ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie Karencja (dni)Uwagi
OD POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 30-31)
Progi ekonomicznej szkodliwości : Łamliwość źdźbła zbóż i traw - 20-30%, Mączniak prawdziwy zbóż i traw: *w fazie krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia; *w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAntero
Atropos 500 EC
Virta 500 EC
prochloraz – 500 g/l0,9 l0,9 l135Stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy 2 kolanka (BBCH 30-32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30-32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawBansuri
Fraxer
Murena
Prochlorus
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawCeando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1–1,5 l1–1,5 l2 (21dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawCorrib ECprochloraz - 300 g/l
epoksykonazol – 75 g/l
1,4 l1,4 l1ndŚredni poziom zwalczania. Stosować w początkowej fazie wzrostu żdźbła - strzelanie w źdźbło (BBCH 30-32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawBumper Super 490 EC*
Buffer 490 EC*
Posse Plus 490 EC*
Roosky 490 EC*
prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
1 l1 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Łamliwość źdźbła zbóż i trawEyetak 450 EC
Proplex 450 EC
Proton 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135
Łamliwość źdźbła zbóż i trawJuwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Łamliwość źdźbła zbóż i trawSecardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 –2 l1,33–2 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawTrack 300 SC + Flexity 300 SCboskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
+ metrafenon – 300 g/l
1–1,2 l + 0,3 l1,2 l + 0,3 l235Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 29–32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawVentur 300 SC + Flexity 300 SCboskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
+ metrafenon – 300 g/l
1–1,2 l + 0,3 l1,2 l+ 0,3 l235Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 29–32).
Septorioza paskowana liściAbringo 500 SC*
Polonil 500 SC*
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (15 dni – Abringo; 14 dni – Polonil)65Środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza paskowana liściBansuri
Fraxer
Murena
Prochlorus
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
Septorioza paskowana liściBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 - 69).
Septorioza paskowana liściMirror 500 SC
Phoenix 500 SC
folpet 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)42Stosować od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Septorioza paskowana liściSinconil 500 SC*chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (7 dni)-Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy poprzedzającej fazę dojrzałości wodnistej ziarna (BBCH 30-71). Najlepszy efekt uzyskuje się po zastosowaniu środka pomiędzy fazą 3. kolanka a fazą liścia flagowego pszenicy (BBCH 33-39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniCapalo 337,5 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
metrafenon – 75 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniCeando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniJuwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniSecardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33–2 l1,33–2 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i trawAmon 450 EC**
Mirage 450 EC
Princess 450 EC**
Prolaz 450 EC**
Promax 450 EC
Proszek 450 EC**
Spector 450 EC
Quern 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
*28.02.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniInput 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g /l
protiokonazol – 160 g/l
0,75 l lub 1 l0,75 l lub 1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31) lub w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego (BBCH 31–37).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l1,5 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniBajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Toben 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyAtak 450 EC
Kloraz 450 EC
Medallon 450 EC**
Mondatak 450 EC
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
Posse 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
*08.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**08.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyParys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Środek stosować wiosną, zapobiegawczo lun natychmist po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku zrostu źdźbła do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyCapalo 337,5 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
metrafenon – 75 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyHelmtop 500 SCtiofanat metylu – 500 g/l1,4 l1,4 l142Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liści pszenicyAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować w okresie wegetacji – od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31).
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liści pszenicyBiromil 75 WG
Unix 75 WG
Vangard 75 WG
cyprodynil – 750 g/kg0,7–1 kg1 kg142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóżBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina – 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Śrdoek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

OD KOŃCA FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 29-59)

Progi ekonomicznej szkodliwości : Mączniak prawdziwy - pierwsze objawy na liściu flagowym, podflagowym, lub kłosie (5-10% ocenianych źdźbeł); rdza brunatna, rdza żółta - pierwsze objawy na liściu flagowym lub podflagowym). Septorioza paskowana liści pszenicy - 5-10% porażonej powerzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami. Septorioza plew (objawy na liściach): a) w fazie początku kłoszenia - 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami; b) w fazie pełni kłoszenia - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewKomilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250
Strobin 250-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAltan 750 EC
+ Bumper Super 490 EC*
fenpropidyna – 750 g/l
+ prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
0,6 l + 1 l0,6 l + 1 l142Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAreva 200 EC
Avella 200 EC
pentiopyrad – 200 g/l1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAreva 200 EC
+ Orius Extra 250 EW
pentiopyrad – 200 g/l
+ tebukonazol 250 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAreva 200 EC
+ Soprano 125 SC
pentiopyrad – 200 g/l
+ epoksykonazol 125 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewArtea 330 EC*propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,5 l0,5 l140Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewArtea 330 EC*
+ Amistar 250 SC
propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
+ azoksystrobina 250 g/l
0,4 l + 0,6 l0,4 l + 0,6 l140Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewArtea 330 EC*
+ Olympus 480 SC**
propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
+chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 180 g/l
0,4 l + 1,75–2 l0,4 l + 2 l140Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAscom 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAstar 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAzarius-Pro 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAzoguard AZT 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAzotrobin 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewConclude AZT 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDobromir 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDobromir Super 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDobromir Top 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewGlobaztar AZT 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewJay 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewKask 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMirador 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewStarami 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewZakeo 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewZaftra AZT 250 SC + Artea 330 EC*azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAtleta 480 SC*
Zakeo Opti*
chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewchlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAtleta 480 SC **
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1,75–2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewZakeo Opti**
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1,75–2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8–1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewBoogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l
protiokonazol – 100 g/l
biksafen – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewBounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Stosować od początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego BBCH 30–39 (w tej fazie nie zwalcza septoriozy plew i rdzy brunatnej) lub od fazy początku kłoszenia do początku kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewCapalo 337,5 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
metrafenon – 75 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewClayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Stosować od początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia flagowego BBCH 30–39 (w tej fazie nie zwalcza septoriozy plew i rdzy brunatnej) lub od fazy początku kłoszenia do początku kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewComet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy plew. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDąb 250 EW
Domnic 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDedal 497 SC
Duo 497 SC
Dubler Mega 497
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Durato Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tadem 497 SC
Tionat 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
epoksykonazol – 187 g/l
0,6 l0,6 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDelaro 325 SCprotiokonazol– 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDiskobol 480 SC**chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDiskobol 480 SC**
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1,75–2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewDuett Star 334 SEfenpropimorf 250 g/l
epoksykonazol 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewEpoksy 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21 – 28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewEpoksy 125 SC
+ Riza 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l +0,5 l2 (21 – 28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewEpoksy 125 SC
+ Sparta 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l +0,5 l2 (21 – 28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewFalcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksomina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewFandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewFentop 750 EC**
+ Bumper Super 490* EC
fenpropidyna – 750 g/l
+ prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
0,6 l + 1 l0,6 l + 1 l142Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**01.02.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewFezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewFurtado 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewHajduk 250 EWtebukonazol – 250 g/l0,75–1,25 l1,25 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści i septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAgria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek zwalcza rdzę brunatną tylko w mieszaninie z preparatem Zamir 400 EW. Stosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewAgria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
+ Zamir 400 EW
proquinazid – 200 g/l
+ prochloraz - 267 g/l
tebukonazol - 133 g/l
0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek zwalcza rdzę brunatną tylko w mieszaninie z preparatem Zamir 400 EW. Stosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewHelicur 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewHuttonprotiokonazol – 100 g/l
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 100 g/l
0,8 – 1 l*0,8 – 1 l*135Środek stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
* Brunatna plamistość liści zwalczana w dawce 1 l/ha, pozostałe choroby w dawce 0,8 l/ha.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewInput 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g /l
protiokonazol – 160 g/l
1 l1 l135Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewJuwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewKOSA 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewLerak 200 ECazoksystrobina – 75 g/l
tebukonazol – 125 g/l
1,5–2 l2 l1ndStosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l lub 1,5–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMenara 410 EC*propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 160 g/l
0,5 l0,5 l142Stosować od 1. kolanka do końca kłoszenia (BBCH 31-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMenara 410 EC*
+ Amistar 250 SC
propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 160 g/l
+ azoksystrobina – 250 g/l
0,4 l + 0,6 l0,4 l + 0,6 l142Stosować od 1. kolanka do końca kłoszenia (BBCH 31-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMenara 410 EC*
+ Olympus 480 SC**
propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 160 g/l
+ chlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina - 80 g/l
0,4 l + 1,5–1,8 l0,4 l + 1,8 l142Stosować od 1. kolanka do końca kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05..2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMirador Forte 160 ECazoksystrobina – 60 g/l
tebukonazol – 100 g/l
1,75 l1,75 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewMystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewOlympus 480 SC*chlorotonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewOlympus 480 SC*
+ Artea 330 EC**
chlorotonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1,75–2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol – 300 g/l
0,33-0,65 l0,65 l2 (14dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmist po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewJade
Prosaro 250 EC
Profuso
Protefin
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21-28 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
+ Sparta 250 EW lub Riza 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l +0,5 l2 (21–28 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewRegalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewRiza 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewSecardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l epoksykonazol – 62,5 g/l1,33 –2 l1,33–2 l2 (21 dni)35Środek stosować zod początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewBajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Toben 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewSeguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od po- czątku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewSoligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,7–1 l1 l135Środek zwalcza rdzę źdźbłową zbóż oraz fuzariozę liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewSparta 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewSwing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–69).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTango Starfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTarcza Łan 250 EW
Tebkin 250 EW
Tebusha 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTarcza Łan Extra 250 EWtebukonazol – 250 g/l0,75–1,25 l1,25 l1ndŚrodek nie zwalcza septorioz. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTebu 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTern Premium 575 EC*
Tilt Turbo 575 EC*
Zenit 575 EC*
fenpropidyna – 450 g/l
propikonazol – 125 g/l
0,8–1 l1 l142Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTrion 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewTroja 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewVareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndStosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,25–1,5 l *1,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69). 1) *Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew 1,25 l/ha; brunatna plamistość, septorioza liści 1,5 l/ha.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liści, septorioza plewZantara 216 ECtebukonazol – 166 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69). 1) Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew 1,25 l/ha; brunatna plamistość, septorioza liści 1,5 l/ha. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – BBCH 59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liści, septorioza plewKloraz 450 EC*
Medallon 450 EC**
Mondatak 450 EC
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
Posse 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*08.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**08.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liści, septorioza plewAylora 350 SC*
Travis 350 SC*
Treoris 350 SC*
pentiopirad – 100 g/l
chlorotalonil – 250 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściAfrodyta 250 SC
Florian 250 SC
Klemens 250 SC
Robin 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (ligula) ostatniego liścia) (BBCH 31-39).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściArbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściAzoksar 250 SC
Starjet 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściAzoksar 250 SC
Starjet 250 SC
+ Tarcza Łan Extra 250 EW
azoksystrobina – 250 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,6 l + 0,8 l0,6 l + 0,8 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściBell 300 SC
Track 300 SC
Ventur 300 SC
boskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
1,2–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kło- szenia (BBCH 29–55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściBell 300 SC
Track 300 SC
Ventur 300 SC
+ Flexity 300 SC
boskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
+ metrafenon – 300 g/l
1–1,2 l + 0,3 l1,2 l + 0,3 l2 (21 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29–55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściEminent Star 312 SE*chlorotalonil – 250 g/l
tetrakonazol – 625 g/l
1,8–2 l2 l1ndStosować od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 40–65).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściFezan Plus 226 SC*chlorotalonil – 166 g/l
tebukonazol – 60 g/l
3 l3 l2 (14 dni)35Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30–39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściHarviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l
fluksapyroksad – 75 g/l
0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściLibraxfluksapyroksad – 6,25 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściLotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l
fenpropidyna – 100 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściPerseo*azoksystrobina – 68 g/l
chlorotalonil – 233 g/l
3 l3 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączni ka prawdziwego zbóż i traw oraz brunatnej plamistości liści pszenicy. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy septorioza paskowana liściVictosar 250 EWtebukonazol – 250 g/l0,75–1,25 l1,25 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fzy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółtaKeyprocyprokonazol – 100 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek ogranicza występowanie łamliwosci zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewAres 250 EC*propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoziozy plew.Środek stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewAmbrossio 500 SC
Bukat 500 SC
Zizan 500 SC
tebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33–59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33–41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewAmbrossio 500 SC
Bukat 500 SC
Zizan 500 SC
+ Porter 250 EC lub Dafne 250 EC
tebukonazol – 500 g/l
+ difenokonazol – 250 g/l
0,4 l + 0,3 l0,4 l + 0,3 l2 (21 dni)67Środek stosować od fazy 3. kolanka do połowy fazy kłoszenia (BBCH 33–55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewAmbrossio 500 SC
Bukat 500 SC
Zizan 500 SC +
Propico 250 EC*
lub Joga 250 EC*
lub Weto 250 EC*
lub Ares 250 EC*
tebukonazol – 500 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
0,25 l + 0,5 l0,25 l + 0,5 l2 (21 dni)67Środek stosować od fazy 3. kolanka do połowy fazy kłoszenia (BBCH 33–55).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBalear 720 SC
Guliver Max 720 SC
chlorotalonil – 720 g/l1–1,4 l1,4 l2 (7 dni)35Środek stosować od początku rozwoju liścia flagowego do rozpoczęcia fazy rozwoju ziarniaków (BBCH 37–70).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBarclay Bolt XL EC*
Barclay Propizole EC*
Mondapropico EC*
Propicoflash EC*
Trapinazol 250 EC*
propikonazol 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBlizzard Xtra 280 SCazoksystrobina – 200 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,8–1 l1 l2 (28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBrasifun 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBumper 250 EC*
Fender 250 EC*
Jetzone 250 EC*
Vima-Propikonazol*
propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBumper Super 490 EC*
Buffer 490 EC*
Posse Plus 490 EC*
Roosky 490 EC*
prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
1 l1 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewBuzz Ultra DFtebukonazol – 750 g/kg0,33 kg0,33 kg1-Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew, wykazuje średni pozio skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej lisci. Środek zastosować od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewCeando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewConclude SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy 1. kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewCortez 125 SC
Ksykon 125 SC
Safir 125 SC
Soprano 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewDafne 250 EC
ILA 250 EC
Porter 250 EC
difenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l2 (14 dni)61Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1–2 razy w sezonie, w odstępnie co 14–21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewDafne 250 EC
ILA 250 EC
Porter 250 EC
+ Bukat 500 SC
lub Ambrossio 500 SC
lub Zizan 500 SC
difenokonazol – 250 g/l
+ tebukonazol – 500 g/l
0,3 l + 0,4 l0,3 l + 0,4 l2 (14 dni)6161Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trze- ciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1–2 razy w sezonie, w odstępnie co 14–21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewDafne 250 EC
ILA 250 EC
Porter 250 EC
+ Propico 250 EC*
lub Joga 250 EC*
lub Weto 250 EC*
lub Ares 250 EC*
difenokonazol – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
0,3 l + 0,5 l0,3 l + 0,5 l2 (14 dni)61Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1–2 razy w sezonie, w odstępnie co 14–21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewFundand 450 SC
Kier 450 SC
Mollis 450 SC
azoksystrobina – 200 g/l
difenokonazol – 125 g/l
tebukonazol – 125 g/l
0,9 – 1 l0,9 – 1 l2 (21 dni)61Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego. Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewGigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1,0 l1,0 l2 (14 dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewGlobaztar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewHarcer 425 ECdifenokonazol – 100 g/l
propikonazol – 100 g/l
tebukonazol – 225 g/l
1 l1 l161Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy liścia flagowego – liść flagowy całkowicie rozwinięty (BBCH 31-39) lub od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczna nabrzmiała pochwa liściowa liścia flagowego, do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 43-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewILA 250 ECdifenokonazol – 250 g/l0,6 l0,6 l2 (14 dni)61Środek stosować od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewILA 250 EC
+ Propico 250 EC
lub Joga 250 EC *
lub Weto 250 EC*
lub Ares 250 EC*
difenokonazol – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
0,3 l + 0,5 l0,3 l + 0,5 l2 (14 dni)61Środek stosować od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewAskalon 125 SC
Favosar 125 SC
Impact 125 SC
flutriafol – 125 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewJoga 250 EC*propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewKsykon 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewMegystoizopirazam – 125 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewOptan 183 SEpiraklostrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,5 l1,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewOrius Extra 250 EW
PPatronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewPerseo*azoksystrobina – 68 g/l
chlorotalonil – 233 g/l
3 l3 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóz i traw oraz septoriozy plew. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewPropico 250 EC*propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewSparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndŚredni poziom zwalczania septorioz. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewTenore 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewWeto 250 EC*propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy plew. Stosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewYo-yo
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwlaczania septoriozy plew. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewZamir 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewZizan 500 SCtebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l135Środek stosować od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewZizan 500 SC
+ Porter 250 EC
lub Dafne 250 EC
lub ILA 250 EC
tebukonazol – 500 g/l
+ difenokonazol
0,4 l + 0,3 l0,4 l + 0,3 l267W przypadku łącznego stosowania środka Zizan 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plewZizan 500 SC
+ Propico 250 EC*
lub Joga 250*
lub Weto 250 EC* lub Ares 250 EC*
difenokonazol – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
0,25 l + 0,5 l0,25 l + 0,5 l2 (21 dni)67W przypadku łącznego stosowania środka Zizan 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyBagani 125 ME
Eminent 125 ME
tetrakonazol – 125 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyBravo Premium*chlorotalonil – 250 g/l
propikonazol – 62,5 g/l
2 l2 l140Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania maczniaka prawdziwego. Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyChamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziewgo zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyRubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l
epoksykonazol – 100 g/l
1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyAntero
Atropos 500 EC
Virta 500 EC
prochloraz – 500 g/l0,9 l0,9 l135Środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do fazy kłoszenia (BBCH 30-57)
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyParys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Środek stosować od fazy widocznego liścia flagowego (
liść flagowy jeszcze nie rozwnęty, kłos zaczyna pęczneć) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicyFossa 633 EC
Glora 633 EC
fenpropidyna – 333 g/l
prochloraz – 300 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)45Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30-39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania).Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR)Azoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek ogranicza wystąpowanie DTR. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR)Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR)Inovor*fluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR)Prokarb 450 EC
+ Tarcza Łan Extra 250 EW
lub Tarcza Plus 250 EW
lub Hajduk 250 EW
lub Victosar 250 EW
prochloraz - 450 g/l
+ tebukonazol - 250 g/l
0,6 l +0,6 l0,6 l +0,6 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy.
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR)Sinstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plewElatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚodek stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plewBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiasy po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściCigal Plus 500 SC*
Tonga 500 SC*
chlorotalonil – 375 g/l
tebukonazol – 125 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy początku nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) do początku fazy kwitnienia, kiedy widoczne są pierwsze pylniki (BBCH 41 – 61).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściCorrib ECprochloraz - 300 g/l
epoksykonazol - 75 g/l
1,4 l1,4 l1ndŚrodek stosować od początku wzrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30-59)
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelenia w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściZoxis 250 SCpazoksystrobina - 250 g/l1,0 l1,0 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Septorioza paskowana liściAbringo 500 SC
Polonil 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (15 dni– Abringo; 14 dni – Polonil)65Środek stosować od fazy początku nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) do początku fazy kwitnienia, kiedy widoczne są pierwsze pylniki (BBCH 41 – 61).
Septorioza paskowana liściBravo 500 SCchlorotalonil – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Najlepszy efekt uzyskuje się po zastosowaniu środka pomiędzy fazą 3. kolanka a fazą liścia flagowego pszenicy (BBCH 33-39).
Septorioza paskowana liściCrotalo*
Proceed*
Rotazol*
chlorotalonil – 375 g/l
cypokonazol – 40 g/l
2 l2 l2 (21 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza paskowana liściCaramba 60 SL
Conatra 60 EC
Plexeo 60 EC
MetcoGuard
Metfin
Metkon
Sendo 60 EC
Simveris
Sirena 60 EC
Spartakus
Turret 60
metkonazol – 60 g/l1,2–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Septorioza paskowana liściComrade
Cyproxy
Zoxy Plus
azoksystrobina – 200 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1 l1 l2 (21 dni)42
Septorioza paskowana liściDivexochlorotalonil – 375 g/l
fluksapyroksad – 37,5 g/l
2 l2 l135*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza paskowana liściEyetak 450 EC
Proplex 450 EC
Proton 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135
Septorioza paskowana liściLimerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)nd
Septorioza paskowana liściAvtar NT PRO
Dithane NeoTec 75 WG
Mankozeb 75 WG
mankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg3 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Septorioza paskowana liściAmon 450 EC
Mirage 450 EC
Princess 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszeni (BBCH 37–55).
Septorioza paskowana liściProlaz 450 EC
Promax 450 EC
Proszek 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszeni (BBCH 37–55).
Septorioza paskowana liściMirror 500 SC
Phoenix 500 SC
folpet - 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)42Środek stosować odfazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Septorioza paskowana liściSancozeb 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg3 (14 dni)42Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Septorioza paskowana liściSinconil 500 SC*chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (7 dni)
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy poprzedzającej fazę dojrzałości wodnistej ziarna (BBCH 30-71). Najlepszy efekt uzyskuje się po zastosowaniu środka pomiędzy fazą 3. kolanka a fazą liścia flagowego pszenicy (BBCH 33-39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaArbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol - 160 g/l
proquinazid - 40 g/l
0,75-1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21-59).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaAviator Xpro 225 ECprotiokonazol - 150 g/l
biksafen - 75 g/l
0,8-1,0 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaDelaro 325 SCprotiokonazol - 150 g/l
trifloksystrobina - 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaAgria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15-0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27–59).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaEnvoy
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Spike Max
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2 l2 l2 (21 dni)35Środek można stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaVareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndStosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
+ Bumper Super 490 EC*
fenpropidyna – 750 g/l
+ prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
0,6 l + 1 l0,6 l + 1 l142Mieszaninę środków stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03..2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAtlas 500 SC*chinoksyfen – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (10 dni)49Stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 20–59).
*27.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i trawCindo 50 EW
Clayton Cyflux
Cyflamid 50 EW
Kendo 50 EW
Merces 50 EW
Tonki 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (28 dni)48Środek ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawCorbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAcrisio Flex
Attenzo Flex
Flexity 300 SC
Harvinta Flex
Inovis Flex
metrafenon – 300 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od pełni fazy krzewienia (BBCH 22) do początku fazy kłoszenia (BBCH 50).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawLimerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawMirage 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawOsiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawDiopyr
Profinity 180 SC
Property 180 SC
pyriofenon – 180 g/l0,5 l0,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy widocznego nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37). Drugi zabieg należy wykonać do stadium BBCH 65 (pełnia fazy kwitnienia).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawTern 750 ECfenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)Środek stosować natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawArbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8–1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawBell 300 SC
Track 300 SC
Ventur 300 SC
+ Flexity 300 SC
boskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
+ metrafenon – 300 g/l
1–1,2 l + 0,3 l1,2 l + 0,3 l2 (21 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29–55).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawBoogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l
protiokonazol – 100 g/l
biksafen – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawDelaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32–55).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawEnvoy
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Spike Max
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2l2 l2 (21 dni)35Środek można stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAgria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
+ Zamir 400 EW
proquinazid – 200 g/l
+ prochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
0,15–0,25 l + 0,6–1 l0,25 l + 1 l2 (14 dni)ndStosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27–59).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawProkarb 450 ECprochloraz – 450 g/l1,0 l1,0 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59). Najlepiej w początkowej fazie wzrostu źdźbła - strzelanie w źdźbło (BBCH 30-32).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawVareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndStosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Rdza żółta zbóż i trawArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Rdza żółta zbóż i trawAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki)(BBCH 30–61).
Rdza żółta zbóż i trawAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Rdza żółta zbóż i trawBumper 250 EC*
Fender 250 EC*
Jetzone 250 EC*
Vima-Propikonazol*
propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawComet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Rdza żółta zbóż i trawElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza żółta zbóż i trawEminent 125 MEtetrokonazol – 125 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40–69).
Rdza żółta zbóż i trawEminent Star 312 SE*chlorotalonil – 250 g/l
tetrakonazol – 625 g/l
1,8–2 l2 l1ndStosować od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 40–65).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Rdza żółta zbóż i trawFezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Rdza żółta zbóż i trawFezan Plus 226 SC*chlorotalonil – 166 g/l
tebukonazol – 60 g/l
3 l3 l2 (14 dni)35Stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30–39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawInovor*fluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Rdza żółta zbóż i trawSeguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Rdza żółta zbóż i trawSinstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Rdza żółta zbóż i trawBajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Toben 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Rdza żółta zbóż i trawSoligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,7–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Septorioza plew, septorioza paskowana liściAtak 450 SCprochloraz – 500 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zawalczania septoriozy plew. Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-59).
Septorioza plew, septorioza paskowana liściAvoca 500 SC*
Chloroflash 500 SC*
Doolin 500 SC*
Rialto 500 SC*
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Środek stosować jednorazowo: do zwalczania septoriozy na liściach w fazie wzrostu źdźbła lub do zwalczania septoriozy na kłosach w fazie kłoszenia.
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew, septorioza paskowana liściAgrotalonil 500 SC
Banko 500 SC
Chron 500 SC
Dove 500 SC
Guliver 500 SC
Gwarant 500 SC
Talonil 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l1 l1 l2 (15 dni)60Średni poziom zwalczania chorób. Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew, septorioza paskowana liściBanko 500 SC*
Chron 500 SC*
Dove 500 SC*
Guliver 500 SC*
Gwarant 500 SC*
Talonil 500 SC*
+ Bumper 250 EC**
chlorotalonil – 500 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
1 l + 0,5 l1 l + 0,5 l2 (15 dni)60Mieszaninę stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew, septorioza paskowana liściBanko 500 SC*
Chron 500 SC*
Dove 500 SC*
Guliver 500 SC*
Gwarant 500 SC*
Talonil 500 SC*
+ Soprano 125 SC
chlorotalonil – 500 g/l
+ epoksykonazol – 125 g/l
1 l + 1 l1 l + 1 l2 (15 dni)60Mieszaninę stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew, septorioza paskowana liściElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Septorioza plew, septorioza paskowana liściOsiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Środek stosowany w mieszaninie nie zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzarioza kłosówAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzarioza kłosówAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Fuzarioza kłosówErazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250
Strobin 250-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Fuzarioza kłosówArtea 330 EC*propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,5 l0,5 l140Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 30 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Fuzarioza kłosówAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarium-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarium-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
+ Artea 330 EC*
azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówAtleta 480 SC*
Zakeo Opti*
chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (faza grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówBounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Fuzarioza kłosówTebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Fuzarioza kłosówBuzz Ultra DFtebukonazol – 750 g/kg0,33 kg0,33 kg1-Środek wykazuje działanie ograniczajace wystąpienie choroby. Środek zastosować od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Fuzarioza kłosówCaramba 60 SL
Conatra 60 EC
Plexeo 60 EC
MetcoGuard
Metfin
Metkon
Sendo 60 EC
Simveris
Sirena 60 EC
Spartakus
Turret 60
metkonazol – 60 g/l1,2–1,5l1,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówCorrib ECprochloraz - 300 g/l
epoksykonazol - 75 g/l
1,4l1,4 lndŚredni poziom zwalczania. Stosować od początkuwsrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30-39).
Fuzarioza kłosówClayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Stosować od fazy początku kłoszenia do początku kwitnienia (BBCH 51–61).
Fuzarioza kłosówDedal 497 SC
Duo 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Durato Pro 479 SC
Epofanat 479 SC
Intizam 479 SC
Tandem 479 SC
Tionat 479 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
epoksykonazol – 187 g/l
0,6 l0,6 l135Średni poziom zwlacznia choroby. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówDelaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69).
Fuzarioza kłosówDiskobol 480 SC*chlorotalonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
*50.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzarioza kłosówDuett Star 334 SEfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Fuzarioza kłosówEpoksy 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21–28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówEpoksy 125 SC
+ Riza 250 EW
lub Spatra 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l + 0,5 l2 (21–28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówFalcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksomina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Stosować od fazy 3. kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2. kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69).
Fuzarioza kłosówFandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówFezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Fuzarioza kłosówFurtado 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówHelicur 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówJuwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania z źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówLerak 200 ECazoksystrobina – 75 g/l
tebukonazol – 125 g/l
1,5–2 l2 l1ndStosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–59).
Fuzarioza kłosówMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l lub 1,5–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
Fuzarioza kłosówMystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
Fuzarioza kłosówOlympus 480 SC*chlorotonil – 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 41–59).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówOrius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Fuzarioza kłosówOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzarioza kłosówOsiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzarioza kłosówPolygreen Fungicide WP106 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg3 (14 dni)ndPreparat jest zarejestrowany tylko do zwalczania fuzariozy kłosów. Pierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3–5 liści (BBCH 13–15), drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), trzeci zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65).
Fuzarioza kłosówJade
Prosaro 250 EC
Profuso
Protefin
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21–28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
+ Sparta 250 EW
lub Riza 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l + 0,5 l2 (21–28 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówRiza 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło doStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59). końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówSecardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 –2 l1,33 –2 l2 (21 dni)35Środek stosować zod początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Fuzarioza kłosówBajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Toben 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówSoligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,7–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówSparta 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówSwing Plus*
Swing Top 183 SC
dimoksystrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od fazy początku kłoszenia do początku kwitnienia (BBCH 51–61).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówTango Starfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówTebu 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówSparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndŚredni poziom zwalczania. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówTenore 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówTrion 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówTroja 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Fuzarioza kłosówZamir 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l135Środek od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Fuzarioza kłosówZantara 216 ECtebukonazol – 166 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)ndŚrodek od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Czerń zbóżArbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek ogranicza występowanie choroby. Środek jest zarejestrowany do zwlacznia septoriozy plew. Środek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Czerń zbóżAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Czerń zbóżAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
+ Artea 330 EC*
azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Czerń zbóżDedal 497 SC
Duo 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tandem 497 SC
Tionat 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
epoksykonazol – 187 g/l
0,6 l0,6 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Czerń zbóżAzoksar 250 SC
Starjet 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Czerń zbóżAzoksar 250 SC
Starjet 250 SC
+ Tarcza Łan Extra 250 EW
azoksystrobina – 250 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,6 l + 0,8 l0,6 l + 0,8 l135
Czerń zbóżDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30–65).
Czerń zbóżDuett Star 334 SEfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35
Czerń zbóżEpoksy 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21 – 28 dni)35
Czerń zbóżEpoksy 125 SC
+ Riza 250 EW
lub Sparta 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l + 0,5 l2 (21 – 28 dni)35
Czerń zbóżOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35
Czerń zbóżJade
Prosaro 250 EC
Profuso
Protefin
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135
Czerń zbóżRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21–28 dni)35
Czerń zbóżRaster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
+ Sparta 250 EW
lub Riza 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l + 0,5 l0,75 l + 0,5 l2 (21–28 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Czerń zbóżSwing Plus *
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–69).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Czerń zbóżTango Starfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Czerń zbóżVareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndOgranicza występowanie choroby. Środek stosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l
epoksykonazol – 41,6 g/l
piraklostrobina – 66,6 g/l
2 l2 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250
Strobin 250-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAreva 200 EC
Avella 200 EC
pentiopyrad – 200 g/l1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAreva 200 EC
+ Orius Extra 250 EW
pentiopyrad – 200 g/l
+ tebukonazol 250 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAreva 200 EC
+ Soprano 125 SC
pentiopyrad – 200 g/l
+ epoksykonazol 125 g/lpentiopyrad – 200 g/l
+ epoksykonazol 125 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek nie jest zarejestrowany do zwalcznia brunatej plamistości. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAylora 350 SC*
Travis 350 SC*
Treoris 350 SC*
pentiopirad – 100 g/l
chlorotalonil – 250 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściBalear 720 SC
Guliver Max 720 SC
chlorotalonil – 720 g/l1–1,4 l1,4 l2 (7 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Stosować od początku rozwoju liścia flagowego do rozpoczęcia fazy rozwoju ziarniaków (BBCH 37–70).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściBounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściBuzz Ultra DFtebukonazol – 750 g/kg0,33 kg0,33 kg1Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR, wykazuje średni pozio skuteczności w zwalczaniu septoriozy paskowanej lisci. Środek zastosować od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściClayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściComet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściConclude SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściDąb 250 EW
Domnic 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściEminent 125 MEtetrokonazol – 125 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściEminent Star 312 SEchlorotalonil – 250 g/l
tetrakonazol – 625 g/l
1,8–2 l2 l1ndStosować od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 40–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściEnvoy
Domnic 250 EW
Opera Top
Spike Max
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściFalcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksomina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/ltriadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Stosować od fazy 3. kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad. kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściFezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściGlobaztar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistośc. Stosować od fazy 1 –go kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściHarviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l
fluksapyroksad – 75 g/l
0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściKOSA 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy, natomiast zwalcza septoriozę liści. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściLibraxfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściMegystoizopirazam – 125 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściOrius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protikonazol – 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściRegalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściSecardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 – 2 l2 l135Środek stosować zod początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), septorioza paskowana liściDTR), septorioza paskowana liściTarcza Plus 250 EWtebukonazol – 250 g/l0,75 – 1,25 l1,25 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyArmadatebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Śrdoek stosować od zakończenia fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 59-65).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyBagani 125 MEtetrakonazol – 125 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyBravo Premium*chlorotalonil – 250 g/l
propikonazol – 62,5 g/l
2 l2 l140Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania maczniaka prawdziwego. Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyChamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziewgo zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy 1. kolanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna pszenicyRubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l
epoksykonazol – 100 g/l
1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw,septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółtaKeyprocyprokonazol – 100 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek ogranicza wystepowanie łamliwosci źdźbła. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyElatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚodek stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choró od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyGigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1,0 l1,0 l2 (14 dni)ndStosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicySeguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicySwing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–69).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyTarcza Łan 250 EW
Tebkin 250 EW
Tebusha 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,25–1,5 l *1,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 – 69).
*Mączniak, rdza 1,25 l/ha; brunatna plamistość, septorioza liści 1,5 l/ha.
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyYo-yo
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwlaczania brunanej plamistości liści. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicyZoxis 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwlaczania brunanej plamistości liści. Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość lisci (DTR)Azoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek ogranicza występowanie DTR. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość lisci (DTR)Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość lisci (DTR)Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol -100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści (DTR). Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość lisci (DTR)Inovor*fluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość lisci (DTR)Sinstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Septorioza paskowana liściAbringo 500 SC*
Polonil 500 SC*
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (15 dni - Abringo
14 dni - Polonil)
65Środek stosować od fazy trzeciego kolanka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 33–65).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza paskowana liściBravo 500 SC*chlorotalonil – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Najlepszy efekt uzyskuje się po zastosowaniu środka pomiędzy fazą 3. kolanka a fazą liścia flagowego pszenicy (BBCH 33-39).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza paskowana liściCorbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza paskowana liściGigant 750 EC
Prizm 750 EC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndStosować do fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Septorioza paskowana liściLimerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza paskowana liściMastana
Unizeb Gold
monkozeb – 500 g/l3,0 l3,0 l3 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do fazy pełni kwitnienia (BBCH 40–65).
Septorioza paskowana liściAvtar NT PRO
Dithane NeoTec 75 WG
Mancozeb 75 WG
mankozeb – 750 g/kg2 kg2 kg3 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Septorioza paskowana liściSancozeb 80 WPmankozeb – 800 g/kg2 kg2 kg3 (14 dni)42Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Rdza żółta zbóż i trawArmadatebukonazol– 250 g/l1 l1 l1ndŚredni poziom zwalczania. Środek stosować od zakończenia fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 59- 65).
Rdza żółta zbóż i trawAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Rdza żółta zbóż i trawComet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Rdza żółta zbóż i trawElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza żółta zbóż i trawElatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚodek stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza żółta zbóż i trawEminent Star 312 SE*chlorotalonil – 250 g/l
tetrakonazol – 625 g/l
1,8–2 l2 l1ndStosować od końca fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 40–65).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawFezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Rdza żółta zbóż i trawInovor*fluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rdza żółta zbóż i trawManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Rdza żółta zbóż i trawBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol- 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do o początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Rdza żółta zbóż i trawSeguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Rdza żółta zbóż i trawSinstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawArmadatebukonazol - 250 g/l1 l1 l1ndŚredni poziom zwalczania. Stosować zakończenia fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 59–65).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawCorbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawGigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol- 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndStosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawLimerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30 – 69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawOsiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i trawEnvoy
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Spike Max
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od momentu widocznych 5–ciu rozkrzewień do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Czerń zbóżDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30–65).
Czerń zbóżFezan Plus 226 SCchlorotalonil – 166 g/l
tebukonazol – 60 g/l
3 l3 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy końca kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 59–69).
Czerń zbóżOsiris 65 ECepoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5 l – 2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Czerń zbóżSwing Plus*
Swing Top 183
dimoksystrobina – 133 g/l epoksykonazol – 50 g/l1,2 – 1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–69).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Armada (S+F)tebukonazol - 250 g/l1 l1 l1ndStosować od zakończenia fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia (BBCH 59– 65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Adexar Plus (S+F)fluksapyroksad – 416 g/l
epoksykonazol – 416 g/l
piraklostrobina – 666 g/l
2 l2 l2 (21dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30 – 65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Allegro 250 SC (S)
Ogam(S)
Tocata Duo (S)
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Areva 200 EC
Avella 200 EC (S)
pentiopyrad – 200 g/l1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Areva 200 EC
+ Orius Extra 250 EW (S)
pentiopyrad – 200 g/l
+ tebukonazol 250 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Areva 200 EC
+ Soprano 125 SC (S)
pentiopyrad – 200 g/l
+ epoksykonazol 125 g/l
1 l + 0,75 l1 l + 0,75 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Agristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250
Strobin 250-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Artemis 450 EC (S)
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30–39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH 39–61).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Aylora 350 SC
Travis 350 SC
Treoris 350 SC
(S)
pentiopirad – 100 g/l
chlorotalonil – 250 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndStosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Balear 720 SC
(S)
chlorotalonil – 720 g/l1–1,4l1,4 l2 (7 dni)35Stosować od początku rozwoju liścia flagowego do rozpoczęcia fazy rozwoju ziarniaków (BBCH 37–70).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Bounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC (S)
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Buzz Ultra DF
(F)
tebukonazol – 750 g/kg0,33 kg0,33 kg1Środek wykazuje działanie ograniczajace wystąpienie choroby. Środek zastosować od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Clayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
(S+F)
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Delaro 325 SC
(F)
protiokonazol – 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 55–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Djembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
(F)
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Domnic 250 EW (S)tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Falcon 460 EC
Sokłó 460EC
(S+F)
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Stosować od fazy 3. kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2. kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Fezan (S+F)tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Fezan Plus 226 SC (F)chlorotalonil – 166 g/l
tebukonazol – 60 g/l
3 l3 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy końca kłoszenia do fazy końca kwitnienia (BBCH 59–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Gigant 275 SC (S+F)
Prizm 275 SC (S+F)
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy pierwszego kolanka dokońca fazy kwitnienia (BBCH 31–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**KOSA 250 EW (S)tebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści pszenicy, natomiast zwalcza septoriozę liści. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Lerak 200 EC (S+F)azoksystrobina – 75 g/l
tebukonazol – 125 g/l
1,5–2 l2 l1ndStosować od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–59). W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Manitoba 425 SC (S)epoksykonazol - 75 g/l
folpet - 375 g/l
2 l2 l2 (14-21 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Megysto (S)izopirazam - 125 g/l
cyprokonazol - 80 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Mystic 250 EC (S+F )tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1. kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59). W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Osiris 65 EC (S+F)epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Osiris 65 EC
+ Corbel 750 EC (S+F)
epoksykonazol – 375 g/l
metkonazol – 275 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Orius Extra 250 EW
Patronius 250 EW (F)
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW (F)
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Basior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
(F)
protiokonazol - 300 g/l0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek zastosować zaraz po wykłoszeniu , gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Polygreen Fungicide WP (F)106 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg3 (14 dni)ndPierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3–5 liści (BBCH 13–15), drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), trzeci zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Secardo XE 125 EC (S+F)fluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 – 2 l1,33 – 2 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy rozwoju ziarniaków (rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej – BBCH 71).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Swing Plus*
Swing Top 183 (S+F)
dimoksystrobina – 133 g/l
epoksykonazol – 50 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 39–69).
*31.07.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Tarcza Łan 250 EW
Tebkin 250 EW
Tebusha 250 EW (S)
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l128Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–65).
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Variano Xpro 190 EC (S+F)protiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1,25–1,5*1,5 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
*Septorioza 1,25 l/ha; fuzarioza 1,5 l/ha.
Septorioza plew (S), fuzarioza kłosów (F)**Zamir 400 EW (S+F)prochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l142Środek nie zwalcza brunatnej plamistości. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59). Termin zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).