SL
Master Gly
Monosate Gly
Sniper SL
Tartan Super 360 SL
glifosat – 360 g/lA. 3-4* l
B. 3-4 l
4 l
4 l
14* 3 l w 100-150 l wody; 4 l w 200-300 l wody
**Stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5 kg/ha
Atut Bis 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Można stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5 kg/ha.
Glifostar 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Marker 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Kosmik 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Taifun 360 SL glifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Zevioglifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
Boom Efekt 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
7
Dominator Clean 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
7
Landmaster Clean 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
7
Rosate Clean 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
7
Bros zwalcza chwasty i korzenie glifosat 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3*–4 l
B. 3*–4 l
4 l
4 l
10*Stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5kg/ha
Dominator Green 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3–4 l*
B. 3–4 l*
4 l
4 l
10-14 (desykacja)* 3 l w 100–150 l wody; 4 l w 200–300 l wody; można stosować z siarczanem amonowym w dawce 5 kg/ha.
Klinik 360 SLglifosat – 360 g/lA. 3*–4 l
B. 3*–4 l
4 l
4 l
14
Pilaround 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
Agenor 450 SLglifosat – 450 g/lA. 3,2 l
B. 4 l
3,2 l
4 l
73,2 l – zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór; 4 l – desykacja
Cordian 450 SLglifosat – 450 g/lA. 3,2–4 l*
B. 4 l
3,2–4 l*
4 l
73,2 l – zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór; 4 l – desykacja
Helosate Plus 450 SLglifosat – 450 g/lA. 3,2–4 l*
B. 4 l
3,2–4 l*
4 l
73,2 l – zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór; 4 l – desykacja
Barclay Barbarian Xtra 450 SLglifosat – 450 g/lA. 2,4–3,2 l*
B. 2,4–3,2 l
3,2 l
3,2 l
14* 2,4 l w 100–150 l wody; 3,2 l w 200–300 l wody.
Barclay Gallup Xtra 450 SLglifosat – 450 g/lA. 2,4–3,2 l*
B. 2,4–3,2 l
3,2 l
3,2 l
14* 2,4 l w 100–150 l wody; 3,2 l w 200–300 l wody.
Glyphoflash Xtra 450 SLglifosat – 450 g/lA. 2,4–3,2 l*
B. 2,4–3,2 l
3,2 l
3,2 l
14* 2,4 l w 100–150 l wody; 3,2 l w 200–300 l wody.
Trustee Xtra 450 SLglifosat – 450 g/lA. 2,4–3,2 l*
B. 2,4–3,2 l
3,2 l
3,2 l
14* 2,4 l w 100–150 l wody; 3,2 l w 200–300 l wody.
Envision 450 SLglifosat – 450 g/lA. 2,5–3,2 l
B. 2,5 – 5 l
3,2 l
5 l
10
Roundup TransEnergy 450 SLglifosat – 450 g/lA. 1,5–3,2 l
B. 2 –5 l
3,2 l
5 l
10Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.
Dominator HL 480 SLglifosat – 480 g/lA. 2,25–3 l
B. 2,25–3 l
3 l
3 l
10* 2,25 l w 100–150 l wody; 3 l w 200–300 l wody.
Roundup Flex 480glifosat – 480 g/lA. 1–3 l
B. 2 – 3 l
3 l
3 l
7
Trustee Hi-Aktiv SLglifosat – 490 g/lA. 2,2–2,9 l
B. 2,9 – 3,7 l
2,9 l
3,7 l
* 2,2 l w 100–150 l wody; 2,9 l w 200–300 l wody.