czwartek, 22 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegeta- cyjnymKarencja (dni)Uwagi
PO SIEWIE, ALE PRZED WSCHODAMI PSZENICY OZIMEJ (BBCH 00)
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała,maruna bezwonna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tobołki polne
Sulfen 75 WG
Tacyt 75 WG
chlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 g1ndŚrodka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapo- minajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan – 417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 g1ndStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 – 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 g1ndŚrodka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym se- zonie, w którym ma być zastosowany środek.
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa bioła, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowaRacer 250 EC
Vernal 250 EC
flurochloridon – 250 g/l1–2 l2 l1ndTemperatura stosowania: <25°C.
PRZED WSCHODAMI (BBCH 00-08)
fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepnaFence 480 SC
Palisade 480 SC
flufenacet – 480 g/l0,5 l0,5 l1ndŚrodek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12).
miotła zbożowaFluent 500 SCflufenacet – 500 g/l0,4 l0,4 l1ndŚrodek stosować jesienią, przed wschodami (BBCH 00-16) lub po wschodach pszenicy, od fazy szpilkowania do fazy sześciu liści (BBCH 10-16), na chwasty znajdujące się w początkowych fazach rozwojowych, to jest w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach - w fazie siewek.
JESIENIĄ, PRZEDWSCHODOW0 (BBCH 00-09)
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC
Cevino 500 SC
Inker 500 SC
flufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC
lub Cevino 500 SC
lub Inker 500 SC
+ Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC
lub Saper 500 SC
flufenacet – 500 g/l
diflufenikan – 500 g/l
0,24 –0,3 l +
0,2 l
0,24 –0,3 l +
0,2 l
1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpuro- wa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica pospolitaFenfludi 500 WG
Mendel 500 WG Ossetia
diflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kg1ndStosować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Pencot 330 EC
Penfox 330 EC
Sharpen 330 EC
pendimetalina – 330 g/l3–5 l5 l1ndNie stosować na glebach lekkich, piaszczy- stych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Penpol 400 SC
Sharpen 400 SC
pendimetalina – 400 g/l2,5–4,1 l4,1 l1nd
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, wyczyniec polnyArnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan - 200 g/l
0,6 l0,6 l1nd
miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polnyGlosset SCflufenacet - 600 g/l0,2-0,4 l0,4 l1ndŚrodek stosować na glebę bez grud, natomisat ziarniaki muszą być dobrze przykryte glebą (3 cm), aby uniknąć uszkodzeń rośłiny uprawnej. Środek można stosować również od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie)od fazy 3 liści (BBCH 10-13).
JESIENIĄ, PO SIEWIE ZBÓŻ, DO FAZY 3 LIŚCI (BBCH 00-13)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepnaBoxer 800 ECprosulfokarb – 800 g/l3 l3 l1nd
ambrozja bylicolistna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstkiFidox 800 EC
Pluto
Roxy 800 EC
prosulfokarb – 800 g/l2–4 l4 l1nd
JESIENIĄ, OD SIEWU DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 00-29)
fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, miotła zbo- żowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, przy zastosowaniu powschodowym: w/w + mak polny, przytulia, samosiewy rzepakuPontosflufenacet – 240 g/l
pikolinafen – 100 g/l
0,5 – 1 l1 l1nd
PO SIEWIE ROŚLINY UPRAWNEJ, ALE PRZED JEJ WSCHODAMI (BBCH 01-09)
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, wiechlina rocznaBoxer Evo EC
Jura EC
prosulfokarb – 667 g/l
diflufenikan – 14 g/l
4 l4 l1ndW przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
OD FAZY KIEŁKOWANIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH01-29)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, rumianek polny, tasznik pospolity, przetacznik perskiDelfin 500 SC
Kinara 500 SC
Matrix
Sempra 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,375 l0,375 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polnyLiskam 500 SC
Diflotex 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,2-0,25 l0,25 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwaty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia przytuli czepnej ale nie później niż przed wiosennym ruszeniem wegetacji.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 5 l/ha); gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny (w dawce 3 l/ha)Ranger 100 OD
Yodo 100 OD
jodosulfuron metylosodowy - 100 g/l0,1 l0,1 l1ndNie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w materię organiczną oraz nie mieszać z wierzchnią warstwą gleby.
JESIENIĄ, PO WSCHODACH OD FAZY SZPILKOWANIA DO FAZY TRZECH LIŚCI WŁAŚCIWYCH ZBÓŻ (BBCH 10-13)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka pospolita, tasznik pospolityActivus 400 SC
Pendigan Strong 400 SC
pendimetalina – 400 g/l4 l4 l1nd
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica pospolitaBat 600 SC
Battle Delta 600 SC
flufenacet - 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,35 kg0,35 kg1nd
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wiechlina rocznaBoxer Evo EC
Jura EC
prosulfokarb – 667 g/l
diflufenikan – 14 g/l
4 l4 l1ndW przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaCayman Pro 440 SC
Ordago Pro 440 SC
pendimetalina – 400 g/l
diflufenikan – 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndŚrodek stosować na dobrze uprawioną, bez grud glebę.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolityCzarnobyl*
Naceto SC*
flufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 l1ndNasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
* 30.04.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny,
bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
Arnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 l1ndŚrodek można stosować róznież od fazy pierwszego liścia do fazy czwartego liścia (BBCH 10-14)
miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, wiechlina rocznaGlosset 600 SC
Glosset SC*
flufenacet – 600 g/l0,4 l0,4 l1nd*Środek można stosować również po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. od fazy gdy pochewki liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,Bacara Trio 516 SCdiflufenikan – 233 g/l
flufenacet - 200 g/l
metrybuzyna - 83 g/l
0,45 l0,45 l1nd
JESIENIĄ PO WSCHODACH (BBCH 10-14)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneFenfludi 500 WG
Mendel 500 WG
Ossetia
diflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kg1ndStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
JESIENIĄ, PO WSCHODACH ZBÓŻ OD FAZY SZPILKOWANIA DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ (BBCH 10-21)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, wiechlina roczna, wyczyniec polnyMertil 600 SC
Reliance 600 SC
diflufenikan – 200 g/l
flufenacet – 400 g/l
0,6 l0,6 l1nd
JESIENIĄ, ODFAZY SZPILKOWANIA DO PEŁNI KRZEWIENIA (BBCH 10-25)
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (dawka 0,25 l/ha), gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (dawka 0,5 l/ha)BeFlex 500 SCbeflubutamid – 500 g/l0,25 – 0,5 l0,5 l1ndPodczas stosowania środka BeFlex 500 SC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
fiołek polny, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolitaBeFlex 500 SC +
Boxer 800 EC
lub Lentipur Flo 500 SC
beflubutamid – 500 g/l + prosulfokarb 800 g/l
lub chlorotoluron – 500 g/l
0,3 l + 3 l
lub 2 l
0,3 l + 3 l
lub 2 l
1ndPodczas stosowania środka BeFlex 500 SC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePiconapendimetalina – 320 g/l
pikolinafen – 16 g/l
2–3 l3 l1ndNa niektórych odmianach mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności objawiające się zahamowaniem wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej. Objawy te mają charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie zbóż.
JESIENIĄ, OD FAZY SZPILKOWANIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 10-29)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolityDyplomata 600 SC
Sheriff 600 SC
Snajper 600 SC
chlorotoluron – 500 g/l
diflufenikan – 100 g/l
1,25–1,5 l1,5 l1ndNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
JESIENIĄ, OD FAZY SZPILKOWANIA (BBCH 10) DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataExpert 600 SC
Herold 600 SC
flufenacet – 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,25–0,35 l0,35 l1ndWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bez- wonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmataKomandos 560 SC
Kompleks 560 SC
diflufenikan – 280 g/l
flufenacet – 280 g/l
0,4–0,5 l0,5 l1ndWyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF- 2573halauksyfen metylu - 7,5 g/l0,6 l
0,6 l1ndŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
przytulia czepna (w fazie od 1 do 4 cm wysokości)0,8 l0,8 l1nd
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski1 l1 l1nd
JESIENIĄ, POWSCHODACH ZBÓŻ, OD FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA DO FAZY DRUGIEGO LIŚCIA ROŚLINY UPRAWNEJ (BBCH 11-12)
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (tylko na środek w dawce 20 g/ha), gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity (tylko na środek w dawce 25 g/ha)Agrosulfuron 750 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 g1ndWyższą dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej. Niesprzyjający działaniu środka przebieg pogody (łagodna, bezmroźna zima o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.
fiołek polny, miotła zbożowa, przytulia czepnaFence 480 SC
Palisade 480 SC
flufenacet – 480 g/l0,5 l0,5 l1ndŚrodek stosować przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach, w fazie 1-2 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 11-12).
W FAZIE 1-3 LIŚCI ZBÓŻ (BBCH 11-13)
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityColiseum
Expert Met 56 WG
flufenacet – 420 g/kg
metrybuzyna – 140 g/kg
0,35 kg0,35 kg1nd
W FAZIE 1-4 LIŚCI ZBÓŻ (BBCH 11-14)
bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożówa, przetacznik bluszykowaty, , przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyArnoldflufenacet - 400 g/l
diflufenikan – 200 g/l
0,6 l0,6 l1nd
JESIENIĄ, POWSCHODOWO OD FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA DO POCZĄTKU KRZEWIENIA ZBOŻA (BBCH 11-20)
miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała
Cetnik 500 SC
Cevino 500 SC
Inker 500 SC
flufenacet – 500 g/l0,24–0,3 l0,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. Zaleca się stosować środek w temperaturze 10–20°C.
miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała
0,35 l0,35 l1ndWyższą z zalecanych dawek
miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC
Cevino 500 SC
Inker 500 SC
+ Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC
flufenacet – 500 g/l
+ diflufenikan – 500 g/l
0,24 – 0,3 l +
0,2 l
0,24 – 0,3 l +
0,2 l
1nd
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwałaCetnik 500 SC lub
Cevino 500 SC lub Inker 500 SC
+ Adiunkt 500 SC lub Herubin 500 SC lub Saper 500 SC
+ Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG
flufenacet – 500 g/l
+ diflufenikan – 500 g/l
+metsulfuron metylu - 20 %
0,3 l + 0,2 l +
15 g
0,3 l + 0,2 l +
15 g
1nd
JESIENIĄ, OD FAZY 1. LIŚCIA DO FAZY WIDOCZNYCH TRZECH ROZKRZEWIEŃ (BBCH 11-23)
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBizon
Legion
Viper
diflufenikan – 100 g/l
florasulam – 3,75 g/l
penoksulam – 15 g/l
1 l1 l1ndŚrodek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). Nie bronować gleby po zastosowaniu środka. Środek może powodować przejściowe przebarwienia rośliny uprawnej nie wpływające na plon. Temperatura stosowania: 5–25°C.
JESIENIĄ, OD POCZĄTKU FAZY 1. LIŚCIA ZBOŻA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 11-30)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGlean Strong 54 WGdiflufenikan –417 g/kg
chlorosulfuron – 125 g/kg
120 g120 g1ndStosować w jednym z terminów: po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH00) lub po wschodach – od początku fazy pierwszego liścia zboża, do końca fazy krzewienia (BBCH 11 - 29).
bodziszek drobny (tylko na środek w dawce 25 g/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski(tylko na środek w dawce 25 g/ha), przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wyczyniec polny, tobołki polneNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg20–25 g25 g1ndNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.
gwiezgnica pospolita, przytulia czepna, samosiewy rzepakuQuelexflorasulam- 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
37,5 g37,5g1ndŚrodek należy stosować w mieszannie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
JESIENIĄ, OD POCZĄTKU FAZY 1. LIŚCIA ZBOŻA (BBCH 11) DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku (w dawce 25 g/ha); ww + miotła zbożowa (w dawce 30 g/ha); ww + przytulia czepna (w dawce 37,5 g/ha)Arubis 50 SG
Spoton 50 SG
Surfer 50 SG
chlorosulfuron – 500 g/kg25–37,5 g37,5 g1ndWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej. Środka nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
miotła zbożowaAron 50 EC
Axial 50 EC
Fraxial 50 EC
Paxio 50 EC
Pinoxy 50 EC
pinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9l1ndNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polny0,9l0,9l1nd
JESIENIĄ W FAZIE 2-3 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12-13)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolityClayton El Nino Flufenik 500 SC
Legato 500 SC
Stakato 500 SC
Talos 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDiflanil 500 SC
Dina 500 SC
Premazor Sad 500 SC
Ukulele 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,3 l0,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psiaToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 l1,4 l1ndStosowaćw jednym z dwóch terminów je- sienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
JESIENIĄ W FAZIE 2-4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12-14)
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polneChlorsulfuron 75 WG
Sulfen 75 WG
Tacyt 75 WG
chlorosulfuron – 750 g/kg20 g20 g1ndŚrodka nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbo- żowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTrinity 590 SCdiflufenikan – 40 g/l
chlorotoluron – 250 g/l
pendimetalina – 300 g/l
2–2,5 l2,5 l1ndŚrodek stosować na glebę dobrze uprawio- ną (bez grud). Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
JESIENIĄ, OD FAZY 2 LIŚCI DO POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA (BBCH 12-21)
miotła zbożowa, wyczyniec polnyTraxos 50 ECklodinafop – 25 g/l
pinoksaden – 25 g/l
1,2 l1,2 l1ndZastosowanie jesienne lub wiosenne.
OD FAZY 2 LIŚCI DO STADIUM ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-39)
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaFluxyr Pro
Minstrel
Galaper Extra 200 SC
fluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndTemeratura stsowania: 12–25°C.
JESIENIĄ, OD FAZY 2 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12) DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplett
Axial One 50 EC
pinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
0,75–1 l1 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej chwastów.
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l1,5–2 l2 l1ndNie stosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania) oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
JESIENIĄ W FAZIE 3-4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 13-14)
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar 05 WGjodosulfuron metylosodowy – 5 g/kg150–200 g200 g1ndW celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka środek można stosować w mieszaninie: Huzar 05 WG (200 g/ha) + Esteron 600 EC (0,5 l/ha).
JESIENIĄ, OD FAZY 3 LIŚCI ZBÓŻ DO FAZY WIDOCZNEGO 5 ROZKRZEWIENIA (BBCH 13-25)
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyAlister Grande 190 ODdiflufenikan – 180 g/l
mezosulfuron metylowy – 6 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 4,5 g/l
0,8–1 l1 l1ndWyższą dawkę stosować na glebach zwięzłych i cięższych, w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujących w większym nasileniu. Środek może powodować przejściowe przebarwienia niewpływające na plon.
JESIENIĄ, OD ROZWINIĘCIA
3 LIŚCIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 13-29)
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WG
Helmstar 75 WG
Helm Tribi 75 WG
Pleban 75 WG
Ranga 75 WG
Tribex 75 WG
tribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1ndNie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz w zbożach w wsiewką roślin bobowatych.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneOpal 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów BBCH 13-29 lub BBCH 23-30. Niestosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin zabiegu.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneZłotosar 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2 l2 l1ndStosowanie jesienne lub wiosenne.
OD POCZĄTKU KRZEWIENIA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 21-39)
nawrot polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, miotła zbożowa, rumianek pospolity,tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstkiFundamentum 700 WG
Locus 700 WG
tribenuron metylowy - 400 g/kg
metsulfuron metylowy - 135 g/kg
florasulam -165 g/kg
30 g30 g1nd
nawrot polny, jasnota różowa, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, ostrożeń polny, miotła zbożowa, rumianek pospolity,tobołki polne, rdestówka powojowata, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki25 g+ 0,1 l
adiuwantu
25 g + 0,1 l
adiuwantu
1ndZaleca się stosować z adiuwantem Asystent + w dawce 0,1 l.
JESIENIĄ, OD FAZY
3 LIŚCI ZBÓŻ DO ZAKOŃCZENIA JESIENNEJ WEGETACJI
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SC
DicuRex Flo 500 SC*
Lentipur Flo 500 SC
chlorotoluron – 500 g/l2 l2 l1ndW przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż. Wyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C oraz na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się.
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLegato Pro 425 SCdiflufenikan – 25 g/l
chlorotoluron – 400 g/l
2–2,5 l2,5 l1ndNiższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
W FAZIE OD 4. LIŚCIA DO KOŃCA WEGETACJI JESIENNEJ, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO KOŃCA FAZY 3. WĘZŁA KRZEWIENIA (BBCH 14-23)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapomi- najka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasiaAdiunkt 500 SC
Herubin 500 SC
Saper 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,24 l – 0,3 l0,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.
JESIENIĄ W FAZIE 2-4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH (BBCH 12-14)
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgroxone Max 750 SL
Dicoherb 750 SL
MCPA – 750 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować w temperaturze powie- trza poniżej 10°C i powyżej 25°C, w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. *01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
WIOSNĄ OD FAZY 2. LIŚCIA DO KOŃCA KRZEWIENIA (BBCH 14-29)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetaczniki, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTomigan Forte 102,5 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityTribe 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
OD FAZY 4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH DO KOŃCA KRZEWIENIA (BBCH 12-29)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityFlurostar Super SEfluroksypyr - 100 g/l
flurasulam -1 g/l
1,0 - 1,5 l 1,5 l1ndŚrodek stosować jeden raz w sezonie wegetacyjnym wiosną lub jesienią od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 14-29). W celu zwalczania przytuli czepnej w późnych fazach rozwojowych środek można stosować od fazy liścia flagowego zbóż (BBCH do 39).
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI ZBÓŻ, OD FAZY 2 LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 12-31)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szczawiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChisel Nowy 51,6 WGtifensulfuron metylowy – 469 g/kg
chlorosulfuron – 47 g/kg
90 g90 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Nie stosować gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C.
WIOSNĄ PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI AŻ DO FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 32)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, życia trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 1,35 l/ha), w/w + jasnota purpurowa, przetacznik bluszczykowy, wyczyniec polny (w dawce 1,8 l/ha)Avoxa 50 ECpinoksaden – 33,3 g/l
piroksulam – 8,33 g/l
1,35-1,8 l1,8 l1nd
owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polnyApriia 12 ODjodosulfuron metylosodowy - 2 g/l
mezosulfuron metylowy - 10 g/l
0,9-1,2 l1,2 l1ndWyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnice pospolita, komosa białą, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne0,45-0,6l0,6 l1nd
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polneFenfludi 500 WG
Mendel 500 WG
Ossetia
diflufenikan – 500 g/kg0,24 kg0,24 kg1ndStoswować w jednym z trzech terminów: jesienią BBCH 00-09 lub BBCH 10-14 lub wiosną po ruszeni wegetacji do BBCH 32.
WIOSNĄ, OD FAZY 2 LIŚCI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 12-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCamaro 306 SEflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 l1ndŚrodka nie stosować po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapo- minajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneAldaro 306 SE
Deresz Bis 306 SE
Diablo 306 SE
Dresz 306 SE
Eguo 306 SE
Feniks 306 SE
Fendra 306 SE
Horse 306 SE
King 306 SE
Kojot 306 SE
Muskato 306 SE
Mustang 306 SE
Rumak 306 SE
Vima-Florasulam 2,4 D
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
0,4–0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
ww + prosowate i inne jednoliścienneDeresz Bis 306 SE
lub Diablo 306 SE
lub Dresz 306 SE
lub Eguo 306 SE
lub Feniks 306 SE
lub Fendra 306 SE
lub Horse 306 SE
lub King 306 SE
lub Kojot 306 SE
lub Muskato 306 SE
lub Mustang 306 SE
lub Rumak 306 SE
lub Vima-Florasulam 2,4 D+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
ww + perzDeresz Bis 306 SE
lub Diablo 306 SE
lub Dresz 306 SE
lub Eguo 306 SE
lub Feniks 306 SE
lub Fendra 306 SE
lub Horse 306 SE
lub King 306 SE
lub Kojot 306 SE
lub Muskato 306 SE
lub Mustang 306 SE
lub Rumak 306 SE
lub Vima-Florasulam 2,4 D + Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,6 l +
100–150 g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
komosa biała, mak polny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePegasflorasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 452 g/l
0,4-0,6l0,6 l1nd
WIOSNĄ PO RUSZENIU WEGETACJI OD FAZY 2 LIŚCIA DO POCZĄTKU FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-37)
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 0,6 l/ha), gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna (w dawce 1 l/ha)Galistop 200 EC
Hudson 200 EC
Hurler 200 EC
fluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 l1nd
WIOSNĄ, OD FAZY 2 LIŚCIA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-39)
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity, tobołki polneLumer 50 WGtribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g1nd
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen Max 80 EGflorasulam – 200 g/kg
tribenuron metylowy – 600 g/kg
25 g25 g1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu.
fiołek polny, gwiazdnice pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polneTripali 27,1 WGflorasulam – 105 g/kg
metsulfuron metylowy - 83 g/kg
tribenuron metylowy – 83 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek może powodować na niektórych odmianach zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie. Możliwe jest wystąpienie objawów fitotoksyczności u następczo ustawionego rzepaku ozimego i innych roślin dwuliściennych wysiewanych jako międzyplon.
WIOSNĄ OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 13-31)
bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneGold 450 EC2,4-D – 360 g/l
fluroksypyr – 90 g/l
1–1,25 l1–1,25 l1ndŚrodek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek liściowych oraz obniżenie plonu ziarna u niektórych odmian zbóż. Temperatura stosowania: 8–25°C. Nie stosować na glebach o odczynie pH >7.
miotła zbożowa, wyczyniec polnyTraxos 50 ECklodinafop – 25 g/l
pinoksaden – 25 g/l
1,2 l1,2 l1ndZastosowanie jesienne lub wiosenne.
WIOSNĄ, OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 13-32)
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSaracen 050 SCflorasulam – 50 g/l0,1 l0,1 l1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneKantor 050 SCflorasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndStosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów, gdy temperatura powietrza przekroczyła 4°C. Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy zabieg wykonuje się wczesną wiosną w niskich temperaturach. Temperatura stosowania: 4–25°C.
bodziszek drobny, jasnota purpurowaGF- 2573halauksyfen metylu - Arylex TM 7,5 g/l0,4 l0,4 l1ndŚrodek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25*C), przy niskiej lub wysokiej wilgotność powietrza.
dymnica pospolita0,6 l0,6 l1nd
mak polny, przytulia czepna (w fazie od 2 do 80 cm wysokości)0,8 l0,8 l1
nd
WIOSNĄ, OD FAZY 4 LIŚCI DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 14-32)
chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowaOsnova 600 SL2,4-D - kwas -600 g/l1,25 l1,25 l1nd
WIOSNĄ, OD FAZY 3 LIŚCIA DO FAZY TRZECIEGO KOLANKA (BBCH 13-33)
tasznik pospolity, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny (tylko na dawkę 30 g)Finy 200 WGmetsulfuron metylowy – 200 g/kg22,5–30 g30 g1ndMogą wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż (objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon). Wyższą dawkę stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
WIOSNĄ, OD FAZY 3-4 LIŚCI DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 13/14-29)
jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polneAurora 40 WGkarfentrazon etylu – 400 g/kg50 g50 g1ndŚrodek Aurora 40 WG może spowodować przemijające uszkodzenia bez wpływu na dalszą wegetację rośliny uprawnej. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Aurora 40 WG w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.
zwalczanie bodziszka drobnego, fiołka polnego, komosy białej, maku polnego, psianki czarnej, samosiewów rzepakuAurora 40 WG
+ Pike 20 WG
karfentrazon etylu – 400 g/kg
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
40 + 20 g40 + 20 g1nd
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polnyCaliban 178 WGpropoksykarbazon sodu – 168 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/kg
0,25 kg0,25 kg1ndSkuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. Odpowiednia wilgotność gleby może poprawić skuteczność w takich warunkach.
komosa biała, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumian polnyFox 480 SCbifenoks – 480 g/l1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 4–25°C. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polnyZeus 208 WGpropoksykarbazon sodowy – 140 g/kg
amidosulfuron – 60 g/kg
jodosulfuron metylo-sodowy – 8,3 g/kg
0,3 kg0,3 kg1ndSkuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. W bardzo rzadkich przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia (żółknięcie). Nie ma to wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.
WIOSNĄ, OD FAZY 3-4 LIŚCI DO STADIUM WIDOCZNEGO
LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 13/14-37)
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polneStarane 250 EC
Taran 250 EC
fluroksypyr – 250 g/l0,6-0,8 l0,8 l1ndWyższą z dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
#rowspan#
Starane 250 EC
lub Taran 250 EC
+ Granstar 75 WG
fluroksypyr – 250 g/l
+ tribenuron metylowy – 50 %
0,3 l + 15 g0,3 l + 15 g1nd
WIOSNĄ, OD FAZY 3 LIŚCIA DO KOŃCA FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO, GDY WIDOCZNY JEST
JĘZYCZEK LIŚCIOWY OSTATNIEGO LIŚCIA (BBCH 13-39)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polnaAssynt 500 SG
Flame 500 SG
tribenuron metylowy – 500 g/kg30 g30 g1nd
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasiaBiathlon 4Dtritosulfuron – 714 g/kg
florasulam – 54 g/kg
0,04–0,07 kg0,07 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju stosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha).
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, tobołki polneBlusky 500 WG
Mofat 500 WG
TrimetGuard
metsulfuron metylu – 250 g/kg
tribenuron metylu – 250 g/kg
16–20 g20 g1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, niezapominajka polna, tasznik pospolityHadden 550 WG
Nautius WG
Pygmee 550 WG
tifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy – 150 g/kg
80–100 g100 g1ndWyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.
gwiezdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, przytulia czepnaUpton 050 SC
FlorasulGUARD
florasulam - 50 g/kg0,1 l0,1 l1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
gwiezdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneMatrican 100 SC
Plonarius 100 SC
Rassel 100 SC
florasulam - 100 g/kg50 ml50 ml1nd
WIOSNĄ, OD FAZY 3 LIŚCIA DO KOŃCOWEJ FAZY
NABRZMIEWANIA POCHWY LIŚCIOWEJ LIŚCIA
FLAGOWEGO (BBCH 13-45)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska (bezwonna), rumianek pospolity (w dawce 1 l/ha), przytulia czepna, samosiewy zbóż ( w dawce 0,75 l/ha), dymnica pospolita, jasnota purpurowa, tasznik pospolity (w dawce 0,5 l/ha)Mattera
Renitar
Zypar
florasulam – 5 g/l
haluksyfen metylu – 6,25 g/l
0,5 – 1 l1 l150Zabieg interwencyjnego zwalczania przytulii czepnej w fazach powyżej drugiego kolanka do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 33-45) zbóż ozimych i jarych należy przeprowadzić nie później niż do 30 czerwca.
dymnica pospolita, jasnota purpurowa ( w dawce 0,25 l/ha), przytulia czepna ( w dawce 0,375 l/ha), chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity ( w dawce 0,5 l/ha)Pixxarohalauksyfen metylu – 12 g/l
fluroksypyr meptylu – 280 g/l
0,25–0,5 l0,5 l150
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA (4-5 LIŚCI) DO JEJ KOŃCA (BBCH 14/15-29)
chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa.Aminopielik Standard 600 SL2,4-D – 600 g/l1,25 l1,25 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityChwastox D 179 SLMCPA – 161 g/l
dikamba – 17,8 g/l
5 l5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczko polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Extra 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepakuEsteron 600 EC2,4-D – 600 g/l0,8–1 l1 l1nd
chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajnyFaworyt 300 SL
Helion 300 SL
chlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 l1ndTemperatura stosowania: 12–25°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Activ 387 OD2,4-D – 377 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l
1 l1 l1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaJatagan 75 WG
Mocarz 75 WG
Nokaut 75 WG
Siłacz 75 WG
Siłacz Max 75 WG
dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin.
równoczesne zwalczanie chwastów dwuliściennych i miotły zbożowejJatagan 75 WG
lub Mocarz 75 WG
lub Nokaut 75 WG
lub Siłacz 75 WG
lub Siłacz Max 75 WG
+ Apyros 75 WG*
dikamba – 500 g/kg
tritosulfuron – 250 g/kg
+ sulfosulfuron – 750 g/kg
0,2 kg +
0,013–0,02 kg
0,2 kg + 0,02 kg1ndPrzy bardzo silnym zachwaszeniu można dodać do mieszaniny adiuwant Olbras 88 EC (1 l/ha).
*04.06.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polnePielik 85 SP2,4-D – 850 g/kg1,5–2 kg2 kg1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA ZBOŻA DO JEJ KOŃCA (BBCH 20-29)
maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowaCloe 300 SL
Major 300 SL
ProSto 300 SL
chlopyralid – 300 g/l0,3–0,4 l0,4 l1ndPo zbiorze roślin chronionych środkiem w tym samym sezonie wegetacyjnym nie wysiewać roślin strączkowych (groch, fasola, wyka, lucerna itp.) oraz psiankowatych (ziemniak, pomidor itp.) Roślinami następczymi jesienią tego samego roku kalendarzowego mogą być zboża i rzepak lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środków zawierających chlopyralid.
bodziszek porozcinany, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnice pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny,niezapominajkapolna, przetacznik polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAlliance 660 WGdiflufenikan - 600 g/kg
metsulfuron metylowy - 60 g/kg
100 g100 g1ndŚrodka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 20-39)
bodziszek drobny, bniec biały, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1,0 l/ha)Omnera LQMfluroksypyr – 135 g/l
tifensulfuron metylowy – 30 g/l
metsulfuron metylowy – 5 g/l
0,5–1 l1 l1ndPo zastosowaniu środka istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu, chlorozy itp.) na zbożach, które mają charakter przemijający i nie powinny wpływać ujemnie na plon oraz jego parametry.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, tasznik pospolityTrailer 750 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityCroupier ODfluroksypyr - 225 g/l
metsulfuron metylowy – 9 g/l
0,67 l0,67 l1nd
WIOSNĄ, OD RUSZENIA WEGETACJI DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (RW-BBCH 21-29/30)
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityAgritox Turbo 750 SL
Agroxone Turbo 750 SL
ChwasTech Turbo 750 SL
Nutox Turbo 750 SL
Weed-Tox Turbo 750 SL
MCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndWyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdesty, rdestówka powojowata, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaAminopielik D Maxx 430 EC2,A-D – 376 g/l
dikamba – 54 g/l
1–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 8–25°C. Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż, tj. pod koniec fazy krzewienia (BBCH 28-29).
blekot pospolity, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest ptasi, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneAminopielik Super 464 SL2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaDicopur Top 464 SL
Tayson 464 SL
2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/l
1 l1 l1ndŚrodek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox 750 SL
Chwastox Professional 750 SL
MCPA – 750 g/l1 l1 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, tasznik pospolity, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tobołki polneChwastox 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Nowy Trio 390 SLMCPA – 200 g/l
mekoprop-P – 150 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Trio 540 SLmekoprop w postaci soli potasowej – 300 g/l
MCPA – 200 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Turbo 340 SL
ChwasTech Turbo 340 SL
MCPA 300 g/l
dikamba 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
ww + rumian polny, gorczyca polnaChwastox Turbo 340 SL
lub ChwasTech Turbo 340 SL
+ Chwastox MP 600 SL
MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ mekoprop-P – 600 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
ww + jasnot purpurowa, rdestówka powojowata, gorczyca polnaChwastox Turbo 340 SL
lub ChwasTech Turbo 340 SL
+ Ambasador 75 WG
MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
+ amidosulfuron – 750 g/l
2,5 l + 20 g2,5 l + 20 g1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityConcert SX 44 SGtifensulfuron metylowy – 400 g/kg
metsulfuron metylowy – 40 g/kg
150 g150 g1ndW przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń. Nie wykonywać zabiegów uprawowych po zastosowaniu środka. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie oraz na glebach bagnistych, bardzo lekkich glebach piaszczystych oraz glebach o pH powyżej 7,2.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyDicopur 600 SL2,A-D – 600 g/l0,8–1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityDiflanil 500 SC
Dina 500 SC
Premazor Sad 500 SC
Ukulele 500 SC
diflufenikan – 500 g/l0,18–0,3 l0,3 l1nd
miotła zbożowaFlash 069 EW
Foxtrot 069 EW
Norton 069 EW
Pumex 069 EW
Rumba 069 EW
fenoksaprop-P – 69 g/l1–1,2 l1,2 l1ndW celu obniżenia dawki środki stosować w mieszaninie w dawce 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha. Temperatura stosowania <28°C
miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polnyFoxtrot 069 EW
lub Flash 069 EW
lub Norton 069 EW
lub Pumex 069 EW
lub Rumba 069 EW
+ Nuance 75 WG
fenoksaprop-P – 69 g/l
+ tribenuron metylu 750 g/l
1–1,2 + 20 g1,2 + 20 g1nd
w celu podniesienia skutecznosci zwalczania chabra bławatka oraz lepszego zwalczania wiosną uciążliwych chwastów dwuliściennychHuzar 05 WG
+ Esteron 600 EC
jodosulfuron metylosodowy – 5 g/kg +
2,4-D - 600 g/l
200 g + 0,5 l200 g + 0,5 l1ndŚrodek odziałaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
gwiazdnica pospolita, mak polny, przetaczniki, rumian polny, rdest powojowaty, tobołki polne, tasznik pospolity, przytulia czepna, komosa biała, miotła zbożowa (w dawce 75 ml/ha); komosa biała, miotła zbożowa (w dawce 100 ml/ha)Huzar 100 ODjodosulfuron metylosodowy – 100 g/l75–100 ml100 ml1ndWyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. susza, niska wilgotność powietrza, wahania temperatury oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFurion 100 ODjodosulfuron metylosodowy – 100 g/l0,1 l0,1 l1ndŚrodek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha.
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneSekator 125 ODamidosulfuron – 100 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 25 g/l
0,15 l0,15 l1ndŚrodek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, mak polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolityNuher 75 WGchlorosulfuron 750 g/kg10–15 g15 g1ndNie stosować na glebach o pH wyższym niż 7,5 oraz gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, a także na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider D 750 SL
Premier D 750 SL
MCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneLider 300 SL
Premier 300 SL
MCPA – 300 g/l3 l3 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
Premier 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 l1
Premier 750 SLMCPA – 750 g/l1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI OD FAZY POCZĄTKU KRZEWIENIA DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA ZBÓŻ (BBCH 21-31)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty rumianowate (rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna)Chenkar 750 WG
Ergon 750 WG
Vima-Tifenmet
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
75 g75 g1ndNa odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.
Przytulia czepna i samosiewy rzepakuGalmet 20 SG
lub Primstar 20 SG
lub Superherb 20 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
20 g +
0,4–0,6 l
20 g + 0,6 l1nd
Wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC
Herbos 110 EC
Monarchi 110 EC
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l0,7 l0,7 l1ndWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wyczyniec polnyFenoxinn 110 EC
lub Herbos 110 EC
lub Monarchi 110 EC
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC
lub Herbistar 200 EC
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ fluroksypyr – 200 g/l
0,5 l + 0,4 l0,5 l + 0,4 l1ndWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
Fenoxinn 110 EC
lub Herbos 110 EC
lub Monarchi 110 EC
+ Tristar 50 SG
lub Triben Super 50 SG
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
0,5 l + 25 g0,5 l + 25 g1ndWarunki stosowania: temperatura powietrza <28 C i >30% wilgotności względnej.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHerkules 75 SG
Tytan 75 SG
tifensulfuron metylowy – 628 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,5 l/ha. Nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5, w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, poziewnik szorstkiLancet Plus 125 WGflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/kg
0,2 kg0,2 kg160Zaleca się stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,0 l/ha. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, oraz gdy minimalna temperatura w dniu za- biegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5ºC lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.Mover 75 WG
Nomad 75 WG
piroksysulam – 75 g/kg100–120 g120 g160Stosować łącznie z adiuwantem Atpolan Bio 80 EC (1 l/ha) lub Olstick 90 EC (1 l/ha). Temperatura stosowania: 5–25°C. Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny (przed kwitnieniem), fiołek trójbarwny (przed kwitnieniem), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTaraflorasulam – 25 g/kg
piroksysulam – 50 g/kg
aminopyralid – 50 g/kg
0,2 kg0,2 kg160TARA zaleca się stosować łącznie: TARA 0,2 kg/ha + np. Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha TARA 0,2 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,0 l/ ha.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 21-32)
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAgria 2,4 DeFlor-Aminopyralid 195 SEflorasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 l160W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL 2,0 l/ ha lub Moddus 250 EC 0,4 l/ha. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego stosować z siarczanem magnezu (jednowodny) 25% stężenia cieczy roboczej. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej. Temperatura stosowania: 5–25°C.
przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepakuAmbasador 75 WGamidosulfuron – 750 g/l20–40 g40 g1ndDo zwalczania uciążliwych chwastów: rdestu powojowego, maruny bezwonnej oraz rumianu polnego znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka. Można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
Ambasador 75 WG
+ Chwastox Turbo 340 SL
amidosulfuron – 750 g/l
+ MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
10–20 g
+ 2,5 l
20 g + 2,5 l1ndStosując mieszaninę z środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w jego etykiecie.
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stokłosa dachowa, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życica trwała, życica wielokwiatowa (w dawce 0,333 kg/ha)Atlantis Starmezosulfuron metylowy – 45 g/kg
tienkarbazon metylu – 22,5 g/kg
jodosulfuron metylosodowy – 9 g/kg
0,2–0,333 kg0,333 kg1ndŚrodek Atlantis Star stosować wyłącznie w mieszaninie ze adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
komosa biała, tobołki polneChwastox AS 600 ECMCPA – 600 g/l1–1,25 l1–1,25 l1ndWyższe z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silengo zachwaszczenia. Temperatura stosowania: 8–25°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityChwastox CF
Chwastox Complex 260 EW
Haksar Complex 260 EW
MCPA – 200 g/l
chlopyralid – 20 g/l
fluroksypyr – 40 g/l
2–3 l3 l
1nd
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox MP 600 SLmekoprop-P – 600 g/l2 l2 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku i tasznik pospolityChwastox MP 600 SL
+ Chwastox Turbo 340 SL
mekoprop-P – 600 g/l
+ MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
0,5 l + 1,5 l0,5 l + 1,5 l1ndStosując mieszaninę z środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w jego etykiecie.
chaber bławatek, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneDragon NT 450 WGflorasulam – 150 g/kg
aminopyralid – 300 g/kg
33 g33 g1ndTemperatuta stosowania: 5–25°C.
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneKantor Forte 195 SE
Kojot Forte 195 SE
Mustang Forte 195 SE
florasulam – 5 g/l
aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
1 l1 l160W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu można stosować łącznie z regulatorami wzrostu: Antywylegacz Płynny 675 SL (2 l/ ha) lub Moddus 250 EC (0,4 l/ha). W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego siarczan magnezu (jednowodny) 2,5% stężenia cieczy użytkowej. Temperatura stosowania: 5–25°C. Nie stosować, gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, rumian polny, gorczyca polna, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), wyka ptasiaMCPA Plus 340 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura powietrza nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny (w dawce 0,2 kg/ha), gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, owies głuchy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stokłosa płonna, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, życica trwała (w dawce 0,33 kg/ha)Monolith 11,25 WGpropoksykarbazon sodowy – 67,5 g/kg
mezosulfuron metylowy – 45 g/kg
0,2–0,33 kg0,33 kg1ndŚrodek Monolith 11,25 WG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower w dawce 1 l/ha.
bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoczyga pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie,
przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Saracen Delta 550 SCdiflufenikan – 500 g/l
florasulam – 50 g/l
100 ml100 ml1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby (np. bronowanie) 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr - 333 g/l0,54 l0,54 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku, rumian polny, gorczyca polna, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, rdest plamisty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), wyka ptasiaWeedox Plus 340 SL*MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2,5 l2,5 l1ndNie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*30.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dlaunieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest plamistyTomahawk 200 ECfluoksypyr – 200 g/l0,9 l0,9 l1nd
chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny,maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneQuelexflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneSekator Plus2,4-D 2-EHE - 433 g/l
amidosulfuron w formie soli sodowej - 25 g/l
jodosulfuron metylosodowy - 6,25 g/l
0,6 l0,6 l1ndŚrodek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +5°C i nie przekracza + 25°C
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, (bezwonna), miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneRexadeflorasulam - 100 g/kg
halauksyfen metylu - Arylex TM - 104,2 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np.: zawierającymi estryfikowany olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów.
ww + dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, niezapominajka polna, owies głuchy, przetacznik bluszczowy50 g +
adiuwant
50 g +
adiuwant
1nd#rowspan#
bodziszki, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonnaCorelloflorasulam - 14,2 g/kg
piroksysulam - 79,8 g/kg
170 g170 g1ndŚrodek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami (np.: Atpolan Bio 80 EC / Olbras 88 EC / Actirob 842 EC 1 l/ha
mak polny, owies głuchy, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, życica wielokwiatowa (rośliny z nasion), życica trwała (rośliny z nasion)265 g265 g1nd#rowspan#
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY TRZECIEGO KOLANKA (BBCH 21-33)
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Moc 60 SG
Chwastox Uniwersalny 60 SG
Medalista 60 SG
MCPA – 600 g/kg1 – 1,25 kg1,25 kg1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD FAZY GDY WIDOCZNE SĄ 2 ROZKRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY TRZECIEGO KOLANKA (BBCH 22-33)
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polnyFantom 069 EWfenoksaprop-P etylu – 69 g/l1–1,2 l1,2 l1ndTemperatura stosowania: <28°C. Zalecane opryskiwanie drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5–3,5 atm.
bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowaFantom 069 EW
+ Sekator 125 OD
fenoksaprop-P etylu – 69 g/l
+ jodosulfuron metylosodowy – 25 g/l
amidosulfuron – 100 g/l
1,2 l + 0,15 l1,2 l + 0,15 l1ndTemperatura stosowania: <28°C. Zalecane opryskiwanie drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5–3,5 atm.
miotła zbożowaFenoksaprop 069 EW Hermes 069 EWfenoksaprop-p-etylu - 69 g/l1 l1 l1nd
WIOSNĄ, OD RUSZENIA WEGETACJI, DO PEŁNI FAZY KRZEWIENIA (BBCH RW-25/26)
miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneAttribut 70 SGpropoksykarbazon sodu – 700 g/kg60 g60 g1ndPo zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość i jakość plonu. Nie stosować w mieszaninie ze środkami przeciwdziałającymi wyleganiu.
perz właściwy100 g
100 g
1
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polnyDesperado 500 SC
Dicurex Flo 500 SC*
Lentipur Flo 500 SC
chlorotoluron – 500 g/l3 l3 l1ndWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
*20.05.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa białaTolurex 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2–2,5 l2,5 l1ndWyższą z dawek stosować podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu. Nie stosować na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się. Temperatura stosowania: <20°C.
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolityToluron 700 SCchlorotoluron – 700 g/l1,4 – 1,75 l1,75 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów jesienią (BBCH 12-13) lub wiosną (RW-BBCH 25).
WIOSNĄ, OD RUSZENIA WEGETACJI, DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH RW-30)
owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polnyAtlantis 12 ODjodosulfuron metylosodowy – 2 g/l
mezosulfuron metylowy – 10 g/l
0,9–1,2 l1,2 l1ndW przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne0,45–0,6 l0,6 l1ndW przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych, które przemijają najdalej po 3 tygodniach i które nie wpływają ujemnie na plon i jego parametry.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna niezapominajka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChlorsulfuron 75 WG
Suflen 75 WG
Tacyt 75 WG
chlorosulfuron – 750 g/kg10 g10 g1ndNie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek.
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepnaFlurostar 200 EC
GalGone EC
fluroksypyr – 200 g/l0,75–1 l1 l1ndNie stosować środka w temperaturze <8°C oraz gdy w ciągu 5 dni po zabiegu temperatura może spadać poniżej 8°C.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityGolden Triben 750 WG
Granstar 75 WG
tribenuron metylowy – 789 g/l20–25 g25 g1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Wyższą z dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. Stosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC 0,05%.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polnaNaxel 75 WG
Nuance 75 WG
tribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1ndMożna stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha (zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytulii czepnej).
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa i owies głuchyNaxel 75 WG
lub Nuance 75 WG
+ Foxtrot 069 EW
tribenuron metylowy – 750 g/kg
+ fenoksaprop-P – 69 g/l
20 g + 1 l20 g + 1 l1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Toto 75 SGtifensulfuron metylowy – 682 g/kg
metsulfuron metylowy – 68 g/kg
70–90 g90 g1ndWiększą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przetaczników oraz do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej zaawansowanej fazie rozwojowej. Można stosować z dodatkiem adiuwanta Asystent 90 EC w dawce 0,1 l/ha. Środka nie stosować na glebach lekkich o pH wyższym niż 7,5 oraz łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI ROŚLINY UPRAWNEJ DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA ZBÓŻ (BBCH RW-32)
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*
Nylon 75 WG*
sulfosulfuron – 750 g/kg13,3–26,5 g26,5 g1ndStosować w mieszaninie z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, chaber bławatek, rumianek pospolity, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, mak polny, rdest ptasi, gwiazdnica pospolita, tobołki polneAxial Komplett
Axial One 50 EC
pinoksaden – 45 g/l
florasulam – 5 g/l
1–1,3 l1,3 l1ndWyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku silnej presji chwastów dwuliściennych oraz w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów.
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneBron 500 SG
Granstar SX 50 SG
Triben X 500 SG
Trimmer 50 SG
tribenuron metylowy – 50 %30–35 g35 g1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,6 l/ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha)Dicolen 200 EC
Fluroherb 200 EC
Galaper 200 EC
Herbistar 200 EC
Tiron 200 EC
fluroksypyr – 200 g/l0,6–1 l1 l121Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneDicolen 200 EC
lub Fluroherb 200 EC
lub Galaper 200 EC
lub Herbistar 200 EC
lub Tiron 200 EC
+ Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG
fluroksypyr – 200 g/l
+ metsulfuron metylowy – 200 g/kg
0,25–0,6 l +
20 g
0,6 l + 20 g121Środek najlepiej działa w temperaturze 15–20°C . W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
OD FAZY 2 ROZKRZEWIEŃ DO FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 22-30)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdest powojowy, tasznik pospolityFinish SX 40 SGtifensulfuron metylowy – 333 g/kg
metsulfuron metylowy – 67 g/kg
60–75 g75 g1ndŚrodek stosować z adiuwanetm Trend 90 EC 0,05% (50 ml na 100 l wody).
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY GDY WIDOCZNE SĄ 3 ROZKRZEWIENIA DO POCZĄTKU FAZY KOŃCA KRZEWIENIA (BBCH 23-28)
kompleksowe zwalczanie rocznych chwastów dwuliściennych oraz rozszerzenie spektrum zwalczanych chwastówClayton El Nino
lub Flufenik 500 SC
lub Legato 500 SC
lub Stakato 500 SC
lub Talos 500 SC
+ Aminopielik Super 464 SL
diflufenikan – 500 g/l
+ 2,4-D – 344 g/l
dikamba – 120 g/
0,1 l + 1 l0,1 l + 1 l1ndŚrodki w dawce 0,1 l/ha nie zwalczają miotły zbożowej.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY
KRZEWIENIA DO FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 23-30)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneOpal 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2,5 l2,5 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów BBCH 13-29 lub BBCH 23-30. Nie stosować w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin zabiegu)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneZłotosar 500 SCchlorotoluron – 500 g/l2,5 l2,5 l1ndStosowanie wiosenne lub jesienne.
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 23-31)
#colspan#
bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneHuzar Active Plus2,4-D w postaci estru – 300 g/l
jodosulfuron metylosodowy – 10 g/l
tienkarbazon metylowy – 7,5 g
1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 5–25°C.
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD FAZY 3 ROZKRZEWIEŃ DO KOŃCA FAZY TRZECIEGO KOLANKA (BBCH 23-33)
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgritox 500 SLMCPA – 500 g/l1,5 l1,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C. Temperatura stosowania: 10–25°C.
miotła zbożowa (pojedynczo); gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne (w mieszaninie)Fenuxar 69 EWfenoksaprop-P-etylu - 69 g/l1 l - 1,2 l1,2 l1ndW celu jednoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Fenuxar 69 EW w mieszaninie ze środkiem Ambasador 75 WG w dawce: Fenuxar 69 EW 1,2 l/ha + Ambasador 75 WG 20 g/ha
WIOSNĄ, OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO FAZY CAŁKOWICIE
ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 20-39)
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*
lub Nylon 75 WG*
+ Atpolan 80 EC
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ olej SN 76%
13,3–26,5 g +
1,5 l
26,5 g + 1,5 l1ndW warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej. Nie stosować łącznie z nawozami azotowymi. Temperatura stosowania: 10–25°C.
*04.06.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*
lub Nylon 75 WG*
+ Chwastox Extra 300 SL
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ MCPA – 300 g/l
13,3–20 g +
1,5 l
20 g + 1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stokłosa żytnia, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneApyros 75 WG*
lub Nylon 75 WG*
+ Mustang 306 SE
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ florasulam – 6,25 g/l
2,4-D – 300 g/l
13,3 g +
0,4–0,6 g
13,3 g + 0,6 g1nd
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolityApyros 75 WG*
+ Starane 250 EC
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ fluroksypyr – 250 g/l
13,3 –20 g +
0,4 l
20 g + 0,4 l1nd
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolityApyros 75 WG
+ Granstar 75 WG
sulfosulfuron – 750 g/kg
+ tribenuron metylowy – 500 g/kg
13,3 – 20 g +
15 g
20 g + 15 g1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD
MOMENTU GDY WIDOCZNE JEST PIĄTE ROZKRZEWIENIE DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA Z ŹDŹBŁO (BBCH 25-30)
bniec biały, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolityGradio 74,4 SG
Granstar Power 74,4 SG
mekoprop-p – 734 g/kg
tribenuron metylowy – 10 g/kg
0,8–1 kg1 kg1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Preparat stosować z adiuwantem Trend 90 EC 0,05% w dawce 50 ml na 100 l wody).
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD
MOMENTU GDY WIDOCZNE JEST PIĄTE ROZKRZEWIENIE DO KOŃCA FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 25-32)
gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaFaraon 75 WG
Grodyl 75 WG
amidosulfuron – 750 g/kg20–40 g40 g1ndŚrodek można stosować wczesną wio sną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju oraz gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza).stosować wyższą z zalecanych dawek.
bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneTamigan S 250 ECfluroksypyr – 250 g/l0,6–0,8 l0,8 l1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD FAZY
5 ROZKRZEWIEŃ DO KOŃCA FAZY TRZECIEGO KOLANKA (BBCH 25-33)
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolityComa 20 WG
Pike 20 WG
Winnetou 20 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg30 g30 g1ndW zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkami w mieszaninach.
ww. chwasty + bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowyComa 20 WG
Pike 20 WG
Winnetou 20 WG
+ Aurora 40 WG
metsulfuron metylowy – 200 g/kg
+ karfentrazon etylu – 400 g/kg
20 g + 50 g20 g + 50g1nd#rowspan#
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD MOMENTU GDY WIDOCZNYCH JEST 6 ROZKRZEWIEŃ
DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 26-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 40 g/ ha); chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity (w dawce 30 g/ha)Draco 50 SG
Toraya 50 SG
Triben Super 50 SG
Tristar 50 SG
tribenuron metylowy – 500 g/kg30–40 g40 g1ndW przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha. Nie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
Zwiększenie skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)Draco 50 SG
lub Toraya 50 SG
lub Triben Super 50 SG
lub Tristar 50 SG
+ Galaper 200 EC lub Fluroherb 200 EC lub Herbistar 200 EC
tribenuron metylowy – 500 g/kg
+ fluroksypyr – 200 g/l
25 g + 0,35 l25 g + 0,35 l1ndNie stosować łącznie z nawozami dolistnymi. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polneHexypyr 200 ECfluoksypyr - 200 g/l0,6 - 1,0 l1 l121
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, OD FAZY KOŃCA KRZEWIENIA DO POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH RW-29/30)
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polneHelgran 75 WG
Helmstar 75 WG
Helm Tribi 75 WG
Pleban 75 WG
Ranga 75 WG
Tribex 75 WG
tribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha) lub Silwett (0,1 l/ha).
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, mak polny, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolityToscana 75 WGtribenuron metylowy – 750 g/kg20 g20 g1nd
WIOSNĄ, PO RUSZENIU WEGETACJI, DO POCZĄTKU FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 31-37)
gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasiaAloksypyr 250 EC
Saroksypyr 250 EC
fluroksypyr – 250 g/l0,5 – 0,8 l0,8 l1ndTemperatura stosowania: >8°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, tasznik pospolityFluroxane 200 EC
Galarane 200 EC
Helm-Flurox 200 EC
Scalar 200 EC
Wikary 200 EC
fluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndW trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna nie powinna być niższa niż 8°C. Temperatura stosowania: 12–25°C.
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFluroxane 200 EC
lub Galarane 200 EC
lub Helm-Flurox 200 EC
lub Scalar 200 EC
lub Wikary 200 EC
+ Helm Tribi 75 WG
fluroksypyr – 200 g/l
+ tribenuron metylowy – 750 g/kg
0,5 l + 0,015 kg0,5 l + 0,015 kg1nd
bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneFluroxane 200 EC
lub Galarane 200 EC
lub Helm-Flurox 200 EC
lub Scalar 200 EC
lub Wikary 200 EC
+ Chwastox Extra 300 SL
fluroksypyr – 200 g/l
+ MCPA – 300 g/l
0,7 l + 1,5 l0,7 l + 1,5 l1nd
tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, iglica pospolitaFluxyr 200 ECfluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndŚrodek przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest plamistyJackdaw 200 EC
Stamigan 200 EC
fluroksypyr-meptyl – 200 g/l0,6–1 l1 l1ndJeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek.
WIOSNĄ, OD FAZY PIERWSZEGO KOLANKA
DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 31-39)
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolityAdentis
Corida
Animus
tribenuron metylowy – 750 g/kg20–25 g25 g130Temperatura stosowania: 7–25 °C.
przytulia czepnaTomigan Forte 102,5 SEfluroksypyr – 100 g/l
florasulam – 2,5 g/l
1,25–1,5 l1,5 l1ndW trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 5°C. Nie stosować na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
tobołki polneEmceeMCPA - 750 g/l1 l1 l1ndOpryskiwać chwasty w początkowych etapach rozwoju (maksymalna wysokość 20-30 cm).
WIOSNĄ, PO ROZPOCZĘCIU WEGETACJI, DO FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH RW-37)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (do fazy 5 okółków), rumian polny, tasznik pospolityAneks SX 50 SG
Rubin SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 400 g/kg
tribenuron metylowy 100 – g/kg
120–150 g150 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
miotła zbożowaAron 50 EC
Axial 50 EC
Fraxial 50 EC
Pinoxy 50 EC
pinoksaden – 50 g/l0,6–0,9 l0,9 l1ndNie zaleca się stosowania herbicydu w mieszaninie z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
wyczyniec polny0,9–1,2 l1,2 l1
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy 3 okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneCalibre SX 50 SG
Pragma SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 333 g/kg
tribenuron metylowy – 167 g/kg
48–60 g60 g1ndW celu zwiększenia skuteczności środka stosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry. Nie stosować z nawozami nalistnymi.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneGranstar Ultra SX 50 SG
Picaro SX 50 SG
tifensulfuron metylowy – 25 %
tribenuron metylowy – 25 %
blekot pospolity, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, stulicha psia, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyPlatform 61,5 SGkarfentrazon etylowy – 15 g/kg
mekoprop-P – 600 g/kg
0,6–1 kg1 kg1ndŚrodek przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, szczególnie przytulii czepnej i komosy białej.
OD FAZY DRUGIEGO KOLANKA DO FAZY LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 32-37)
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polneAlladyn 71,4 WGtritosulfuron – 714 g/kg0,07 kg0,07 kg1nd
połączenie podnosi skuteczność zwalczania następujących chwastów: rumianu polnego, tasznika pospolitego, przytulii czepnej, rumianku pospolitego, maku polnego, rdestu powojowego, stulichy psiej, dymnicy pospolitej, niezapominajki polnej, fiołka polnego, przetaczników i rdestu ptasiegoAlladyn 71,4 WG
+ Starane 250 EC
tritosulfuron – 714 g/kg
+ fluroksypyr – 250 g/l
0,05 kg +
0,3–0,4 l
0,05 kg + 0,4 l1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Dash HC (1 l/ha).
W FAZIE DOJRZAŁOŚCI WOSKOWEJ ZIARNA, GDY WILGOTNOŚĆ ZIARNA WYNOSI 20-30%, TJ. NA 10-14 DNI PRZED PRZEWIDYWANYM ZBIOREM; ŚCIERNISKO
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem; w momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kontem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. Nie stosować w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej - można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
A. zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
B. po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Agrosar 360 SL
Glifoherb 360 SL
Glifocyd 360 SL
Glifopol 360 SL
glifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
1nd
Ardee Super 360 SL
Barclay Barbarian Super 360 SL
Barclay Gallup Super 360 SL
Gallup Premium 360
Gallup Special 360
Gallup TF 360
Gyfoflash Super 360 SL
Huragan Nowy 360 SL
Klinik Up 360 SL
Klinik Up Trans 360 SL
Klinik Max 360 SL**
Klean G
Koyote 360 SL
Master Gly
Monosate Gly
Sniper SL
Tartan Super 360 SL
A. 3-4* l
B. 3-4 l
4 l
4 l
114* 3 l w 100-150 l wody; 4 l w 200-300 l wody
**Stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5 kg/ha
Atut Bis 360 SL
Glifostar 360 SL*
Marker 360 SL
Kosmik 360 SL
Taifun 360 SL
Zevio
glifosat – 360 g/lA. 3 l
B. 3–4 l
3
4 l
1nd*Można stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5 kg/ha.
Boom Efekt 360 SL
Dominator Clean 360 SL
Landmaster Clean 360 SL
Rosate Clean 360 SL
A. 3–4 l
B. 4–5 l
4 l
5 l
17
Bros zwalcza chwasty i korzenie glifosat 360 SLA. 3*–4 l
B. 3*–4 l
4 l
4 l
110*Stosować w połączeniu z siarczanem amonu w dawce 5kg/ha
Dominator Green 360 SLA. 3–4 l*
B. 3–4 l*
4 l
4 l
110-14 (desykacja)* 3 l w 100–150 l wody; 4 l w 200–300 l wody; można stosować z siarczanem amonowym w dawce 5 kg/ha.
Klinik 360 SLA. 3*–4 l
B. 3*–4 l
4 l
4 l
114
Pilaround 360 SLglifosat – 360 g/lA. 4 l
B. 4 l
4 l
4 l
1nd
Agenor 450 SLglifosat – 450 g/lA. 3,2 l
B. 4 l
3,2 l
4 l
173,2 l – zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór; 4 l – desykacja
Cordian 450 SL
Helosate Plus 450 SL
A. 3,2–4 l*
B. 4 l
3,2–4 l*
4 l
1
Barclay Barbarian Xtra 450 SL
Barclay Gallup Xtra 450 SL
Glyphoflash Xtra 450 SL
Trustee Xtra 450 SL
A. 2,4–3,2 l*
B. 2,4–3,2 l
3,2 l
3,2 l
114* 2,4 l w 100–150 l wody; 3,2 l w 200–300 l wody.
Envision 450 SLA. 2,5–3,2 l
B. 2,5 – 5 l
3,2 l
5 l
110
Roundup TransEnergy 450 SLA. 1,5–3,2 l
B. 2 –5 l
3,2 l
5 l
110Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.
Dominator HL 480 SLglifosat – 480 g/lA. 2,25–3 l
B. 2,25–3 l
3 l
3 l
110* 2,25 l w 100–150 l wody; 3 l w 200–300 l wody.
Roundup Flex 480A. 1–3 l
B. 2 – 3 l
3 l
3 l
17
Trustee Hi-Aktiv SLglifosat – 490 g/lA. 2,2–2,9 l
B. 2,9 – 3,7 l
2,9 l
3,7 l
1nd* 2,2 l w 100–150 l wody; 2,9 l w 200–300 l wody.